Caritas’ høringsuttalelse til Brochmann 2-rapporten

//Caritas’ høringsuttalelse til Brochmann 2-rapporten

En sterk og målrettet satsing på kvalifisering, utdanning og arbeid kan bidra til å sikre at flyktninger forblir i arbeid også over tid. Det skriver Caritas Norge i sitt høringssvar til Brochmann 2-utvalgets rapport om langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Caritas Norge ga i 2016 arbeids- og karrierekurs ved 28 asylmottak i Norge. Foto: Herman Dreyer/Caritas Norge

Caritas Norge ga i 2016 arbeids- og karrierekurs ved 28 asylmottak i Norge. Foto: Herman Dreyer/Caritas Norge

Les hele høringssvaret her

Brochmann 2-utvalget  er et ekspertutvalg ledet av Grete Brochmann og ble satt ned i desember 2015 for å studere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring etter antall asylsøkere til Norge økte samme høst. Utvalgets innstilling, «NOU 2017:2 Integrasjon og tillit, ble lagt fram i februar 2017. Hele Stortingsmeldingen kan leses her

Ekspertene påpeker at det norske velferdssamfunnet står overfor en periode med økende andel eldre og lavere oljeinntekter. Da kommer høy innvandring, særlig av flyktninger, som en tilleggsutfordring. Derfor må myndighetene satse mer på å gjøre innvandrerne kvalifisert til det norske arbeidslivet, mener utvalget, som kommer med flere forslag til hvordan dette bør gjøres.

Norskopplæring og arbeid

Caritas støtter anbefalingene som utvalget foreslår,  som for eksempel bedre tilpasset norskopplæring og bedre integrert norskopplæring i annen kvalifisering og på arbeidsplassen. Med økende krav til norskkunnskaper i flere bransjer, er en arbeidsrettet tilnærming til norskopplæring en vesentlig brikke i innsatsen mot økt arbeidsdeltakelse. Det er viktig at norskopplæring byr på norsk som er relevant for arbeidslivet og de yrkene deltakerne sikter mot, heter det i vårt høringssvar.

Økt omstillingsevne

Caritas Norge er også enig med utvalget i at mange flyktninger kan ha behov for opplæring og/eller tiltak med praksis i arbeidslivet etter at det obligatoriske  introduksjonsperioden er slutt, og at opplegg som kombinerer utdanning og arbeid bør utvikles. En større investering i kvalifisering og utdanning av dem som har behov for mer opplæring utover de to årene de har i introduksjonsprogrammet, vil kunne bidra til økt omstillingsevne og en mer stabil arbeidsmarkedstilknytning på sikt. Caritas Norge stiller seg også positivt til at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal utrede løsninger for livsopphold for voksne med behov for inntektssikring for å ta opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Hele høringssvaret fra Caritas kan leses på Regjeringens nettside her

Les også flyktningrådgiver Anders Stenersens kommentar i VG i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten her

 

2018-02-05T14:48:31+00:00 26th juni, 2017|

About the Author: