Avgjørende klimatoppmøte i Lima!

//Avgjørende klimatoppmøte i Lima!

Øygruppen Carteret utenfor kysten av Papa Ny Guinea vil forsvinne i havet i løpet av de neste fem årene som følge av klimaendringer. 3000 innbyggere blir nødt til å forlate sine hjem. Foto: Patrick Nicholson/Caritas 2012.

Caritas krever at verdens ledere inngår forpliktelser i Lima for å få til en ny global klimaavtale. Denne uken starter årets viktigste klimaforhandlinger i Peru.

Av Ingrid Finess Evensmo, prosjektsekretær i Caritas Norge.

Det tjuende internasjonale klimatoppmøtet (COP20) foregår i Lima, Peru fra 1.til 12. desember. Mye står på spill: landene skal enes om rammene for en internasjonal klimaavtale som skal vedtas i Paris om bare ett år. Caritas Internationalis er tilstede for å legge press på delegasjonene for å komme frem til en ambisiøs og rettferdig avtale.

– Klimaendringer kan viske ut resultatene av flere tiår med innsats for utvikling. Handling for å få kontroll over klimaendringene er derfor et uunnværlig bidrag til å få en slutt på sult, feilernæring og fattigdom, skriver Caritas og den internasjonale alliansen for katolske bistandsorganisasjoner (CIDSE) i dette dokumentet publisert i forkant av Lima-møtet.

Caritas krever at:

  • Det blir en sterk og bindene avtale under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) som vedtas i Paris i desember 2015 og som skal gjelde fra 2020. Avtalen må ha konkrete og positive effekter for verdens befolkning, spesielt for de mest fattige og sårbare som selv har liten skyld i klimaproblemene.
  • Landene blir enige om ambisiøse forpliktelser for utslippskutt også for perioden fra i dag og frem til 2020. Klimaforskerne er enige om at vi har ingen tid å miste dersom vi skal klare å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader.
  • I-landene leverer på sine løfter om å bidra med tilstrekkelig finansiering til klimatiltak i fattige land, inkludert 100 milliarder dollar til Det grønne klimafondet. Halvparten av pengene som legges på bordet bør gå til klimatilpasning for lokalsamfunn som berøres av klimaendringene, spesielt til småskalabønder.

Pengestøtten til klimatiltak i fattige land bør ikke erstatte eksisterende bistand, men komme i tillegg til det som allerede gis, mener Caritas. På den andre siden bør koordineringen mellom de ulike finansieringsmekanismene for klima, utvikling, fattigdom og katastrofeforebygging bli bedre og mer strategisk.

Skaperverket og de fattige i sentrum

Caritas ønsker også at verdens fattige, kvinner, barn og andre sårbare grupper blir bedre representert i avgjørelser om klimaresponsen. Til tross for at klimaendringene rammer disse gruppene hardest, har de ofte liten innflytelse når klimapolitikken utformes.

– Vi ønsker at det opprettes nasjonale, regionale og lokale plattformer i hvert enkelt land som sikrer deltakelse fra sårbare grupper i utviklingen av planer og politikk for bærekraftig utvikling, inkludert klima, sier leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge, Knut Andreas Lid.

I september 2015 skal verden bli enige om nye bærekraftsmål for utvikling som skal erstatte tusenårsmålene. Caritas mener det er viktig at denne post-2015 prosessen og klimaforhandlingene under UNFCCC blir sett i nær sammenheng.

– Det er ikke et spørsmål om å velge mellom å bremse klimaendringene eller å bekjempe fattigdom og sult. Disse prosessene er nært knyttet sammen og deres suksess avhenger av hverandre. Det neste året representerer en stor mulighet for globale beslutningstakere til å sette de fattige og beskyttelse av skaperverket i sentrum, sier Lid.

 

2018-02-05T14:49:08+00:00 1st desember, 2014|

About the Author: