Caritas Infosenter – Stavanger

/Caritas Infosenter – Stavanger
Caritas Infosenter – Stavanger 2018-02-05T14:48:09+00:00

 

Språkundervisning, hjelp og veiledning ved Caritas Stavanger

Illustrasjonsfoto: Trine Lejon

Illustrasjonsfoto: Trine Lejon

(Norwegian, scroll down for the English version)

Caritas Stavanger åpnet sitt kontor for arbeidsinnvandrere i rommet under prestegården, St. Olavsgt. 25, (ved gangbroen) høsten 2015. Kontoret er delvis bemannet i sommer, kontakt St. Svithun menighetskontor 51517020 for å gjøre en avtale. Fra høsten av er vi igjen i gang med et supplerende informasjonstilbud, ved siden av NAV og norske myndigheter. På Caritas Infosenter finner du noen å prate med, kaffe og te, dusj og toalett.

Språkkurs:
Caritas Stavanger arrangerer språkkurs i norsk for arbeidsinnvandrere og andre som trenger å lære norsk. Nye kurs for nybegynnere og viderekommende starter mandag 22. august 2016. Kursene arrangeres i menighetssalen i St. Svithunsgt. 8.

Nybegynnerkurs i norsk: Mandager og torsdager fra kl. 12.00 – 14.00
Videregående kurs I: Mandager og torsdager fra kl. 12.00 – 14.00
Videregående kurs II: Mandager og torsdager fra kl. 18.00 – 20.00

Hvert kurs koster kr. 700,- pr. semester (prisen gjelder alle og undervisningsbok er inkludert). Vær vennlig å betal med bankkort første undervisningsdag.

Påmelding til stavanger@caritas.no med navn, adresse, fødselsdato og mobiltelefonnummer.
Vi er allerede seks frivillige, men trenger flere frivillige som er villige å være tilstede i åpningstiden og som norsklærere. De som ønsker å jobbe som frivillige for Caritas kan ta kontakt med Caritas koordinator Anne Kristine Ekroll på telefonnummer 51 51 70 20 eller med Knut Maubach på telefonnummer 913 58 299, evt. med P. Sigurd Markussen 51517020.

Se også nettsidene til Den katolske menigheten i Stavanger for mer informasjon: St. Svithun katolske menighet

Caritas information and language course centre for immigrant workers in Stavanger.

Caritas Stavanger was established in August 2015 and we are open for those who are in need.
Caritas Stavanger will provide an open office for immigrant workers in the room under the presbytery, St. Olavsgt. 25 (by the bridge)
During the summer, we are only open on call. Please call St. Svithun parish 51517020 to make an appointment.
From autumn, we will provide assistance to immigrant workers, especially in their contact with NAV and Norwegian officials. We also offer someone to talk to, coffee, tea, a shower and toilet facilities.

Language courses:
Caritas Stavanger arranges language courses in Norwegian, both at beginner and advanced level.
New courses start on Monday 22nd of August 2016.
The courses are held in the parish hall at St. Svithunsgt. 8

Beginners: Monday’s and Tuesday’s from 12:00 to 14:00
Advanced level I: Monday’s and Tuesday’s from 12:00 to 14:00
Advanced level II: Monday’s and Tuesday’s from 18:00 to 20:00

Each course costs NOK 700,- pr. semester (the price is the same for all and text books are included). Please pay by using bankcard the first day. Please enroll by sending an e-mail to stavanger@caritas.no with your full name, address, date of birth and your mobile phone number. We are already six volunteers, but are in need of more volunteers who can assist during the opening hours. Contact persons for the volunteers are Anne Kristine Ekroll (Caritas coordinator) 51517020, Knut Maubach 913 58 299, and Fr. Sigurd Markussen 51 51 70 20.

The following link provides more information about the Catholic parish in Stavanger: St. Svithun catholic parish

Josephine Kulandairaj og Knut Maubach var våre to første frivillige som fikk æren av å åpne Caritas Stavanger sitt nye senter. Foto: Caritas Stavanger

Josephine Kulandairaj og Knut Maubach var våre to første frivillige som fikk æren av å åpne Caritas Stavanger sitt nye senter. Foto: Caritas Stavanger