Bekymret for regnskogen i Colombia

//Bekymret for regnskogen i Colombia

Den negative utviklingen når det gjelder bevaring av regnskog i Colombia bekymrer Caritas. I Colombia har avskogingen av regnskogen økt med 23 prosent etter at myndighetene signerte fredsavtalen med FARC.

Miljøvernminister Ola Elvestuen under Oslo Tropical Forest Forum i juni. Foto: Mats Bakken/Norad

 

Regnskogen bremser klimaendringer og er hjem til flesteparten av verdens dyre- og plantearter, samt mange millioner mennesker. Når skogen ødelegges, frigjøres store mengder CO₂ som bidrar til klimaendringer. Derfor er det viktig både å stanse avskogingen og gjenoppbygge ødelagt skog.

Nylig kom verdens Regnskogsnasjoner til Norge for å diskutere hvordan regnskogen kan bevares.

Norge har vært et foregangsland når det gjelder klimafinansiering for regnskogsbevaring. Men de siste årene har avskogingen økt i Amazonas. Amazonasregnskogen er verdens største regnskog, og ligger i Sør-Amerika. Området er på 6,8 millioner km², og utgjør over halvparten av jordas gjenværende regnskogsområder. Seks prosent av Amazonasregnskogen ligger innenfor Colombias grenser.

Mange årsaker til avskoging

Ifølge Julianna Valderama, prosjektleder med ansvar for blant annet klimasatsning i Caritas Colombia, har avskogingen flere årsaker.

Julianna Valderama, prosjektleder i Caritas Colombia og Knut Andreas Lid fungerende generalsekretær i  Caritas Norge. Foto: Caritas Norge.

– En av årsakene er endring av maktstrukturer i området. Da FARC-geriljaen hadde jungelen som tilholdssted, var det mange områder som var utilgjengelige for landbruk og hogst. Dessuten hadde FARC-geriljaen som prinsipp at man skulle ta vare på miljøet. Etter at FARC trakk seg ut, har både illegale paramillitære grupper og lovlige gruveselskaper kommet inn. Disse utfører sine aktiviteter helt uten tanke på konsekvensene for økosystemet i regnskogen. Staten anerkjenner riktig nok Amazonas som et rettssubjekt, men i praksis blir det ikke gjort noe for å bevare regnskogen og beskytte den mot de ødeleggelsene som skjer nå, forteller hun.

Valderama legger til at den kompliserte prosessen med å få erstattet kokainproduksjonen i Amazonas med dyrking av lovlige landbruksvarer også har hatt negativ innvirkning på regnskogen.

– I teorien har myndighetene retningslinjer for hvordan overgangen til konvensjonelt landbruk skal foregå på frivillig måte, men i realiteten skjer dette med makt og uten å ta hensyn til urbefolkningen. I tillegg har ulike konflikter om landrettigheter bidratt til avskoging, sier hun.

Myndighetene mener de gjør mye

Men visepresident for miljøplanlegging i Colombia, Yaneth Patricia Alegría Copete, er ikke enig i Valderamas beskrivelse av at den colombianske staten gjør lite eller ingen ting for å hindre ødeleggelse av regnskogen.

– Colombia har satt i gang mange tiltak for å hindre avskoging. Gruveindustrien, transportsektoren og hæren,  alle aktører er involvert. Og uansett regjering, er landet forpliktet til å følge utviklingsplaner og internasjonale avtaler. Det tror jeg også påtroppende regjering vil gjøre, sa hun da hun ble intervjuet på scenen under Oslo Tropical Forest Forum i Oslo i slutten av juni.

Mener miljøkriminalitet bør straffes

Julianna Velderama i Caritas Colombia mener at en mer direkte kamp mot kriminell aktivitet må til dersom man skal klare å bevare regnskogen.

– De som står bak må rettsforfølges og straffes. I tillegg bør prioriteringene styres av behovene i lokalsamfunnene, og en utviklingsmodell som gir forrang for de fattigste og tjener det/et felles gode, sier hun.

Caritas Colombia har programmer for bærekraftig utvikling for småbønder i Amazonas og jobber i tillegg med å bevisstgjøre folk om viktigheten av å ta vare på regnskogen. Dessuten spiller Caritas en sentral rolle i Interfaith Rainforest Initiative som ble etablert i 2016. Dette initiativet er inspirert av Pave Frans’ lærebrev om bevaring av klimaet, Laudato Sí, og ble etablert for å engasjere trossamfunn, urfolk og religiøse ledere i arbeidet mot ødeleggelse av tropisk skog i de viktigste regnskoglandene.

 

 

 

 

2018-07-13T13:29:37+00:00 16th juli, 2018|

About the Author: