Caritas Infosenter – Drammen

/Caritas Infosenter – Drammen
Caritas Infosenter – Drammen 2020-06-22T09:45:48+00:00

Velkommen til Caritas St. Laurentius Informasjonskontor i Drammen

Caritas St.Laurentius
Cappelens gate 5
3016 Drammen

Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514

Telefon: 95 83 75 97

cardrammen@gmail.com

Caritas St. Laurentius informasjonskontor i Drammen er en frivillig hjelpeorganisasjon som arbeider ut ifra samme verdigrunnlag som Caritas Norge. Informasjonskontoret tilbyr hjelp med følgende:

 • Informasjon og praktisk hjelp for nye i Norge
 • Kontakt overfor offentlige instanser
 • fremme sosial inkludering
 • Felles læring og utvikling
 • forsvare mennesker i nød
 • generelle praktiske temaer og problemstillinger
 • tolketjenester
 • psykologisk veiledning

Korona

Caritas St.Laurentius i Drammen tar korona og smittefare på største alvor.

Våre lokaler blir jevnlig grundig rengjort. Berøringsflater og toalett rengjøres flere ganger daglig med sprit.

Det er utsatt håndsprit i våre lokaler og vi oppfordrer alle våre besøkende til å vaske hendene i såpe ved ankomst og når våre lokaler forlates i tillegg til å bruke håndsprit.

Ved samtaler og veiledning er våre medarbeidere pålagt å bruke ansiktsmaske.

Vi oppfordrer de som besøker oss å bruke ansiktsmaske.

Vi kan gi gratis informasjon på forskjellige språk til enkeltmennesker, familier og innvandrerforeninger om korona og smitte.

Om ønskelig kan vi komme til møter i din forening for å orientere om dette.

Kravet ved slike møter er at smittevernreglene overholdes.

Hvis noen er i akutt økonomisk nød, kan vi hjelpe til med utdeling av matkuponger.

De som mottar slik hjelp, må signere ved mottak av matkuponger.

Når problem oppstår, ta kontakt med Caritas så fort som mulig.

Vi hjelper til med velferd og rettigheter, plikter, immigrasjon, arbeid, bolig, helse, sosiale tjenester, utdanning, fritid, praktisk hjelp med utfylling av dokumenter og skjema.

Caritas St. Laurentius Informasjonskontor i Drammen startet i april 2015. Da hadde vi kontor i Cappelens gate 1.

I september 2018 flyttet kontoret til Cappelens gate 5 i Drammen. Kontoret er åpnet tirsdager fra kl. 11:00 til kl. 18:00 og torsdager fra kl. 14:00 til kl. 20:00.

Informasjonskontoret er nøytralt med hensyn til livssyn og politisk ståsted.

Caritas St. Laurentius informasjonskontor for innvandrere har som mål å hjelpe  innvandrere i drammensregionen med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Vi arbeider aktivt med inkludering både gjennom egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner. Vi gir gratis råd og veiledning innen utfordringer knyttet til arbeidsliv, helsevesen, arbeidssøking eller andre problemer som innvandrere opplever i Norge. I tillegg tilbyr vi rimelig norskundervisning på forskjellige nivåer med fokus på samfunn og dagligliv. Vi samarbeider med andre organisasjoner, for å kunne tilby gode svar innen innvandrings- og integreringsfeltet. Vårt ønske og mål er at innvandrere skal få en god livskvalitet i Norge og kjennskap til plikter og rettigheter. I dette ligger arbeid der de kan leve av sin lønn. Vi arbeider stadig med å forbedre våre tilbud og samarbeider med advokater, tannleger, psykologer og helsepersonell.

 2018 – Årsoversikt

Mye har skjedd hos Caritas St. Laurentius i Drammen.

I perioden januar og ut året 2018 har kontoret hatt 658 besøkende gjennom våre forskjellige aktiviteter. Gjennom informasjonskontoret hadde vi ca. 141 besøkende i 2018. De kom fra forskjellige nasjoner i Afrika, Amerika, Asia og Europa. Besøkende har fått hjelp med spørsmål i forhold til NAV og UDI, CV og søknader, boligmarked og leieforhold, arbeid, norsk språk, immigrasjon, asyl, oppholdstillatelse, helse og generelle samfunnsspørsmål.

Kontoret hadde også 129 henvendelser gjennom telefon og eposter. Samtidig fikk vi noen spørsmål under kirkekaffe og andre aktiviteter.

På samme måte merker vi en økning av besøkende gjennom alle våre aktiviteter som totalt var 517.

Mange av våre besøkende har høy utdanning og arbeidserfaring fra sitt hjemland. Enkelte har fått plass ved norske universiteter og høyskoler, for å studere videre.

Andre har fått språk- og arbeidspraksisplass ved lokale bedrifter som sykehjem, barnehager og innen bygg og anlegg.

Etter vår oppfatning er det et betydelig behov for våre tjenester.

I løpende av året tilbød vi norskkurs på nivå A1, A2, B1 og B2. Kursene ble arrangert over to semester i året, fra januar til mai og fra august til desember. Noen av deltakerne har gått opp til offentlig eksamen.

Konversasjonskvelder begynte i januar og har hatt bra besøk. Vi snakket om forskjellige temaer. Utflukter gjør at deltakerne blir bedre kjent med hverandre samtidig som de får oppleve norske tradisjoner og smake norske retter. Tradisjoner i andre land har også vært tema.

drammen aktivitet

Caritas St. Laurentius tilbød også psykologisk veiledning og mange har fått hjelp.

Samtidig fortsatte vi med drop-in språkopplæring for de som ikke har anledning til å delta på våre kurs.

Det nye prosjektet Mødrene i Sentrum hadde også bra besøk med deltakere fra forskjellige aldersgrupper og av og til også menn. Prosjektet begynte i januar og i løpet av året hadde det jevnt oppmøte. På en side kom frivillige fram med sine erfaringer. På den annen fikk vi gaver av ull, bomull og strikkepinner til aktiviteten. Noen deltaker lagte mange fine ting og noen av dem har lært seg å strikke og hekle. Gjennom aktiviteten leste andre deltakere bøker og forbedret leseferdighetene sine. Deltakerne fikk muligheter for å ta en kopp te eller kaffe, spise noe godt og praktisere muntlig norsk.

I løpet av dette året økte vi tallet på frivillige. Mange nye frivillige kom for å delta på de forskjellige aktivitetene og andre «gamle» kom for å jobbe som frivillige igjen. Til sammen hadde vi 26 frivillige som deltok på de forskjellige aktivitetene hos oss.

I desember hadde vi førjulsfest sammen med alle våre elever, deltakere og frivillige. Vi samlet oss ved bordet, spiste mat, hadde julespill og sang julesanger fra mange land på mange språk.

Nyheter på tavla hos Caritas St. Laurentius

I løpet av 2019 starter vi et nytt prosjekt med de eldre, ensomme og syke. Vi synes at disse folkegruppene har mye kunnskap å bidra med i Caritas og ikke minst i samfunnet generelt, uansett personlige livssituasjon. Målet med prosjektet er at de som kommer i en vanskelig situasjon får mer støtte og føler seg inkludert i samfunnet og ikke minst har et litt mer sosialt liv. Mer informasjon om dette kommer snart.

Au-pair gruppe er også ett nytt prosjekt som skal begynne i løpet av 2019. Med dette vil vi at au-pairene får et trygt møtested for å prate, ha noe å drikke, spise og ha litt sosialt utenfor jobb.  Mer informasjon om dette kommer snart.

Aktiviteter på senteret

Kurs: Vi setter krav om minimum seks deltakere for å starte kurs eller aktiviteter.

Konversasjonskvelder er torsdager fra kl. 18:30 til kl. 20:00 med nye og gamle temaer.

Mødrene i Sentrum er tirsdager fra kl. 11:00 til kl. 14:00.

Norskkurs

Mandag, kl. 18:00 – 20:00, B1 og B2

Tirsdag, onsdag, kl. 18:00 – 20:00, A1 og A2

Kurskoordinator: Iwona Flaten, telefon 920 13 638

Alfabetiseringskurs – introduksjon til det latinske alfabet, lesing og skriving

Om du er interessert i noen av disse aktivitetene, vennligst send en e-post til cardrammen@gmail.com .

Støtt oss som frivillig

Frivillig arbeid handler om å gi tilbake til lokalsamfunnet og hjelpe andre til å få et bedre liv. For å bli frivillig, bør du være fleksibel, tilpasningsdyktig og glad i mennesker. Du vil komme i situasjoner hvor du må bevege deg ut av komfortsonen, teste dine personlige grenser og utvikle deg som person.

Frivillig arbeid kan gi deg erfaring som kreves i jobb eller høyere utdanning. Vi inngår kontrakt med alle frivillige og gir dem attest når arbeidsforholdet avsluttes. For arbeid med mindreårige kreves politiattest.

Aktiviteter du kan bidra i:

 • Norskopplæring
 • Tolketjenester
 • Konversasjonskvelder
 • Håndarbeid
 • Besøkstjenester
 • Data / Web
 • Helserådgiving
 • Barnepass

Vi søker :

Vi vil gjerne ha kontakt med allmennlege og eller sykepleier som kan tenke seg å bidra i vårt arbeid en time per uke med rådgivning ovenfor våre besøkende.

I Caritas St. Laurentius søker vi lærerassistent og barnepass i norsk språk på de kursene som begynte i januar 2019.

Hvis det er noe som du kan bidra med, ta kontakt med oss.

Telefon /SMS: 95 83 75 97

E-post: cardrammen@gmail.com

Hjertelig takk til våre frivillige og andre som har bidratt på forskjellige måter til Caritas St. Laurentius sitt arbeid ved informasjonskontoret i Drammen i løpet av det siste året.

Vi håper at dere fortsetter å støtte vår virksomhet.

Leder: Trond Aaring