Caritas Infosenter – Drammen

/Caritas Infosenter – Drammen
Caritas Infosenter – Drammen 2018-02-05T14:48:09+00:00

Velkommen til Caritas St. Laurentius Informasjonskontor i Drammen

front drammen

Caritas St.Laurentius
Cappelens gate 1
3016 Drammen

Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514

Telefon: 95 83 75 97

cardrammen@gmail.com

Caritas St. Laurentius informasjonskontor i Drammen er en frivillig hjelpeorganisasjon som arbeider ut ifra samme verdigrunnlag som Caritas Norge. Informasjonskontoret tilbyr hjelp med følgende:

 • Informasjon og praktisk hjelp for nye i Norge
 • Hjelpe med kontakt overfor offentlige instanser
 • Analysere bearbeide fattigdomsproblematikk, fremme sosial inkludering
 • Felles læring og utvikling
 • forsvare mennesker i nød
 • generelle praktiske temaer og problemstillinger
 • tolketjenester
 • psykologisk veiledning
Vi hjelper til med velferd og rettigheter, plikter, immigrasjon, arbeid, bolig, helse, sosiale tjenester, utdanning, fritid, praktisk hjelp med utfylling av dokumenter og skjema.
Caritas St. Laurentius Informasjonskontor i Drammen startet i april 2015. Vi har kontor i Cappelens gate 1. Drammen, tirsdager fra kl. 12:00 til kl. 18:00 og torsdager fra kl. 14:00 til kl. 20:00.

Informasjonskontoret er nøytralt med hensyn til livssyn og politisk ståsted.

Caritas St. Laurentius informasjonskontor for innvandrere, har som mål å hjelpe   innvandrere i drammensregionen med å finne fram i norsk samfunn og arbeider aktivt med inkludering både gjennom egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner. Vi gir gratis råd og veiledning innen utfordringer knyttet til arbeidsliv, helsevesen, arbeidssøking eller andre problem som immigranter opplever i Norge. I tillegg tilbyr vi rimelig norskundervisning på forskjellige nivå der vi fokuserer på samfunn og dagligliv. Vi samarbeider med andre organisasjoner for å kunne tilby gode svar gjeldende innvandrings og integreringsfeltet. Vårt ønske og mål er at innvandrere skal få en god livskvalitet i Norge og kjennskap til plikter og rettigheter. I dette ligger arbeid der de kan leve av sin lønn.

Gjennom informasjonskontoret hadde vi ca. 206 besøkende i 2017. De kom fra forskjellige nasjoner både fra Afrika, Amerika, Asia og Europa. Besøkende har fått hjelp med spørsmål i forhold til NAV og UDI, CV og søknader, boligmarked og leieforhold, arbeid, norsk språk, immigrasjon, asyl, oppholdstillatelse, helse og generelle samfunnsspørsmål.

Kontoret fikk også telefoniske henvendelser, eposter og spørsmål under kirkekaffe og andre aktiviteter.

På samme måte merker vi en økning av besøkende gjennom våre aktiviteter som totalt var 664.

Mange av våre besøkende har høyere utdanning og arbeidserfaring fra sitt hjemland. Enkelte har fått plass ved norske universitet og høyskoler for å studere videre.

Andre har fått språk og arbeidspraksisplass ved lokale bedrifter såsom sykehjem, barnehager og innen bygg og anlegg.

Vi oppfatter at det er et betydelig behov for våre tjenester.

Vi arbeider stadig med å forbedre våre tilbud og samarbeider med advokater, tannleger, psykologer og helsepersonell.

 2017 – Års oversikt

Mye har skjedd hos Caritas St. Laurentius i Drammen.

I perioden januar og ut året 2017 har kontoret hatt 664 besøkende gjennom våre forskjellige aktiviteter, ca. 249 henvendelser pr. email og ca. 150 pr. telefon.

Norskkursene på nivå A1 og B2 begynte i januar og april. Kursene fortsatte til slutten av november.  I høsten 2017 tilbød vi også norskkurs på nivå B1. Noen av deltakerne har gått opp til offentlig eksamen.

drammen aktivitet

Konversasjonskvelder begynte i januar og har hatt bra besøk. Vi snakket om forskjellige temaer. Utflukter gjør at deltakerne blir bedre kjent med hverandre samtidig som de får oppleve deler av norsk samfunn ved å besøke stedene.

drammen utflukt

I løpet av dette året besøkte vi Blaafarveværket, så på kunstutsiling av Theodor Kittelsen og opplevde koboltgruvene. I tillegg var vi med på adventskonsert i Bragernes kirke.

drammen utflukt

Dessuten minnet vi spesielt første årets konversasjonskveld og FNs dag med mat og musikk.

Tradisjoner i andre land har også vært tema.

I samarbeid med hovedkontoret i Oslo og Drammen Statlige Mottak har det vært drevet aktiviteter til flykninger, mødre og barn i Drammen. I aktivitetene deltok også andre som ikke bor på mottak.

Caritas St. Laurentius tilbød også psykologisk veiledning og mange har fått hjelp med forskjellige situasjoner og privat saker.

Høsten 2017 begynte vi Natur, Kunst og Håndverk kurs, der målet var å gå på tur i skogen å plukke ting fra naturen som kan brukes til dekorasjoner. Deltakerne laget mange nydelige ting som ble solgt/utloddet under kirkekaffe.

kunst og natur

Samtidig fortsatte vi med dropp-in språkopplæring for de som ikke har anledning til å delta på våre kurs.

Caritas kirkekaffe fortsatte som vanlig med mat og dessert.

kirkekaffe

Den Portugisiske kirkekaffe holdt det gående i år med typisk mat, dessert og musikk.

I løpet av dette året økte vi tallet på frivillige. Mange nye frivillige kom for å delta på de forskjellige aktivitetene og andre «gamle» kom for å jobbe som frivillige igjen.

I desember hadde vi førjulefest sammen med alle våre elever, deltakere og frivillige. Vi samlet oss ved bordet, spiste mat, hadde julespill og sang julesanger fra mange land på mange språk.

Nyheter på tavla hos Caritas St. Laurentius

 • Ny åpningstider i 2018: tirsdager er informasjonskontoret åpnet fra kl. 11:00 til kl. 18:00
 • Konversasjonskvelder begynner som vanlig torsdag den 25. januar 2018 fra kl. 18:30 til kl. 20:00 med nye og gamle temaer
 • Mødrene i sentrum er et nytt prosjekt som begynner tirsdag den januar 2017. Dette er et tilbud til mødre med små barn som er hjemme og gjerne vil komme seg ut for møte andre og å lære noe nytt. Første og fremst er å lære norsk men kan også lære blomsterdekorasjon, går på tur i naturen, strikke, og sy. Vi tilbyr barnepass mens mødrene deltar på aktivitetene. Tilbudet er tirsdager fra kl. 11:00 til kl. 14:00 og foregår til slutten av juni
 • Kurs: Vi setter krav om minimum 6 deltakere for å starte kurs eller aktiviteter.

Aktiviteter på senteret

Norskkurs
A1 eventuelt A2 begynner onsdag den 17. januar 2018, kl. 18:00.

B1, B2 kurs begynner mandag den 22. januar 2018, kl. 18:00 – kl. 20:00

Vegtrafikk grunnkurs til innvandrere
Avhengig av at nok deltakere melder seg.

Alfabetiseringskurs
Introduksjon til det latinske alfabetet, lesing og skriving begynner tirsdag den 23. januar 2018.

Hvis du er interessert vennligst send e-post til cardrammen@gmail.com så snart som mulig. Oppstart er avhengig av hvor mange melder seg på.

Støtt oss som frivillig

Frivillig arbeid handler om å gi tilbake til lokalsamfunnet og hjelpe andre til å få et bedre liv. Det er en måte å utvikle seg som person. For å bli frivillig kreves at du er fleksibel, tilpasningsdyktig og elsker mennesker. Du vil komme i situasjoner hvor du må stige ut av komfortsonen og teste dine personlige grenser, noe som vil være med på å utvikle deg som person.

Frivillig arbeid er også en bra måte for å få arbeidserfaring og for å få seg en fast jobb. Det inngås kontrakt med alle frivillige og det utstedes attest når arbeidsforholdet avsluttes.

For arbeid med mindreårige kreves politiattest.

Aktiviteter du kan bidra i:

 • Norskopplæring
 • Barnepass
 • Tolk
 • Kirkekaffe
 • Konversasjonskvelder
 • Besøkstjenester
 • Data / Web
 • Vi vil gjerne ha kontakt med allmennlege og eller sykepleier som kan tenke seg å bidra i vårt arbeid en time pr uke med rådgivning ovenfor våre besøkende.

Kontakt oss hvis det er noe du vil bidra med!

Vi søker spesielt lærerassistent og barnepasser

Caritas St. Laurentius søker lærerassistent og barnepasser i norsk språk på kursene som begynner i 2018.

Leder: Trond Aaring

Telefon /SMS: 95 83 75 97

e-post: cardrammen@gmail.com

Click edit button to change this text.