Caritas Infosenter – “the missing link”

//Caritas Infosenter – “the missing link”

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité besøkte 13. mars Caritas Info- og ressurssenter. Komiteens medlemmer fikk en omvisning på senteret og møtte både ansatte, frivillige og besøkende.

Infosenteret et viktig tiltak
Komiteens medlemmer var imponert over arbeidet som gjøres ved Infosenteret. Komitémedlem Karin Andersen (SV) betegnet infosenteret som ”the missing link”, og mente at senteret fyller et tomrom som ikke dekkes av andre instanser, verken offentlige eller private. Særlig positivt mente komiteen det er at arbeidsinnvandrere ved infosenteret får god og riktig informasjon på språk de behersker. Komiteen var også positive til at arbeidsinnvandrere får ærlig tilbakemeldinger og realitetsorienteres om det norske arbeidsmarkedet ved infosenteret. Dette bidrar blant annet til at det offentlige ikke belastes med unødvendige henvendelser, samtidig som at arbeidsinnvandrerne uten reell mulighet for å få arbeid ikke kaster bort tid og penger i Norge.

Arbeidsinnvandring i statsbudsjettet
Innenlandskoordinator i Caritas Norge, Alexander Golding, er fornøyd med komiteens positive tilbakemeldinger og håper at dette også gir resultater for den videre finansieringen av infosenteret. – Jeg forventer at komiteen tar dette med seg i arbeidet med statsbudsjettet for 2015, sier Golding. – I 2013 hadde Caritas 7000 henvendelser fra innvandrere. Dette viser hvor stort behov det er for dette arbeidet, men for å gjøre dette arbeidet på en forsvarlig måte trengs en mer forutsigbar finansiering. Komiteen bør derfor arbeide for å få senteret inn i statsbudsjettet for 2015, avslutter Golding.

Les mer om Caritas Infosenter her. Under er bilder fra besøket.

2014-03-14T13:08:43+00:00 14th mars, 2014|

About the Author: