Bli klimafadder

/Bli klimafadder
Bli klimafadder 2019-01-21T12:43:10+00:00

Klimaendringene er en viktig årsak til at 821 millioner mennesker sulter i verden i dag. Norsk klimapolitikk handler i dag mye om å kutte i utslipp. Samtidig er klimaendringene her, og de rammer matproduksjonen til de som har minst. Skal vi produsere nok mat selv i en tid der klimaet er i endring må vi hjelpe de som trenger det mest med å tilpasse sin matproduksjon til en verden preget av mer ekstremvær, tørke og flom. Våre prosjekter gjør at åtte av ti familier får tre måltider om dagen, der mange av dem før bare hadde ett. I tillegg øker inntektene til småbøndene som deltar i gjennomsnitt med 30 prosent. 

Laxmi fra Sri Lanka har fått flere og større avlinger etter at hun begynte med klimasmart jordbruk.

Foto: Caritas Norge

Å støtte Caritas er en god investering: For åtte kroner per dag redder du liv og gir hjelp til selvhjelp for de som rammes hardest av klimaendringene. Din støtte går blant annet til opplæring i klimavennlige og klimatilpassede jordbruksteknikker, godt husdyrhold og fiskeoppdrett. Vi har også igangsatt mange tusen spare-lånegrupper, der vi jobber for at de aller fattigste skal få mulighet til å spare og ta opp lån. Slik kan de som har minst gjøre investeringer som forbedrer deres levekår og familiens framtid.

 

Av Caritas Norges innsamlede midler går 96.7 prosent av inntektene til formålet, og Caritas Norge er ifølge bladet Kapital en av de mest effektive bistandsorganisasjonene. Caritas Norge gikk også til topps i kvalitetsvurderingen for ny rammeavtale med Norad for støtte i perioden 2018-2022. 


I fjor hjalp vi over 200.000 mennesker til å oppnå bedre matsikkerhet og inntekt, og dermed påvirkning over eget liv. Et bedre kosthold gir bedre helse, og økt inntekt gir foreldre mulighet til å sende barna på skolen. Dette hadde vi ikke klart uten bidrag fra støttespillere som deg. Du gjør at mennesker kan få mat på bordet også i en framtid der klimaet er i endring.  
Som klimafadder får du:  

  • Årsrapport for Caritas Norge 
  • Tre Caritas Info i året 
  • Digital sommerhilsen og julehilsen 
  • Statusoppdatering om vårt arbeid på Facebook.com/CaritasNorge 
  • Skattefritak som fast giver  

Tusen takk for at du sikrer at de som rammes hardest av klimaendringene får hjelp til å tilpasse seg!