Biskop fortalte om voldssituasjonen i Mexico

//Biskop fortalte om voldssituasjonen i Mexico

I forrige uke (17-19. april) hadde Caritas Norge æren av å ha besøk av presidenten for Caritas Mexico, biskop José Leopoldo González González. Biskopen var kommet til Norge for å informere sivilsamfunn og norske myndigheter om den alvorlige voldssituasjonen i hjemlandet. Caritas Norge har det siste året støttet voldsforebyggende arbeid i El Salvador, Honduras og Mexico.

Biskopen møtte flere norske politikere deriblant Senterpartiets Lars Peder Brekk

Biskopen møtte flere norske politikere, deriblant Senterpartiets Lars Peder Brekk

Alvorlig situasjon i Mexico
På agendaen sto blant annet møter med stortingspolitikere, Utenriksdepartementet, sivilsamfunnsaktører som jobber med situasjonen i Mexico og diaspora i Norge. Lars Peder Brekk, parlamentarisk leder for SP, og medlem av forsvars- og utenrikskomiteen, var en av politikerne som biskopen møtte. Brekk viste stort engasjement for den alvorlige voldssituasjonen i Mexico, og lovte at han vil ta saken opp i forsvars- og utenrikskomiteen, og også dirkete med utenriksministeren.

– Situasjonen i Mexico er svært alvorlig. Dimensjonene av volden har vokst markant de siste 15 årene, og under den forrige regjeringen til Felipe Calderon, har omkring 60 000 blitt drept i krigen mot narkokartellene, forteller biskopen.

Det finnes i dag omkring 10 store narkokarteller i Mexico som sloss om kontroll over trafikkårer. Særlig er kystområdene, deler av innlandet og de nordlige grensetraktene til USA spesielt voldsutsatte. Narkokartellene sprer frykt og en terrorlignende situasjon i mange lokalsamfunn. Det anslås at kartellene årlig transporterer 1500 tonn narkotika til USA til en verdi av omkring 45 milliarder dollar. Hvordan er det mulig at det har blitt slik? – Svaret er dårlig offentlig administrasjon, korrupsjon, straffefrihet – kun 2 av 10 kriminelle forhold blir anmeldt, samt manglende demokrati. Alt dette fører til fattigdom, skjev fordeling, marginalisering og vold, forteller biskopen.

Ungdom er spesielt usatt
– Ungdom fra 16 til 25 år er lette ofre for narkokarteller og den organiserte kriminaliteten som tilbyr raske penger, fortsetter biskopen. Narkokartellene har de siste årene ekspandert sin virksomhet fra ”ren” narkotrafikk til utpressing av store og små bedrifter, samt kidnappinger for løsepenger. Leiemord kan bestilles for 500 kroner.

– Konsekvensene av dette er enorme, mener biskopen. Statistikk fra landet støtter opp om dette. Et stort antall mennesker er internt fordrevne i Mexico. Man anslår at tallene ligger på omkring 250 000. 25 000 er rapportert forsvunnet i løpet av en seks års periode. Immigranter fra Mellom-Amerika på vei til USA kidnappes for løsepenger eller de forsøkes å rekrutteres til kartellene. Aksepterer man ikke blir man drept. I Mexico har man funnet massegraver med immigranter på opptil 70 drepte.

Kirken et viktig tilfuktssted
Biskopen forteller at kirken faktisk er den institusjonen som har størst tillit blant folk i Mexico i dag og mange søker derfor tilflukt der. – Caritas gir også støtte til ofre, samt juridisk og psykososial assistanse. Caritas har dessuten en ledende rolle i arbeidet for å bekjempe voldssituasjonen i landet og i arbeidet med å bygge en fredskultur, sier han.

Hva kan så Norge gjøre for å forbedre situasjonen i regionen? – Norge er et viktig foregangsland for demokrati og menneskerettigheter. Her kan Norge spille en viktig rolle for blant annet å fremme sivilsamfunnets deltakelse, avslutter biskopen.

Caritas Norge er engasjert i arbeidet med å bekjempe og forebygge vold i Mellom-Amerika. Her kan du lese mer om dette arbeidet.

2018-02-05T14:49:24+00:00 22nd april, 2013|

About the Author: