Caritas Ressurssenter for innvandrere

/Caritas Ressurssenter for innvandrere
Caritas Ressurssenter for innvandrere 2018-02-05T14:48:17+00:00

I etterkant av EU utvidelsene i 2004 og 2007, og den økonomiske krisen i Europa, har Norge merket en stor tilstrømning av arbeidsinnvandrere og deres familier. Mange arbeidsinnvandrere fra blant annet Polen og andre land i EØS-området søker til Den katolske kirke gjennom de nasjonale prestene, menighetene og Caritas Norge for å få informasjon, veiledning og praktisk hjelp knyttet til deres opphold i Norge.

SAM_9030

Fra venstre: Bruker av senteret med datter, Knut Arild Hareide, generalsekretær i Caritas Norge Martha R. Skretteberg og informasjonskonsulent Emil Breahna. Foto: Trine Lejon/Caritas Norge.

Daglig kontakt med nyankomne og arbeidssøkende arbeidsinnvandrere, så vel som arbeidsinnvandrere som har vært i Norge over tid, har vist at det er et stort udekket informasjons- og veiledningsbehov i disse gruppene.

Mange arbeidsinnvandrere er i en vanskelig sosial og psykologisk situasjon når de kommer til Norge. De har ofte svært begrensede økonomiske ressurser, de mangler ofte bolig den første tiden og de har ofte en urealistisk oppfatning av sine muligheter for å lykkes i Norge. Noen har alkoholproblemer som de enten tar med seg fra sitt hjemland eller utvikler i Norge og mange utvikler livsstilssykdommer som en konsekvens av dårlige bo-, leve- og arbeidsforhold. Noen arbeidsinnvandrere ender også opp som bostedsløse, noe som ofte fører dem ut i kriminalitet for å overleve. Mange som ikke lykkes i sitt arbeidsinnvandringsprosjekt vil kunne føle skam over ikke å ha lyktes og ønsker av denne grunn ikke å returnere til familien i hjemlandet. Senteret har hatt over 15.000 henvendelser siden det ble åpnet i 2011. Spanjoler, rumenere og polakker topper listen av brukere.

Foto: Caritas Norge/Trine Lejon.

EØS-arbeidsinnvandrere som kommer til Oslo har et stort behov for informasjon og veiledning over et bredt spenn av tematiske områder, for at de raskest mulig skal kunne navigere i de norske samfunnsstrukturene. Dette gjelder både for de ovennevnte sosialt og økonomisk utsatte grupper og de som har et bedre utgangspunkt for å lykkes i Norge. Caritas Informasjonssenter i media.

Ved dette tiltaket gis arbeidsinnvandrere et helhetlig tilbud om hvordan de skal finne frem i det norske samfunnet for å dekke sine grunnleggende informasjonsbehov innen ulike felt. Det betyr blant annet at de skal henvises til eksisterende fagetater som NAV, Servicesenter for Utenlandske Arbeidstakere(SUA), offentlige helsetjenester med mer, samt bli informert om hvor de kan få dekket andre behov gjennom private/frivillige organisasjoners ulike service- og hjelpetilbud.

Da enkelte befinner seg i Norge uten realistiske muligheter for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet, vil en realitetsorientering i en del tilfeller kunne føre til at arbeidsinnvandreren rådes til å returnere til sitt hjemland, for eventuelt å komme tilbake bedre forberedt på et senere tidspunkt.

Vår tilnærming har vært at tilbudet gjennom informasjon og veiledning skal bidra til at enkeltindividet, og dermed også vedkommendes familie, skal oppnå en best mulig psykisk, fysisk, sosial og økonomisk situasjon, og at man på bakgrunn av disse forutsetningene skal kunne foreta informerte og gode valg knyttet til ens egen situasjon. Tiltaket har hatt til hensikt å virke forebyggende for gruppens psykiske og fysiske helse.

Her finner du senterets åpningstider og annen relevant informasjon på en rekke språk. Information in other languages: english, polski, español, lietuvos, român.

Norwegian language courses/Norskopplæringstilbud

Address/Adresse:

Caritas Ressurssenter,

Storgata 38, Oslo, inngang Hausmannsgate (entrance from Hausmannsgate, ground floor).

Here you find information about our Norwegian courses, as well as other courses

For more information please visit www.caritas.no

E-mail: caritas@caritas.no Facebook: Caritas Norge Twitter: @Caritas Norge

Caritas Ressurssenter for immigrants : 22 60 16 30/31/32

Velkommen!

Siste nytt fra senteret:
Her er kan du lese våre siste nyhetssaker om informasjonssenteret og arbeidsinnvandring.

Årsrapport fra Informasjonssenteret 2014.

Vis større kart

Caritas Infosenter drives med støtte fra:

 

NAVHdir_logo_sentrert_webimdi

Logo OXLO en by for alle, rød