Au pair-senter 2021-05-05T11:37:05+00:00

Velkommen til Caritas au pair-senter – for au pairer og vertsfamilier

  Click here to view this page in English

Caritas au pair-senter er et nasjonalt rådgivningssenter for au pairer og vertsfamilier. Du kan kontakte oss for spørsmål om alt knyttet til au pair-ordningen og livet i Norge. Vi bistår uansett problemstilling – enten det er et lite praktisk problem eller juridiske spørsmål. Vi er også tilstede for konfliktløsning og fokuserer på å løse problemer ved dialog mellom partene. Vi hjelper også med kontakt videre til riktige instanser, det være seg skatteetaten, NAV, helsetjenster og andre, ved behov. Vi driver på oppdrag fra UDI, men er ikke en del av utlendingsforvaltningen. Vi er ikke et au pair-byrå som formidler kontakt mellom au pair og vertsfamilier.

På vårt senter arrangerer vi månedlig informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier. På disse møtene blir du kjent med au pair ordningen og au pair-senteret. I tillegg har vi ukentlige sosiale aktiviteter for au pairer i Oslo, og månedlig i andre byer: Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen. Disse samlingene skal være en møteplass for au pairer i og bidrar til å skape et sosialt nettverk. Dette kan være særlig for au pairer som er nye i Norge, så det er bare å spre budskapet.

Caritas au pair-senter holder til samme sted som Caritas ressurssenter for migranter. Au pairer kan benytte seg av alle tilbudene som senteret har, som helserådgivning, juridisk rådgivning, internett og lignende.

Her kan du laste ned norsk informasjonsbrosjyre for au pairer, eller du kan komme til senteret og hente en trykt versjon.

Last ned brosjyren her

Her kan du laste ned norsk informasjonsbrosjyre for vertsfamilier, eller du kan komme til senteret og hente en trykt versjon.

Last ned brosjyren her

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Caritas au pair-senter?

Hva skjer på Caritas au pair-senter?

Au pair-senteret arrangerer informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier, og sosiale aktiviteter for au pairer. Arrangementene vi oppretter på Facebook kan du se her: Facebook/caritasaupair.

Dersom du har spørsmål om arrangementene er det bare å ta kontakt med oss. Alle våre arrangementer er gratis.

Alle arrangementer tilknyttet Caritas Norge er tilgjengelige for au pairer. For eksempel tilbyr vi norskkurs (betaling), språk-kafé og kvinnegrupper (gratis). Se mer her: andre kurs.

Hvor kan du besøke oss?

Sjekk oss ut på Facebook