Caritas får ekstramillion

//Caritas får ekstramillion

For Caritas ble revidert statsbudsjett en gledens dag. Med en ekstra million til drift av vårt ressurssenter i Oslo kan vi hjelpe enda flere. 

Stortingsgruppene til regjeringspartiene bevilget våre ressurssentre en million mer i revidert statsbudsjett i 2019. Det betyr 30% mer, fra to til tre millioner til drift for å sikre innvandrere og flyktninger arbeid.

Espen Andreas Halse, Martha Rubiano Skretteberg var alle fornøyde med den ekstra millionen til ressurssenteret i Oslo.

– Det betyr mye for alle de arbeidsinnvandrere og flyktninger som årlig oppsøker Caritas for veiledning, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge. Vi bistår folk over hele Norge med jobb gjennom arbeidsformidling, norskkurs, kompetansehevende kurs, individuell veiledning, juridisk veiledning og selvhjelpsgrupper.Oslo-politikerne Espen Andreas Halse (KrF) og Hallstein Bjercke (V) kom for å dele den gode nyheten.
– Jeg er veldig glad for den økte støtten til Caritas, sier Hasle. Han påpekte at Caritas har et unikt tilbud som treffer en gruppe det offentlige ikke alltid har kontakt med.
Venstres Hallstein Bjercke var opptatt av at innvandrere får hjelp til å komme seg i arbeid.
– Det er nyttig at folk med egen erfaring veileder andre, sa Bjercke.
Dezidery Kajuna fra Tanzania kom til Norge i 2017, og han har hatt stort utbytte av tilbudet til Caritas.
– Jeg er et bevis på hvor bra dette tilbudet er, forteller Kajuna. Før benyttet han det selv, nå veileder han andre.
Laura Permås fra Peru deler også raust av sin kunnskap.


– Jeg hjelper folk som snakker spansk. Det kan dreie seg om å forklare vedtak fra NAV, bistå med oversettelse, henvise til riktige instanser eller gi råd om arbeid, forteller Permås. 

2019-06-12T12:06:48+00:00 12th juni, 2019|

About the Author: