Bønder i Sør må prioriteres

//Bønder i Sør må prioriteres

Mens bøndene i Norge sliter med å få endene til å møtes, risikerer bøndene i utviklingsland å dø av sult. Pandemien har bidratt til at millioner står uten tilgang til nok og næringsrik mat. Og klimaendringene vil de neste årene gi enda flere naturkatastrofer. Vi håper Jonas Gahr Støre og hans nye regjering har politisk vilje til å snu utviklingen.

Av Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær 

Småbonde i åkeren sin

Matsikkerhet: I DR Kongo gir Caritas opplæring i klimatilpasset landbruk til småbønder. (Foto: Caritas Congo)

Under- og feilernæring er verdens største helseproblem, og tar flere liv enn COVID 19, malaria, tuberkulose og Aids til sammen. Hvert tiende sekund dør et barn under fem år av sult. Over en femtedel av alle barn er fysisk og mentalt underutviklet som følge av feilernæring. Konsekvensene for læring og økonomisk vekst er enorme. Det store paradokset er at disse som oftest er barn av matprodusenter.

Et annet paradoks er at, til tross for at Verdensbanken stadfester at investeringer i landbruk er mer effektivt på fattigdomsbekjempelse enn investeringer i hvilken som helst annen sektor, er landbruket i utviklingsland kronisk underfinansiert. Vi forventer at vår nye regjering lytter til Verdensbanken og bruker utviklingsmidlene på tiltak som gir de beste og mest bærekraftige resultatene.

Bekjempe ulikhet

Av de som sulter lever 60 prosent i et konfliktherjet land. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet er tydelig på at de vil styrke norsk innsats for konfliktløsning og forsoning gjennom nye fredsinitiativer.  De vil også bekjempe ulikhet, blant annet gjennom jobbskaping og rettferdig fordeling. Og de vil stille opp med humanitær nødhjelp, blant annet ved å etablere en solidaritetspott for verdens flyktninger og fordrevne. I dag er det langt flere som blir drevet på flukt på grunn av at klimaendringene enn på grunn av konflikt. Klimaflyktningene blir stadig flere, og de må med.

Matsikkerhet

Der vi savner konkret satsning på matsikkerhet i Arbeiderpartiets program, veies dette godt opp av Senterpartiet, som vil at Norge skal ta internasjonalt lederskap i å løfte matsikkerhet og bærekraftige matsystem. De vil sikre verdens voksende befolkning nok mat og at en større andel av bistandsmidlene skal gå til klimasmart landbruk. SV skriver også i sitt program at innsats til matsikkerhet skal prioriteres, men også her skulle vi gjerne sett en tydeligere satsning på kampen mot sult. Prognosene tilsier at mot 2050 må vi øke matproduksjonen med 50 prosent for å møte behovene til en voksende befolkning. Samtidig vil avlingene reduseres med 30 prosent som følge av klimaendringene.

Vi trenger et taktskifte for å møte dagens og morgendagens utfordringer, og setter vår lit til at vår nye rødgrønne regjering vil levere på dette.

(Innlegget er publisert i Vårt Land).

2021-09-30T15:45:35+00:00 28th september, 2021|

About the Author: