Barn i øst-Kongo tilbake på skolebenken

//Barn i øst-Kongo tilbake på skolebenken

En internasjonal konferanse i Oslo denne uken skal mobilisere politisk vilje til å nå de 58 millioner barna som fremdeles ikke går på skole. Erfaringer fra Caritas’ prosjekt i DR Kongo viser at det er mulig å bedre både tilgangen til og kvaliteten på utdanningen selv i områder med langvarig krise og konflikt. 

Av Ingrid Finess Evensmo

DRKutdanning2

– På de skolene Caritas støtter i det konfliktherjede øst-Kongo har det vært en 25 prosent økning i elever dette skoleåret sammenliknet med året før. I tillegg er det færre barn som dropper ut av skolen. Det skyldes blant annet at skolene har blitt rehabilitert og fått støtte til nytt undervisningsmateriell og kursing av lærere og foreldre, forteller programkoordinator Aina Østreng.

Preget av krig og konflikt
Skolene i programmet ligger i regionene Sør- og Nord-Kivu og Province Oriental helt øst i Kongo. Områdene har lenge vært preget av krig og konflikt mellom myndighetene og ulike opprørsgrupper og kriminelle. Mange av skolene har vært okkupert av opprørere eller internt fordrevne flyktninger. Dette har ført til at blant annet latriner og vannforsyninger er ødelagte og pulter og annet materiell mangler. I tillegg gjør konfliktene og mangel på arbeid det vanskelig for foreldre å betale barnas skolepenger.

Siden starten av 2014 har Caritas bistått fem skoler med gjenoppbygging og en rekke tiltak som bidrar til at barn mellom fem og 18 år får en bedre skolehverdag. Det inkluderer blant annet oppussing av klasserommene, konstruksjon av toaletter og vaskestasjoner, nye pulter og skoleutstyr til de fattigste familiene.

Lærer positive metoder for disiplin
I tillegg har foreldre og lærere gått på kurs der de har lært om pedagogikk, barns rettigheter og psykososial støtte, likestilling og fredsundervisning. Det har allerede gitt positive utslag i undervisningen.

– Jeg pleide å slå eller utvise elevene hvis de var ulydige. På kurset har jeg lært om positive metoder for disiplin i klasserommet. Nå bruker jeg disse i stedet og ser at elevene presterer bedre, forteller en lærer for sjette klasse på en av skolene.

Skolehager gir ekstra inntekt
I Kongo er det også et problem med lave lønninger og mangel på utbetalinger til lærerne som påvirker deres motivasjon og evne til å undervise. For å sikre lærerne mat og en ekstra inntekt, har skolehager for dyrking av grønnsaker blitt opprettet på alle skolene.

– Skolehagene gir også elevene muligheten til å lære praktiske ferdigheter og nye teknikker innen jordbruk som kan spres til familiene som stort sett livnærer seg av dette, sier Østreng.

Østreng mener det er positivt at Norge har tatt initiativ til å styrke den internasjonale satsningen på utdanning gjennom konferansen som holdes i Oslo 6. og 7. juli. Mer enn halvparten av de 58 millioner barna som i dag ikke går på skole kommer fra områder med høy grad av vold og konflikt. I DR Kongo er det i dag rundt 8 millioner barn som står utenfor skolesystemet.

 

2018-02-05T14:48:59+00:00 6th juli, 2015|

About the Author: