Caritas Norge i Malawi

/Caritas Norge i Malawi
Caritas Norge i Malawi 2018-02-05T14:48:07+00:00

Malawi er et av verdens fattigste land, og en stor andel av befolkningen er kronisk underernært. Landet er svært utsatt for klimaendringer som fører til ekstrem tørke og flom som er svært ødeleggende for landets viktigste næring – jordbruket. Caritas i Malawi kjemper for at landets barn, kvinner og menn ikke sulter. Vi forebygger sultkatastrofer og bekjemper fattigdom, og gir livreddende hjelp når katastrofene inntreffer. 

Det er matkrise i klimautsatte Malawi. (Foto: Caritas Norge)

Det er matkrise i klimautsatte Malawi. (Foto: Caritas Norge)

Malawi er et av de fattigste landene i Afrika sør for Sahara, og jordbruk er en helt sentral del av økonomien. Situasjonen for fattige småbønder har forverret seg de siste årene på grunn av langvarig tørke som har gjort at avlingene uteblir. Når regnet endelig kommer, fører det til flom og ødeleggelser av matjord, hus og veier. Som en følge av naturkatastrofer lever en stor andel av Malawis befolkning i sult.

Malawi rammes stadig oftere av matvarekriser som følge av klimaendringer, flom og tørke. Millioner av barn, kvinner og menn har ikke tilgang på nok og næringsrik mat. Krisene rammer allerede sårbare grupper hardt. I Malawi er om lag femti prosent av barna under fem år hemmet i vekst, og underernæring er den viktigste årsaken til barnedød. Kronisk underernæring i første leveår fører også til begrenset evne til læring, og reduserer dermed læringsutbyttet for elevene ved all utdanning. Caritas Malawi (CADECOM) har kontinuerlig tilstedeværelse i 21 av Malawis 28 distrikter. Det gjør Caritas raskt i stand til å gi hjelp til mennesker som befinner seg i områder som er vanskelige å nå fram til.

Nødhjelp og matsikkerhet

Caritas Norge har gjennom ti år bistått ved ulike kriser i Malawi. Hjelpen sikrer de mest sårbare gruppene som kvinner, barn og eldre tilgang til mat og annet nødvendig utstyr som de trenger for å overleve. Caritas Norge samarbeider med Caritas Malawi (CADECOM) om implementering av alle prosjekter. Et formål er å styrke kapasiteten til lokale organisasjoner, slik at Malawi selv blir bedre rustet til å møte nye kriser. Caritas’ nødhjelp i Malawi koordineres alltid med FN-systemet.

Resultater:

Under flomkrisen i 2015 gav Caritas Norge livreddende nødhjelp til 10 000 mennesker. Familiene fikk utdelt mat, midlertidig husly og annet nødvendig utstyr til å klare seg gjennom de mest kritiske månedene.

Foto Cadecom - One of the damaged houses in Chikwawa

Støtt vårt arbeid for å bekjempe sult:

Vipps

Vipps inn ønsket beløp til: 12135
SMS: Tørke til 2160 (kr 200)
– Du kan sette inn ønsket beløp på gavekontonummer 8200.01.93433
– Sende en e-post til Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post
Merk innbetalingen Tørke

Våre siste nyhetsartikler fra Malawi:
Over åtte millioner i fare for å sulte i Malawi
Klimaendringer rammer avlinger i Malawi
Dette gjør Caritas i Malawi
Caritas hjelper flomrammede i Malawi