Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Caritas Norge

/, Migrasjon og integrering, Norge/Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Caritas Norge

Arbeidsforholdene for sesongarbeidere og arbeidsinnvandrere har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, spesielt siden Hadeland-saken i juli. Caritas Norge arbeider aktivt med informasjon om arbeidsrettigheter til innvandrere og det var i denne sammenheng at statsråd, Torbjørn Røe Isaksen kom til Caritas Norge torsdag 10.09.20 

Statsråd, Røe Isaksen, i samtale med Caritas Norges Informasjonskonsulent, Jan Palma, og Martha Rubiano Skretteberg.

Etter at covid-19 rammet Norge i mars har Caritas Norge sett en økning i antallet saker knyttet til arbeidslivkriminalitet. Så langt i år har vi avdekket 70 tilfeller av utnyttelse i arbeidsliv, hvorav 37 av tilfellene stammer fra i sommer. Arbeids- og sosialministeren besøkte Caritas for å få innspill og inspirasjon til regjeringens arbeid med en ny strategi for arbeidslivskriminalitet: 

– Å være ute hos organisasjonene som er i kontakt med utsatte grupper gir viktige perspektiver inn i vårt arbeid med strategien for arbeidslivskriminalitet, uttalte statsråd Røe Isaksen. 

I løpet av besøket hos Caritas Norge fikk statsråden Informasjon om Caritas` arbeid med sårbare innvandrere, erfaringer knyttet opp mot utnyttelse og menneskehandel i arbeidslivet, og aktuelle utfordringer Caritas er kjent med som følge av Covid-19.  

 Arbeidsledigheten og konkurransen om de ufaglærte jobbene har økt betraktelig. Vi er bekymret for at utnyttelse i arbeidsliv øker som en følge av at mange er en i en økonomisk vanskelig situasjon samtidig som det nå er få muligheter på arbeidsmarkedet. Norskundervisning for arbeidsledige og innvandrere som ikke er omfattet av introduksjonsordningen vil være et godt tiltak for økt integrering og inkludering, sa leder for Innenlandsavdelingen i Caritas Norge, Anna-Sofie Ekkendahl Dreyer.  

Statsråden fikk en omvisning på Caritas` ressurssenter – vår veiledningstjeneste for innvandrere – der han møtte frivillige, besøkende og vår juridiske veileder. Statsråden fikk se hvordan vårt informasjons- og veiledningsarbeid fungerer i praksis.  

Arbeids- og sosialministeren var særlig opptatt av hvordan sårbare arbeidsinnvandrere blir rekruttert inn i utnyttelsesforhold, og hvilke bedrifter og arbeidsgivere som står bak utnyttelse 

– Denne sommerens saker om arbeidsforholdene til sesongarbeidere viser behovet for god og tilpasset informasjon til arbeidsinnvandrere, understreket Røe Isaksen.   

Arbeids- og sosialminister, Thorbjørn Røe Isaksen, og Caritas Norges generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg, tok seg god tid til pressen.

Avslutningsvis gjennomførte statsråden, Røe Isaksen, og Caritas Norges generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg, en pressekonferanse med Nationen, Radio Latin-Amerika, Utrop, Radio Mangfold og Radio InterFm der det ble lagt fokus på hvordan en skal nå ut med god informasjon til innvandrere i Norge. Vår generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg understreket at 

 Vi ser et behov for økt kunnskap blant både arbeidsgivere og arbeidstakere. For eksempel er vi i ferd med å inngå samarbeid med relevante andre organisasjoner der vi skal spre informasjon om rettigheter og plikter til både arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Samarbeid med organisasjoner og medier som når ut til minoriteter og innvandrere er et annet eksempel på viktige samarbeid for oss. 

Mediene som arbeider mot minoriteter i Norge var godt representert under besøket.

2020-09-12T19:19:37+00:00 12th september, 2020|

About the Author: