Caritas Internationalis på Rio+20

//Caritas Internationalis på Rio+20

”Vi ønsker en paradigmeendring, en ny sivilisasjon preget av kjærlighet for menneskeheten, som setter menneskeverd og menn og kvinners velvære først. Enhver forpliktelse under Rio+20 møtet må reflektere dette synet. Vi oppfordrer verdens ledere til å ta denne oppfordringen, med mot og håp, slik at toppmøtet blir en melding om håp for menneskeheten, spesielt for de fattige og ekskluderte”.

Dette er Caritas Internationalis’ oppfordring og håp i forkant av Rio+20 møtet som starter 20. juni, som Caritas Norge støtter.

Caritas Internationalis ønsker spesielt å fremheve fem elementer:

1)      En fremtid uten sult

2)      En fremtid med en visjon

3)      En fremtid der vi passer på våre hjem: skapelsen

4)      En fremtid med en grønn økonomi

5)      En fremtid der kvinner og menn, Guds skapelsesverk, respekteres

 

Les hele pressemeldingen her (på engelsk)

2012-06-20T11:12:26+00:00 19th juni, 2012|

About the Author: