Caritas inviterer til debatt om innvandrere i arbeidslivet

//Caritas inviterer til debatt om innvandrere i arbeidslivet

Kan utnyttelse i arbeidsmarkedet stoppes? Dette og mange andre spørsmål vil Caritas utfordre stortingspolitikerne til å svare på når vi  arrangerer debatt om innvandrere i arbeidslivet på Litteraturhuset i Oslo i kveld.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

I dag ser vi et økende antall mennesker, både i Norge og i Europa som lever i en konstant midlertidighet, med høy risiko for fattigdom, nød og sosial dumping. Ved årsskifte sto i underkant av 30 000 innvandrere utenfor arbeidsmarkedet i Norge. Disse utgjorde om lag 35 prosent av den registrerte ledigheten. Videre vet vi at om lag 36 prosent av innvandrere i Norge lever i fattigdom.

– Caritas møter til daglig ved vårt ressurssenter i Oslo innvandrere som enten står utenfor arbeidslivet eller opplever dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Mange mangler kjennskap til sine rettigheter i arbeidslivet. NRK Brennpunkts dokumentar i vår, om grov utnyttelse av arbeidsinnvandrere i bilpleiebransjen, rettet igjen søkelyset mot sosial dumping. Vår erfaring fra ressurssenteret viser helt tydelig at det har utviklet seg et A- og B-lag i  norsk arbeidsliv, sier Per Wenneberg som er leder for innenlandsarbeidet i Caritas Norge.

Integrering av innvandrere i arbeidslivet er en av vår tids største utfordringer og Caritas Norge arrangerer derfor en politisk debatt 13. juni kl. 18.00- 20.00  på Litteraturhuset i Oslo. Debatten blir arrangert som et oppløp til stortingsvalget. Hvilke partier har de beste løsningene for hvordan vi kan få et godt arbeidsliv for alle? spør vi.

Vi har promotert debatten i vårt nettverk  og håper mange innvandrere selv benytter sjansen til å komme og engasjere seg i temaet.

Klikk her for å finne arrangementsiden på Facebook.

PROGRAM

Innvandrere i arbeidslivet

Vil vi ha et A- og B-lag?

  • Kan utnyttelse i arbeidsmarkedet stoppes?
  • Kan medbrakt kompetanse faktisk bli akseptert?
  • Lik lønn for likt arbeid – bare for nordmenn?
  • Tar fagforeningene og arbeidsgiverne faktisk ansvar?

Politiske deltakere: Bente Stein Mathisen (H), Sveinung Rotevat (V), Geir Toskedal (KrF), Per Olaf Lundteigen (Sp), Marian A. Hussein (SV), Bjørnar Moxnes (R), Eivind Trædal (MDG), Jonas Bals (Ap) og Marianne Nordli (FrP)

LO: Trude Tinnlund (LO-sekretær)
Virke: Ingvill Størksen (Direktør dagligvare)

Faglig innspill: Jon Horgen Friberg

Debattleder: Aslak Bonde

Tidspunkt: Debatten starter klokka. 18.00 og varer til  kl. 20.00.

 

 

2018-02-05T14:48:32+00:00