Bidra 2018-10-15T14:11:10+00:00

BLI FADDER

Som fadder i Caritas Norge hjelper du ikke bare et barn, men mange barn. Du blir en viktig del av livet til de mest fattige og sårbare barna.

BLI FADDER

KLIMAFADDER

Vi håper du vil hjelpe klimaofre til å bli bedre rustet og til å unngå sult ved å bli giver i dag.
Ditt bidrag redder liv!

BLI KLIMAFADDER

INTEGRERINGSVENN

Vil du hjelpe oss i arbeidet for at innvandrere og flyktninger raskt skal integreres, få tilhørighet og bli ressurser for det norske samfunn?

BLI INTEGRERINGSVENN