Arendalsuka: Bistand i møte med klimautfordringer og sult

//Arendalsuka: Bistand i møte med klimautfordringer og sult

EAT og Caritas Norge inviterer til diskusjon om hva som må til for at verden skal lykkes med å utrydde sult og feilernæring i klimaendringenes tid.

Dr. Gunhild A. Stordalen, grunnlegger av Eat, bistandsminister Nikolai Astrup, generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson og fungerende generalsekretær i Caritas Norge, Knut Anderas Lid deltar alle på vårt arrangement under Arendalsuka. Foto: Gonmæs/Eat, Sturlason/UD, KrF. Thallaug/Caritas

Etter mange år med nedgang øker antallet mennesker som sulter, og er nå oppe i 815 millioner barn og voksne. Klimaendringer og konflikter truer livsgrunnlaget til folk over hele verden. Det siste året har ekstremvær, hovedsakelig tørke, utløst matmangel i 23 land.
Antallet akutt underernærte mennesker har økt fra 80 til 124 millioner bare de siste to årene. FNs sikkerhetsråd har nylig anerkjent klimaendringer som en trussel mot fred.
Mat er en menneskerett. Verdens land har forpliktet seg til å utrydde sult og feilernæring innen 2030 (SDG 2), og til å begrense den globale oppvarmingen (Paris-avtalen). Likevel kastes en tredjedel av maten som produseres, og verdens CO2-utslipp kuttes ikke
raskt nok.

Hva må til for at verden skal lykkes med å utrydde sult og feilernæring i klimaendringenes tid?

– Må vi oppskalere klimatilpasning, fremfor å konsentrere oss om klimakutt?
– Er det mulig å skape globale matsystemer som sikrer nok mat til alle og samtidig er bærekraftige?
– Hvilken rolle kan bistanden spille?
– Hvordan kan Norge sikre at de mest sårbare får oppfylt sin rett til mat (Leave No One Behind)?

Tid: Tirsdag 14/8 2018 16:00 – 17:30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Program:
16:00 – Velkommen og innledning ved Caritas
16.15 – Paneldebatt:

Bærekraftige matsystemer – matsikkerhet og ernæring i klimaendringenes tid.

Nikolai Astrup, utviklingsminister (H) og tidligere nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite.

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF, tidligere utviklingsminister, visedirektør i UNICEF og FN spesialutsending til Sør-Sudan
Dr. Gunhild A. Stordalen, lege og grunnlegger av EAT.

Debatten modereres av frilansjournalist Ingerid Salvesen

17:30 – Slutt

Velkommen!

2018-07-11T15:52:45+00:00 9th juli, 2018|

About the Author: