Avtale om våpenhvile på Filippinene signeres idag

//Avtale om våpenhvile på Filippinene signeres idag

Forhandlingene mellom den Filippinske regjeringen og den nasjonale frigjøringsfronten (NDFP) i Oslo denne uken fører frem til en avtale om våpenhvile som signeres i dag. Caritas er engasjert i fredsprosessen og gratulerer partene med avtalen etter en lang og vanskelig forhandlingsprosess. 

Barn på Filippinene kan gå en bedre fremtid i møte. Foto: Caritas Norge

Barn på Filippinene kan gå en bedre fremtid i møte. Foto: Caritas Norge

Forhandlingene mellom den Filippinske regjeringen og den nasjonale demokratiske fronten (NDFP) i Oslo denne uken fører frem til en avtale om våpenhvile som signeres i dag. Caritas er engasjert i fredsprosessen og gratulerer partene med avtalen etter en lang og vanskelig forhandlingsprosess.

Den filippinske befolkningen har lidd under flere borgerkrigslignende konflikter mellom regjeringen og opprørsgrupper siden 1960-tallet.  Sammen med andre støttegrupper startet det Filippinske kommunistpartiet (NPA/NDFP) en geriljakrig i 1969 for politiske endringer og landreform. Fredsforhandlinger mellom den Filippinske regjeringen og NDFP førte til en avtale i 1992 som skulle sette rammene for videre forhandlinger. Fremgangen i forhandlingene har variert under de ulike presidentene. President Duterte var imidlertid raskt ute og sa at alle tidligere avtaler ville respekteres. Det gav en positiv start på forhandlingene i Oslo denne uken.

Norge har vært offisiell tilrettelegger siden 2001. Med støtte fra Utenriksdepartementet har Caritas bidratt til å mobilisere sivilsamfunnet for å legge press på partene for å gjenoppta forhandlingene. Med ny og handlekraftig president mener vi det nå er bedre muligheter for løsninger på konfliktene på Filippinene. Duterte lanserte under valgkampen et ambisiøst program for å løse de interne konfliktene i landet og har signalisert at vår partner, Den Filippinske Økumeniske Fredsplattformen, som Caritas har bygget opp og støttet med midler fra Utenriksdepartementet vil spille en viktig rolle. Avtalen om våpenhvile er et viktig skritt på veien mot en rettferdig og varig fred på Filippinene.

Les mer om Caritas arbeid på Filippinene

Andre nyheter om avtalen:
https://www.nrk.no/urix/filippinsk-vapenkvile-forhandla-fram-i-oslo-1.13106854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:41+00:00 26th august, 2016|

About the Author: