Bare fred kan utrydde sult helt

//Bare fred kan utrydde sult helt

Konflikt og klimaendringer er hovedårsaker til sult. Ved hovedkontoret til Verdens matvarefond i Roma er norske Arnhild Spence i beredskap. Hun vil utrydde sult gjennom samarbeid med næringslivet og organisasjoner. I morgen 17. november er hun en av hovedtalerne under Caritas og NHOs konferanse om temaet. Vi har tatt en prat med henne på forhånd.

Av Aina Østreng programkoordinator i Caritas Norge

Arnhild Spence. Foto: R. Skullerud/WFP

Arnhild Spence. Foto: R. Skullerud/WFP

 Hva mener WFP må til for å nå bærekraftsmål to om å utrydde sult? Hva er de største utfordringene?

– Det er mange utfordringer, men den største akkurat nå er det stigende antall konflikter rundt om i verden. Konflikt fører til sult, og hvis ikke de mange konfliktene avsluttes, har vi ingen sjanse til å nå mål to. Elleve av de tretten største matvarekrisene vi står overfor er drevet av konflikt. Konflikter kan ødelegge økonomien, forstyrre landbruket og føre til intern fordrivelse, samt flukt over landegrensene.

Hvilken rolle mener du sivilsamfunnsaktører som Caritas spiller i kampen mot sult?

– De spiller en helt sentral rolle i kraft av deres unike tilstedeværelse i felt og lokalkunnskap om mat- og ernæringssituasjonene på bakken. WFP arbeider sammen med Caritas i 21 land og i 2016 ga vi sammen matvare- og ernæringshjelp til 770,000 mennesker. Ett nylig eksempel er i DR Kongo hvor WFP, FAO (FNs mat- og landbruksorganisasjon) og Caritas arbeider sammen for å hjelpe ofrene for konflikten i Kasai-provinsen.

Caritas mener støtte til småbrukere i bærekraftige dyrkingsmetoder er nødvendig for å bedre matsikkerheten. Hvordan jobber WFP med småbrukere?

– Vi arbeider med mer enn to millioner småbrukere i 60 land. Vi gjør det på mange forskjellige måter og ofte sammen med FAO og IFAD (Det Internasjonale Jordbruksfondet). Ett eksempel er «home grown school feeding», hvor WFP kjøper mat lokalt hos småbrukere og bruker nasjonale skolematprogrammer. Andre eksempler er «Farm to Market Alliance» og «Purchase for Progress» som begge oppfordrer til investeringer som forbinder småbrukere til markeder, bidrar til å diversifisere avlingene og til å utvide småbrukernes forretningsperspektiver.

 Hva bør Norge gjøre for å bekjempe sult og sikre retten til mat?

– Norge gjør allerede veldig mye. Norge er en viktig donor for WFP og andre organisasjoner som arbeider for å bekjempe sult. Samtidig er Norge internasjonalt anerkjent for å bidra til å løse konflikter rundt om i verden og en viktig aktør i bekjempelsen av klimaforandringer.

Hvordan kan nordmenn flest bidra til økt matsikkerhet? 

– Det er mange måter nordmenn kan bidra på, ikke minst ved å kaste mindre mat. De kan selvfølgelig gi penger til Caritas, WFP og andre organisasjoner. De kan støtte opp om den norske regjerings innsats for å legge til rette for fredsprosesser, styrke kvinners rettigheter, bekjempe klimaendringer. Og de kan hjelpe ved å gjøre verden oppmerksom på de millioner av mennesker som holder på å dø av sult i Sør-Sudan, Yemen, Somalia og mange andre land.

Hva er WFP?

Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisasjon. WFP har som mål å bekjempe sult.
WFPs hovedoppgaver er:

  • Redde liv og beskytte livsgrunnlag i nødssituasjoner
  • Forebygge sult og forberede lokalsamfunn på fremtidige nødsituasjoner
  • Gjenoppbygge lokalsamfunn i etterkant av nødsituasjoner
  • Redusere kronisk sult og underernæring
  • Forbedre landenes kapasitet til å redusere sult

 Kilde: FN-sambandet

Les mer om konferansen her

 

 

2018-02-05T14:48:28+00:00 16th november, 2017|

About the Author: