Caritas kritiserer bistandskutt

//Caritas kritiserer bistandskutt

For å dekke økte asylkostnader tar regjeringen penger fra bistandsbudsjettet. Caritas mener dette er prinsipielt uheldig.

Caritas er kritiske til at regjeringen kutter i støtten til matsikkerhetsprosjekter.

Regjeringen foreslår i sitt forslag til revidert statsbudsjett å bruke 112.3 millioner bistandskroner til å dekke opp økte kostnader knyttet til flyktningankomster. Caritas Norge reagerer på denne omdisponeringen, og mener regjeringen bør finne rom til å løse begge oppgaver uten reduksjoner.

– Som et av verdens rikeste land bør staten Norge unngå å kutte i bistanden til noen av verdens fattigste land, selv om antallet flyktninger til Norge øker, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

Samlet foreslår regjeringen å kutte i posten for matsikkerhet, et av Caritas Norges viktigste satsningsområder, med 11 millioner kroner. Dette betyr 9 millioner færre kroner som kan brukes til å forberede fattige i land som DR Kongo og Uganda på en verden der klimaet gjør matproduksjon vanskeligere.

– I en tid med klimaendringer som forverrer forholdene for de aller fattigste er arbeidet for økt matsikkerhet og bekjempelse av sult noe av det viktigste som finnes. Derfor synes vi det er trist at regjeringen velger å kutte i akkurat denne posten, sier Skretteberg.

 

2019-05-14T16:43:14+00:00 14th mai, 2019|

About the Author: