Caritas jobber for å redusere zika-smitte i Latin-Amerika

//Caritas jobber for å redusere zika-smitte i Latin-Amerika

Per februar 2016 regner man med at i underkant av én million mennesker på det amerikanske kontinentet har blitt smittet med zika-viruset. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært internasjonal folkehelsekrise. Våre partnere i Latin-Amerika tar sine forholdregler.

 Under kan du lese korte rapporter fra landene hvor Caritas Norge for tiden har prosjekter:

Studenter fra mer enn 18 000 skoler I Honduras deltar i aksjonen for å redusere zika-, dengue- og chikungunya-smitte gjennom rengjøring og informasjon. (Foto: Caritas Honduras)

Studenter fra mer enn 18 000 skoler I Honduras deltar i aksjonen for å redusere zika-, dengue- og chikungunya-smitte gjennom rengjøring og informasjon. (Foto: Caritas Honduras)

Honduras
I Honduras er det rapportert om 3500 tilfeller av zika-smitte, inkludert 14 gravide. To er døde. Noen distrikter i landet er verre rammet enn andre (Valle, Choluteca,el Paraíso, Francisco Morazán  og Valle de sula), men smitten  finnes over hele landet. Myndighetene har erklært unntakstilstand, driver informasjonskampanjer og hadde en nasjonal dag for å ødelegge myggens klekkerier 6. februar. Kirken og Caritas bidro under denne dagen, og mobiliserte alle nødhjelpskomiteene i bispedømmene. Caritas jobber nå med å organisere seg sammen med menighetene for å drive med aktiviteter relatert til forebygging av smitte.

El Salvador
El Salvador har totalt registrert 4087 mistenkte tilfeller av zika-smitte og  123 mistenkte tilfeller hos gravide. Caritas i El Salvador har ofte informasjonskampanjer om hvordan man kan beskytte seg mot mygg for å unngå smitte som dengue og zika. Nå oppfordrer de kirken til å intensivere arbeidet i lokalsamfunn og menigheter, og koordinere dette arbeidet med andre aktører. Om de hadde hatt mer penger, kunne de gjort mer, som for eksempel: utvikle og implementere en ny oppdatert metode for forebygging av sykdommer fra mygg, utvikle nytt informasjonsmateriell rettet mot befolkningen og kjøpe  myggspray av vann og ikke bensin, som er mindre skadelige for mennesker og miljø. Organisasjonen har for tiden kun en pumpe som gis til alle menigheter.

Colombia
Colombia er det landet i Latin-Amerika som etter Brasil har blitt hardest rammet av Zika-viruset. I løpet av januar var mer enn 20 000 tilfeller av smitte registrert. 2000 av disse var gravide kvinner. Colombias helseminister, Alejandro Gaviria, sier at det kan forekomme så mye som 600 000 tilfeller av smitte innen utgangen av 2016. Helsemyndighetene har satt sykehusene i høyeste beredskap og anbefaler par som vil ha barn å vente minst åtte måneder med å bli gravide. Caritas Colombia utarbeider nå en informasjonskampanje i de områdene som er hardest rammet. En utfordring for myndighetene er at  det i noen av områdene hvor det er registrer flest tilfeller av smitte er dårlig tilgang til offentlige helsetjenester. Her kan Caritas nettverket bistå.

Guatemala
I Guatemala er det foreløpig ikke vært registrert mange smittetilfeller av zika-viruset. To gravide kvinner har blitt smittet og brakt til sykehus. Men Guatemala har mange områder hvor myggen som bærer viruset vil trives godt. 12 regioner er markert som særlig utsatt. Gitt at Guatemala har mange rurale områder med svake offentlige helsetjenester, er trolig antall tilfeller av zika-viruset underrapportert. Caritas-nettverket kan spille en viktig rolle med å nå ut med informasjon til de som er smittet, eller i faresonen.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttets tema-side om zika-virus

Verdens Helseorganisasjons (WHO) faktaark om zika-virus (engelsk)

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:50+00:00 17th februar, 2016|

About the Author: