Caritas har startet au pair-senter

//Caritas har startet au pair-senter

Det nystartede au pair-senteret vil organiseres som en del av tilbudet ved våre ressurssentre for innvandrere i Oslo og Bergen.

Caritas au pair-senter er et tilbud til au pairer og vertsfamilier. (Illustrasjonsfoto: Herman Dreyer/Caritas Norge.)

Caritas au pair-senter er et tilbud til au pairer og vertsfamilier. (Illustrasjonsfoto: Herman Dreyer/Caritas Norge.)

Uttrykket au pair er fransk og betyr egentlig «på lik fot», men brukes verden rundt på en ordning for kulturutveksling som går ut på at en ung person bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og får hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake.

Viktig med informasjon

For å være au pair i Norge må man være over 18 år og ikke ha fylt 30 år.

– Unge mennesker uten gode norskkunnskaper og lav kunnskap om norsk samfunn og kultur, kan være i risikogruppen for utnytting overgrep og i verste fall menneskehandel. Da er det spesielt viktig med god og tilgjengelig informasjon, sier Per Wenneberg, leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

Caritas au pair-senter har to målgrupper: Au pairer og vertsfamilier. Begge grupper har behov for informasjon og veiledning om sine rettigheter og plikter. Vanlige konfliktsituasjoner som kan oppstå er uenigheter om arbeidstid, arbeidsoppgaver oppsigelsestid og deltagelse på norskkurs.

Flest i Oslo

De fleste som kommer som au pairer til Norge bor i Oslo og omegn. Det finnes også mange au pairer i andre byer, særlig Bergen og Stavanger. Av de 1 182 som fikk innvilget opphold som au pair i Norge i fjor, var 85 prosent fra Filippinene.  Året før var andelen filippinske au pairer enda høyere.

– Når vi nå planlegger vår nye informasjonstjeneste, vil vi uansett lage et rådgivningstilbud som er tilgjengelig for alle, uansett nasjonal bakgrunn, forteller Wenneberg.

Caritas au pair-senter vil tilby en landsomfattende informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier gjennom våre ressurssentre i Oslo og Bergen, telefon- og e-posttjenester, internett- og facebooksider og informasjonsmøter i flere byer. Dessuten vil vi arrangere norskkurs og sosiale aktiviteter for au pairer, som ukentlig nettverkskafé. Her vil vi ta opp ulike temaer om norsk samfunn og kultur, slik at au pairene blir bedre kjent med kulturen i vertslandet. Både i Oslo og Bergen vil vi arrangerer søndagsaktiviteter  en gang i måneden, som turer og museumsbesøk.  Søndagsaktivitetene og nettverkskaféene vil ledes av frivillige. Au pair-senteret er finansiert av Utlendingsdirektoratet.

Lang erfaring

I Oslo vil au pair-senteret ha samme åpningstider som Caritas Ressurssenter, det vil si mandag til torsdag mellom 10 og 16. I tillegg vil au pair-senteret ha kveldsåpent fra 17 til 20 på torsdager.

– Caritas har siden 2011 drevet informasjons- og ressurssentre for innvandrere. Dialog og samarbeid med de katolske menighetene har vært en styrke i arbeidet for å hjelpe arbeidsinnvandrere, særlig med tanke på rekruttering av frivillige. Dette samarbeidet vil også være en styrke i vårt arbeid med au pairer, mener Wenneberg.

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:31+00:00 17th august, 2017|

About the Author: