Arbeids- og sosialministeren på infosenterbesøk

//Arbeids- og sosialministeren på infosenterbesøk

Arbeidsinnvandringen til Norge har de siste årene vært høy, og lite tyder på at denne vil avta i årene framover. Tirsdag 28. januar besøkte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) Caritas Infosenter i Oslo for å høre om hvilke utfordringer de arbeidsinnvandrerne som kommer til infosenteret opplever i møte med det norske samfunnet.

Arbeidsministeren og MarthaFikk informasjon om infosenterets arbeid
Ministerens besøk startet med et besøk til infosenteret der det som vanlig var mange som ønsket hjelp. Senteret har for tiden om lag 60 besøkende hver dag. Ministeren møtte ansatte, frivillige og brukere av infosenteret, som fortalte om arbeidet som gjøres på senteret og hvilke utfordringer arbeidsinnvandrere møter i Norge. Ministeren fikk blant høre at mange som oppsøker senteret har spørsmål knyttet til arbeids- og boligmarkedet, samt at mange har behov for hjelp til kontakt med NAV, UDI og andre offentlige instiusjoner. Utfordringer knyttet til språk er dessuten en gjennomgående utfordring for mange arbeidsinnvandrere. Ministeren virket interessert i arbeidet som gjøres på infosenteret og stilte blant annet spørsmål om hvilke land brukerne av infosenteret kommer fra. Svaret på dette er at de fleste kommer fra Øst- og Sør-Europa. Om lag 35 % kommer fra Spania, Portugal eller Italia, mens 15 % kommer fra Polen.

Positiv til videre samarbeid
Etter rundturen på infosenteret var det også satt av tid til et møte der utfordringer knyttet til finansiering av infosenteret, samt videre samarbeid mellom arbeidsdepartementet og Caritas ble diskutert. Ministeren mente infosenteret er et godt tiltak som fungerer som et godt supplement til blant annet NAV. Han var derfor positiv til et videre samarbeid mellom Arbeidsdepartementet og Caritas.

Her kan du lese mer om Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere.

2018-02-05T14:49:16+00:00 28th januar, 2014|

About the Author: