Au pair-senter 2019-09-11T11:58:49+00:00
bred banner

Velkommen til Caritas Norge sitt tilbud til au pairer og vertsfamilier

  Click here to view this page in English

Caritas au pair-senter er et nasjonalt informasjons- og veiledningstilbud for au pairer og vertsfamilier. Du kan ta kontakt med oss for å få svar på spørsmål om alt knyttet til au pair-ordningen og livet i Norge. Vi bistår uansett problemstilling – enten det er et lite praktisk problem eller juridiske spørsmål. Vi er også tilstede for konfliktløsning og fokuserer på å løse problemer ved dialog mellom partene. Dersom vi ikke har ekspertisen til å hjelpe vil vi sette dere i kontakt med offentlige kontorer eller andre som har den kunnskapen som trengs. Vi driver med støtte fra UDI, men er ikke en del av utlendingsforvaltningen.

På vårt senter arrangerer vi flere informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier. På disse møtene blir du kjent med au pair ordningen og au pair-senteret. I tillegg har vi ukentlige nettverkssamlinger for au pairer i Oslo. Disse samlingene skal være en møteplass for au pairer i Oslo-regionen og bidrar til å skape et sosialt nettverk særlig for au pairer som er nye i Norge. Vi arrangerer også søndagsaktivitet i Oslo, Bergen og Stavanger en gang i måneden. Følg med på nettsiden vår for informasjon om disse aktivitetene.

Caritas au pair-senter er samlokalisert med Caritas ressurssenter for migranter. Au pairer kan benytte seg av alle tilbudene som senteret har, som helserådgivning, juridisk rådgivning, internett og lignende.

Her kan du laste ned norsk informasjonsbrosjyre for au pairer, eller du kan komme til senteret og hente en trykt versjon.

Last ned brosjyren her

Her kan du laste ned norsk informasjonsbrosjyre for vertsfamilier, eller du kan komme til senteret og hente en trykt versjon.

Last ned brosjyren her

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Caritas au pair-senter?

Lær om au pair ordningen fra Caritas på nett

Caritas har en rekke tilbud som au pairer og vertsfamilier kan benytte seg av. Under kan du få skreddersydd informasjon til deg som er au pair eller som vertsfamilie.

Au pair

Er du au pair eller ønsker du å bli det?

Informasjon til au pairer

Her har vi samlet info om rettigheter og plikter for au pairer.
Klikk for info

Vertsfamilie

Er du vertsfamilie eller ønsker du å bli det?

Informasjon til vertsfamilier

Her har vi samlet info om rettigheter og plikter for vertsfamilier.
Klikk for info

Hva skjer på Caritas au pair-senter?

Au pair-senteret har en rekke aktiviteter for au pairer og vertsfamilier. Arrangementene vi oppretter på Facebook vil vises her. Dersom du har spørsmål om arrangementene er det bare å ta kontakt med oss. Alle våre arrangementer er gratis. Eksempler på arrangementer er nettversamlinger for au pairer, søndagsaktiviteter for au pairer, informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier, temasamlinger og lignende. Alle arrangementer tilknyttet Caritas ressurssenter er tilgjengelige for au pairer.

No upcoming events

Sjekk oss ut på Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.