Utvalg skal foreslå tiltak for bedre integrering

//Utvalg skal foreslå tiltak for bedre integrering

Nylig fikk vi besøk av utvalget som skal se på hvordan arbeidsinnvandrere og deres familier kan bli bedre integrert i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Arbeidsinnvandringsutvalget på besøk

Besøkte Caritas Ressurssenter: F.v. Sekretariatsleder Arild Haffner Naustdal for arbeidsinnvandringsutvalget i Kommunal- og forvaltningsdepartementet, utvalgsmedlem Marie Florence Moufack fra Caritas Trondheim, utvalgsmedlem Anna-Mette Ødegård fra FAFO og utvalgsleder Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for sosiologi- og samfunnsgeografi (ISS). De ble ønsket velkommen av generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg og seniorrådgiver Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer. (Foto: Caritas Norge)

– Nå har vi hatt over ett år med krise på grunn av pandemien, og vi ser at arbeidsinnvandrere generelt blir hardere rammet enn norske arbeidstakere når det oppstår kriser i arbeidsmarkedet. Utvalget skal blant annet analysere hvordan store endringer i etterspørselen etter arbeidskraft, påvirker arbeidsinnvandrerne. De skal også se på mulighetene og tilknytningen til arbeidslivet for de som allerede bor i Norge, sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da utvalget ble oppnevnt i august.

Oppsummere kunnskap

Utvalget skal oppsummere eksisterende kunnskap om hvem og hvor mange som kommer til Norge for å arbeide. Noe av det de skal se på er:

  • Hvilken utdanning, erfaring og kompetanse arbeidsinnvandrerne har, og hva de får av dette i Norge.
  • Sysselsetting, inntekt og arbeidsforhold over tid.
  • Grad av deltakelse i sivilsamfunn, deltakelse i frivillige organisasjoner og opplevelse av diskriminering.

Brukere og frivillige kom med innspill

Under besøket på Ressurssenteret til Caritas i Oslo møtte utvalget brukere, frivillige og ansatte som delte sine erfaringer og forslag til integreringstiltak.

– Det var veldig nyttig og preget diskusjonen neste dag. Å bringe inn brukererfaring gjennom blant annet sammensetningen i utvalget, gjennom arbeidsinnvandrernes egne fortellinger, studieturer som utvalget foretar med mer vil bidra til kunnskapsgrunnlaget. Det er derfor bra at utvalgets første studietur ble til Caritas ressurssenter, sier Marie Florence Moufack, styreleder i Caritas Trondheim og ett av 12 utvalgsmedlemmer.

Ikke en homogen gruppe

Fra Caritas Trondheim kan hun bidra med erfaring fra grasrotarbeid og møte med arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, men også de som kommer fra land utenfor Europa. De møter ofte på andre utfordringer.

– Arbeidsinnvandrere er ikke en homogen gruppe. Derfor vil brukerstemmene være viktig i det videre arbeidet i utvalget, akkurat som forskning og statistikk, sier Moufack.

Utvalget ledes av Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for sosiologi- og samfunnsgeografi (ISS) og skal levere sin utredning innen utgangen av 2022.

2021-11-15T09:56:00+00:00