Aktiviteter på au pair senteret 2019-08-19T11:53:40+00:00

Delta på aktiviteter i regi av Caritas au pair-senter

Her legger vi ut planer for aktiviteter i tilknytning til senteret. Blant annet så holder vi jevnlig informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen og vi arrangerer sosiale aktiviteter for au pairer. I Oslo er dette på ukentlig basis, i Stavanger, Bergen, Trondheim og Drammen en gang i måneden. Vi håper at våre aktiviteter oppleves som relevante og givende for både au pairer og vertsfamilier.

aktiviteter på senteret

Nettverkscafe for au pairer

Caritas au pair senter arrangerer ukentlige nettverkssamlinger for au pairer. Disse samlingene holdes i samarbeid med våre engasjerte frivillige og ansatte. Målet er å skape en hyggelig sosial møteplass for au pairer der en kan utveksle erfaringer og få venner. Hver samling vil ha ulike tema.

DatoTemaBeskrivelseByAnnen informasjon
Datoer og mer informasjon på vår FB side.

Trykk her for å besøke vår FB side!
Sosiale Aktiviteter Aktiviteter for Au pairer med en frivillig/ansatt fra Caritas. OsloMeld deg på ved å trykke på "going" på vår FB- event.

Infomøter for au pairer og vertsfamilier

Det er viktig at personer tilknyttet au pair ordningen har kunnskap om regler, rettigheter og plikter. Caritas vil derfor arrangere separate informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier.

Infomøter for au pairer

Informasjonsmøte for au pairer i Oslo

Dato: Følg oss på FB for datoene:

https://www.facebook.com/caritasaupair/

Informasjonsmøte for au pairer i Bergen.

Dato: Følg oss på FB for datoene:

www.facebook.com/CaritasBergenAuPairSenter

Informasjonsmøte for au pairer i Stavanger.

Dato: Følg oss på FB for datoene:

https://www.facebook.com/AupairSenterStavanger/

Regina ler
profil gjest

Informøter for vertsfamilier

Informasjonsmøte for vertsfamilier Oslo

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon og veiledning.

Informasjonsmøte for vertsfamilier Bergen

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon og veiledning.

Informasjonsmøte for vertsfamilier i Stavanger

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon og veiledning.

Søndagsaktiviteter for au pairer

For å skape samhold blant au pairer og støtte opp under ordningen som et kulturutvekslingsprogram vil vi arrangere aktiviteter søndager før jul.

Følg med på Facebook!

Aktivitetene på senteret vil også legges ut på Facebook. Arrangementene vi oppretter på Facebook vil vises her. Dersom du har spørsmål om arrangementene er det bare å ta kontakt med oss. Alle våre arrangementer er gratis. Forøvrig er alle arrangementer tilknyttet Caritas ressurssenter tilgjengelig for au pairer og vertsfamilier.

No upcoming events

Sjekk oss ut på Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Caritas au pair-senter?