Caritas i DR Kongo

/Caritas i DR Kongo
Caritas i DR Kongo 2018-02-05T14:48:22+00:00

DR Kongo

[wpcol_2third id=»» class=»» style=»»]

Få land i verden har så store naturressurser som DR Kongo, likevel preger fattigdom og vold hverdagen til et stort antall av befolkningen. Caritas arbeider for å øke folks inntektsgrunnlag, redusere sult og sikre barn i konfliktområder tilgang til utdanning.

DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia i 1960 vært preget av stadige kriger og konflikter. Flere millioner mennesker ble drept mellom 1998 og 2003 i det som også kalles Afrikas verdenskrig. Som en følge av konfliktene og en svært svak stat, er DR Kongo, til tross for store naturressurser, et av de mest underutviklede og fattige landene i verden. Ifølge FN, lider 6,7 millioner kongolesere av kronisk sult, og 2,3 millioner er internt fordrevne.

Matsikkerhetsprogram

Hva gjør vi?
Caritas Norges matsikkerhetsprogram i DR Kongo har som mål å redusere fattigdom og matusikkerhet, og øke folks samfunnsbevissthet i områdene Kisantu (vest), Kongolo (øst) og Kindu (øst). Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett, samt temaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er i hovedsak fattige familier som primært lever av jordbruk, og det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Om lag 30 000 mennesker deltar i programmet, som implementeres av Caritas Kongo og tre lokale Caritas-partnere.

Hvorfor?
Ernæringssituasjonen i DR Kongo er alarmerende. Hele 70 prosent av befolkningen har ikke tilstrekkelig tilgang til mat, og 6,7 millioner lever i en tilstand av kronisk sult, ifølge FNs matvareprogram. Årsakene til fattigdommen i DR Kongo er mange og koblet sammen. En familie som ikke har tilfredsstillende tilgang til mat, har i mange tilfeller heller ikke tilgang på helsetjenester ellr mulighet til å sende barna på skolen.

Caritas Kongo er blant de største NGOene i DR Kongo, og når ut til over 10.000 lokalsamfunn gjennom regionale og lokale Caritas-organisasjoner og kirkelige strukturer. På denne måten når Caritas fattige på landsbygda som har mottatt liten eller ingen støtte fra myndigheter og det internasjonale samfunnet. Caritas har blitt værende i lokalsamfunnene under og etter de mange krisene som har rammet DR Kongo. Den lokale forankringen og den kontinuerlig tilstedeværelsen sikrer en langsiktighet som er nødvendig for å drive effektive og bærekraftige matsikkerhetsprosjekter.

Resultater

 • Siden programmet startet i 2013 har matsikkerheten blitt bedret og antallet underernærte barn og gravide kvinner i programområdet redusert. Deltagerne spiser nå to til tre måltider om dagen, mot et måltid om dagen i 2013.
 • Deltakerne i programmet har økt produksjonen av mais, nøtter, kassava, ris og grønnsaker betraktelig. Flere steder har det vært mer enn en dobling i produksjonen, og mange har nå mulighet til å selge overskuddet på lokale markeder og på den måten øke inntekten.
 • Småbønder i programområdet tar i bruk nye og bærekraftige jordbruksteknikker som å dekke til jorda med kompost, planting av trær, samplanting av ulike vekster og rotasjon av avlinger. Dette har gjort dem bedre rustet til å møte plantesykdom, tørke og klimaendringer. Over 80 prosent av målgruppen har diversifisert produksjonen sin og dyrker minst tre ulike planter, noe som gjør de mindre sårbare for klimaendringer.
 • Fattige bønder har organisert seg i bondeorganisasjoner, for å øke produksjonen og få lettere tilgang til lokale markeder.
 • Kvinners posisjon er styrket. 30 prosent av kvinnene melder om at familien nå tar viktige husholdningsbeslutninger i felleskap, i motsetning til før da mannen i stor grad tok beslutninger alene. Over 60% av kvinnene som har gått på alfabetiseringskurs viser gode lese- og skriveferdigheter. Kvinner har fått tilgang til mikrokreditt gjennom programmet for å starte inntektsgenererende aktiviteter som bidrar til å løfte familien ut av fattigdom.
 • Konflikter løses i større grad enn før på en fredelig måte. I 2015 ble 267 av 354 konflikter løst gjennom programmets fredsløsningsmekanismer.

Sitater

«I 2013 var peanøttavlingen min på 50 kilo. I år høstet jeg 500 kilo, altså ti ganger så mye! Jeg takker Caritas for denne store endringen som har gjort det mulig for meg å forsørge familien min» Masudi Sadiki fra Malela.

«Før høstet vi lite i åkeren. Etter å ha deltatt i programmet har vi fått kunnskap om ulike dyrkingsmetoder, og avlingene våre har økt. I tillegg har mannen min og jeg det bedre som par – før så han kun på meg som ren arbeidskraft». Mariamu Ramazani Issa fra Lubao, Maniema.

«Tidligere bestemte jeg alt i familien, men gjennom programmet lærte jeg at kvinner også bør få ta del i avgjørelser. Det er jeg glad for i dag. Det var konen min som foreslo at vi skulle bruke pengene fra mikrokredittlånet til å kjøpe solcellepanel og tilby lading av mobiltelefoner til folk i landsbyen. Dette tjener vi mye penger på!» mann fra Katea, Kongolo.

 Utdanningsprogram

Hva gjør vi?
Utdanningsprogrammet i DR Kongo har som mål å bedre tilgangen til utdanning i konfliktutsatte områder i østlige deler av landet, henholdsvis i Butembo-Beni og Wamba i Nord-Kivu-regionen og i Uvira i Sør-Kivu. Formålet med programmet er å rehabilitere skoler som er ødelagte på grunn av konflikt, og å bedre kvaliteten på utdanningen. Programmet implementeres av lokale Caritas-partnere på syv skoler med totalt 1700 elever.

Hvorfor?
På grunn av krig og konflikt har kvaliteten på utdanningen blitt redusert kraftig i DR Kongo de siste 20 årene, og tilgangen til utdanning blitt dårligere. På landsbasis er 29 prosent av barn mellom 5 og 17 år utenfor skolesystemet, noe som tilsvarer 7, 4 millioner barn og unge. Kun 51 prosent fullfører 5. klasse i grunnskolen. Fattigdom og mangel på midler til å betale skolepenger og skoleutstyr er blant de viktigste årsakene til at foreldre ikke sender barna på skolen. Det er særlig barn som har vært internt fordrevne eller som bor i områder der det fins mange fordrevne, samt jenter og barn med nedsatt funksjonsevne som ikke får mulighet til å gå på skole.

Caritas har en helhetlig og langsiktig tilnærming til utdanning i DR Kongo med et sterkt fokus på lokalsamfunnsmobilisering. Tilstedeværelsen, både nasjonalt og lokalt, gjennom de kirkelige strukturene gir en tilgang til lokalsamfunnene få andre organisasjoner har. I programmet jobbes det gjennom lokale eksisterende strukturer som foreldrekomiteer, lærerkomiteer og elevkomiteer. Det legges også vekt på tett samarbeid med lokale og regionale myndigheter, samt nettverket for de katolske skolene i DR Kongo. Programmet er i tråd med kongolesiske myndigheters nasjonale utdanningsprogram.

Resultater

 • Skolene i programmet har hatt en 25 prosent økning i antall elever skoleåret 2014/2015 sammenlignet med året før. Færre elever dropper ut av skolen nå enn tidligere.
 • Syv skoler er rehabilitert med nye vinduer og oppussede klasserom med tavle og pulter til elevene. 54 klasserom er bygget/rehabilitert. I tillegg er 24 latriner og 29 vaskestasjoner bygget. Dette har bidratt til at både lærere og elever trives bedre på skolen og møter opp til timene oftere enn før.
 • Foreldrene til barna er engasjerte i programmet, og har i samarbeid med lokale ingeniører tatt initiativ til selv å bygge flere klasserom enn opprinnelig planlagt.
 • 1360 av de mest sårbare elevene har fått utdelt skoleuniformer og annet utstyr.
 • Fem skolehager er etablert og produserer allerede store avlinger. I hagene lærer elevene om ulike dyrkingsmetoder som de igjen lærer videre til foreldrene sine – som stort sett lever av jordbruk. Salg av grønnsaker fra hagene gir også lærerne en ekstrainntekt ved siden av de offentlige lærerlønningene som generelt er svært lave.
 • Lærerne ved skolene har gått på kurs der de har lært om pedagogikk, barns rettigheter og psykososial støtte, likestilling og fredsundervisning. Både lærere og elever mener dette har gitt bedre undervisning og lærerne praktiserer i mindre grad enn tidligere fysisk avstraffelse av elevene.
 • 280 mødre deltar i mikrokredittordninger som gjør det mulig for dem å investere i inntektsbringende aktiviteter. På denne måten har flere fått råd til å sende barna sine på skolen.
 • 566 foreldre har lært om hvordan de kan beskytte barna sine fra å bli rekruttert til væpnede grupper og viktigheten av kontinuitet i barnas skolegang.

Sitater

«Tilgangen på mikrokreditt gjennom programmet har gitt meg muligheten til å starte en liten forretning, og med inntektene klarer jeg å betale skolepenger og kjøpe skoleuniformer til alle barna mine». Kavira Vumilia Leontine, enke og mor til fem barn i alderen 8-16 år.

«Før studerte barna mine under dårlige forhold, og de pleide å stryke på prøvene. I år bestod alle eksamen ved skoleårets slutt. For meg er dette en positiv forandring.», Kahindo Ngereve.

«Jeg pleide å slå eller utvise elevene hvis de var ulydige. Gjennom programmet har jeg lært om positive metoder for disiplin i klasserommet. Nå bruker jeg disse i stedet, og ser at elevene presterer bedre», lærer for sjette klasse.

Støtt vårt arbeid i DR Kongo
Vil du støtte vårt arbeid i DR Kongo? Gi et bidrag her, eller benytt Caritas Norges gavekontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen med “DR Kongo”.

DonerLt

Nyheter om DR Kongo
Her er våre siste nyhetssaker om DR Kongo:

Satsing på matsikkerhet gir resultater i DR Kongo
Den katolske kirke fordømmer volden i DR Kongo
Krigsherjet DR Kongo bidrar i ebolakampen
Opprørsgruppe herjer i DR Kongo
Bedre skolehverdag i DR Kongo
Gir kvinner muligheter i DR Kongo
Nødhjelp til internt fordrevne i DR Kongo
Vanskelig for barna i DR Kongo

 

[/wpcol_2third]
[wpcol_1third_end id=»» class=»gfakta» style=»»] [google-map-v3 width=»272″ height=»350″ zoom=»4″ maptype=»roadmap» mapalign=»center» directionhint=»false» language=»default» poweredby=»false» maptypecontrol=»true» pancontrol=»true» zoomcontrol=»true» scalecontrol=»true» streetviewcontrol=»true» scrollwheelcontrol=»false» draggable=»true» tiltfourtyfive=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkerlist=»DR Congo{}1-default.png{}Vi jobber i DR Kongo» bubbleautopan=»true» showbike=»false» showtraffic=»false» showpanoramio=»false»]
Colombia-flaggT

GENERELLE FAKTA

Innbyggere: ca 68 millioner
Areal: 2, 35 mill. km²
President: Joseph Kabila
Hovedstad: Kinshasa
Andel fattige (under USD 1,25): 87,7 % (tall fra 2006)
Plass på Human Development Index: 186 (av 186)
Forventet levealder: 48,7

[/wpcol_1third_end]