Caritas i Zambia

/Caritas i Zambia
Caritas i Zambia 2018-02-05T14:48:22+00:00

Zambia

[wpcol_2third id=»» class=»» style=»»]

Zambia er et fredelig land i økonomisk vekst. Likevel lever de fleste i fattigdom og den demokratiske deltakelsen er lav. Caritas arbeider for at landets naturressurser skal komme hele befolkningen til gode.

Zambia har hatt positiv økonomisk vekst (5-6 % årlig) de siste ti årene, og regnes av Verdensbanken som et lavere mellominntektsland. Veksten er imidlertid svært skjevt fordelt, og over 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Zambias gruveindustri, som står for landets hovedinntekter, preges av gjennomgående svake kontrollsystemer og liten grad av åpenhet og ansvarliggjøring. I 2015 gjennomførte Zambia sitt tredje fredelige regimeskifte etter at landet fikk sin uavhengighet.

Matsikkerhetsprogram

Hva gjør vi?
Målet med Caritas’ femårige landprogram i Zambia er å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt tverrgående temaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er 3000 familier (15.000 mennesker) som primært lever av jordbruk, og særlig sårbare grupper som enslige kvinner, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og HIV/AIDS-rammede. For å sikre at den økonomiske veksten kommer hele befolkningen til gode, legges det også vekt på påvirknings- og talsmannsarbeid. Programmet implementeres av Caritas Zambia og lokale Caritas-organisasjoner i regionene Mpika, Mansa og Kasama i det nordlige Zambia.

Hvorfor?
Zambia har store utfordringer med avskoging og gruvedrift som skaper alvorlige miljøproblemer. Klimaendringer som tørke og flom, koblet med begrensede ressurser fra nasjonale myndigheter til landbruket, har bidratt til å gjøre småskalabønder svært sårbare. Den sosioøkonomiske situasjonen forverres ved at det er lav grad av samfunnsbevissthet blant befolkningen, spesielt blant de fattigste på landsbygda. For å nå målet om å redusere fattigdommen i Zambia, er det nødvendig med tiltak for å øke både jordbruksproduksjonen og kunnskapen om grunnleggende rettigheter, samt å ansvarliggjøre myndighetene i større grad.

Det finnes Caritas-organisasjoner i de fleste av Zambias regioner, som igjen har Caritas-grupper på lokalt/landsbynivå. Dette gjør Caritas Zambia til et av de mest omfattende sivilsamfunnsnettverkene i landet, og gir organisasjonen et klart fortrinn når den skal nå den fattigste delen av befolkningen. Caritas og Den katolske kirken er til sammen en av Zambias største ikke-statlige leverandører av tjenester, særlig innen helse og utdanning, noe som bidrar til nære og som regel gode relasjoner med nasjonale og lokale myndigheter. Caritas Zambia har deltatt aktivt i sivilsamfunnets oppfølging av den nasjonale utviklingsplanen (PRSP), og landprogrammet er innrettet for å støtte og følge opp hovedpilarene i denne.

Resultater

  • Lokalsamfunnenes deltakelse i politiske beslutningsprosesser har økt. I 2014 deltok 360 av husholdningene aktivt i lokale utviklingskomiteer der avgjørelser som angår lokalsamfunnet blir tatt i samarbeid med myndighetene. 57 prosent av dem som deltok var kvinner.
  • Caritas Zambia drev velgeropplæring og observering før og under presidentvalget i januar 2015, noe som bidro til å gi valgprosessen legitimitet blant befolkningen.
  • Avlingene til husholdningene i programmet har økt betraktelig sammenliknet med foregående år. For eksempel har landsbyene i Mpika nå lagre for ris, peanøtter og mais som de ikke hadde tidligere. 70 husholdninger har opprettet egne grønnsakshager som har bidratt til å gi familien en mer variert diett.
  • 30 spare- og lånegrupper er opprettet i Kasama, og gruppene har til sammen spart nærmere 400 000 norske kroner.
  • Caritas Zambia har gjennomført en studie omkring deltakelsen og inkluderingen av ulike grupper i 45 fond for utvikling (Constituency Development Funds) som finansierer lokale utviklingsprosjekter i 11 regioner. Studien anbefalte økt inkludering av unge og kvinner i fondenes komiteer.
  • 500 familier og 114 lokale ledere fikk i 2014 opplæring i menneskerettigheter, inkludert kjønnsbasert vold, barns rettigheter og barneekteskap. Som en følge, har lederne drevet opplysningsarbeid i sine lokalsamfunn om faren ved tidlige ekteskap.
  • Kontorer og mobile klinikker er opprettet for å gi folk på landsbygda tilgang til rettshjelp. I 2014 fikk minst 181 mennesker hjelp til å løse sine juridiske saker gjennom programmet.
  • Flere nye plattformer og allianser er utviklet for dialog med lokalsamfunn, myndigheter og gruveselskaper. Programmet har videre drevet opplæring omkring medias rolle i ansvarliggjøring av gruveindustrien.

Sitater

«Jeg kunne verken lese eller skrive. Jeg ble ofte lurt når jeg skulle kjøpe eller selge gårdsprodukter fordi jeg heller ikke kunne telle. Jeg hadde ingen selvtillit, og turte derfor ikke å delta aktivt på møtene. Nå deltar jeg aktivt på møtene og sier tydelig ifra hvis jeg er uenig med andre. Jeg har dessuten fått økte inntekter fra salg av gårdsproduktene mine og har til og med blitt partner i familiebedriften, som tidligere fullt og helt ble drevet av min mann.» Zindoga (61)

“Sammenliknet med andre følg-pengene-turer, blir dette programmet vurdert som et av de mest kostnadseffektive programmene som har vært evaluert i Norads sivilsamfunnsportefølje” Norads rapport fra programbesøk i april 2015.

 

 

Støtt vårt arbeid i Zambia
Vil du støtte vårt arbeid i Zambia? Gi et bidrag her, eller benytt Caritas’ gavekontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen med “Zambia”.

DonerLt

Nyheter om Zambia
Her er våre siste nyhetssaker om Zambia:

Norge investerer i skatteversting
Lese- og skrivekurs gir muligheter
Økt kvinnelig deltakelse i Zambia

 

[/wpcol_2third]
[wpcol_1third_end id=»» class=»gfakta» style=»»] [google-map-v3 width=»272″ height=»350″ zoom=»4″ maptype=»roadmap» mapalign=»center» directionhint=»false» language=»default» poweredby=»false» maptypecontrol=»true» pancontrol=»true» zoomcontrol=»true» scalecontrol=»true» streetviewcontrol=»true» scrollwheelcontrol=»false» draggable=»true» tiltfourtyfive=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkerlist=»Zambia{}1-default.png{}Vi jobber i Zambia» bubbleautopan=»true» showbike=»false» showtraffic=»false» showpanoramio=»false»]
Zambia

GENERELLE FAKTA

Innbyggere: ca 13 millioner
Areal: 752 614 km²
President: Michel C. Sata (siden 2011)
Hovedstad: Lusaka
Andel fattige (under USD 1,25): 68,5 %
Human development Index: 163 (av 186)
Forventet levealder: 49,4

[/wpcol_1third_end]