Ønsker du å bidra til bedre integrering i Norge?

/Ønsker du å bidra til bedre integrering i Norge?
Ønsker du å bidra til bedre integrering i Norge? 2018-02-05T14:48:07+00:00

Hjelp innvandrere i jobb. Bli en integreringsvenn!

Hver dag arbeider vi for å hjelpe innvandrere i jobb og med å bli godt integrert. Det får vi ikke til uten gode støttespillere som deg.

Caritas Norge jobber for en god og verdig integrering. Vi mener deltakelse i norsk samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering, der jobb og norskkunnskaper står i fokus. Vi driver derfor informasjonssentre for innvandrere i Oslo, Bergen og Drammen og jobber i asylmottak med forberedende kurs for deltakelse i norsk arbeidsliv på Øst- og Vestlandet. Gjennom vårt arbeid bistår vi med støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen, hjelp til å finne praksisplass, hjelp til å skrive CV og søknader, forberedelser og tips til jobbintervju og veiledning om krav til kompetanse i forskjellige yrker.

For å fortsette vårt gode arbeid trenger vi flere støttespillere.