Caritas gransker mistanke om mislighold i Uganda

//Caritas gransker mistanke om mislighold i Uganda

Under årets ordinære revisjon fattet Caritas Uganda mistanke om mislighold av prosjektmidler fra Norge i 2011. I samarbeid med Caritas Norge ble det umiddelbart innledet en omfattende intern granskning. To medarbeidere i Caritas Arua i Uganda har innrømmet mislighold av midler.

– Denne saken er svært beklagelig og uheldig, men vi er glade for at våre interne rutiner har vist seg å fungere, sier økonomisjef i Caritas Norge, Dag Albert Bårnes.  – Dette er første gang vi i Caritas Norge opplever en slik sak, forteller han.

Ledelsen i Arua bispedømme har bekreftet at de to involverte ble sagt opp med umiddelbar virkning. Caritas Norge tok initiativ til en granskning for hele perioden de to har jobbet for Caritas Arua.  Denne granskingen viser at deres antatte kriminelle handlinger startet før 2011, men fikk et betydelig omfang først dette året.

Deler av midlene som er mistenkt misligholdt kommer fra Norad, og disse vil i sin helhet bli tilbakebetalt. Så mye som mulig av disse midlene vil bli krevet fra de ansvarlige og fra Caritas Arua og bispedømmet.

– Det vil selvsagt ikke bli benyttet givermidler til å dekke eventuelle tap i denne saken, avslutter Bårnes.

Caritas Norge kommer tilbake med mer informasjon når saken er avsluttet.

 

2012-07-27T10:34:21+00:00 11th juli, 2012|

About the Author: