Caritas mener lovendring kan hindre utnyttelse av au pairer

//Caritas mener lovendring kan hindre utnyttelse av au pairer

Caritas au pair-senter er positive til at Regjeringen foreslår varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer.

Anne Nogva, daglig leder for Caritas au pair-senter Foto: Herman Dreyer/Caritas Norge

-Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Dette står helt tydelig både i regelverket, i e-læringskurset som er obligatorisk for vertsfamilier og i kontrakten som signeres. Misbruk av ordningen og utnyttelse av arbeidskraft er derfor ingen misforståelse, sier Anne Nogva, leder for Caritas au pair senter.

Forslag på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte nylig på høring et forslag til endringer i utlendingsloven. Forslaget går ut på at det skal kunne ilegges varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer, slik at de ikke kan få au pair igjen. I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene i slike tilfeller.

Per 1. januar 2018 var det 2 200 au pairer i Norge ifølge UDI. I løpet av de siste 10 månedene, har Caritas au pair-senter fått 700 henvendelser fra au pairer. 70 av disse er registrert som mistrivselssaker hvorav 22 av mer alvorlig grad. Da handler det i hovedsak om degraderende oppførsel mot au pair. Som f. eks at au pairen blir behandlet som en hushjelp og ekskludert fra familielivet, utnyttelse av arbeidskraft, tilbakeholding av lønn og skatteunndragelse.

Sårbare ved konflikt

Nogva forteller at au pairer som opplever seg tvunget til å arbeide langt over det som er tillatt, ofte er redde for hva familien kan gjøre hvis de rapporterer forholdet. Mest av alt er de redde for å miste sin oppholdstillatelse i Norge.

-Hvorvidt frykten er reell eller ikke, spiller liten rolle. Au pairen bor hjemme hos vertsfamilien og er derfor mer sårbar ved konflikter. Desto alvorligere ser vi på regelbrudd og utnyttelse av personen. Grove brudd på regelverket viser at vertsfamilien ikke hadde til hensikt å respektere formålet om kulturutveksling. Det er da ingen grunn til å tro at de vil gjøre det i fremtiden. For å verne om ordningens formål og forhindre at personer blir utnyttet, kan lovendringen ha god virkning, legger Nogva til.

Caritas au pair-senter er et nasjonalt informasjons- og veiledningstilbud for au pairer og vertsfamilier.

2018-06-16T16:11:48+00:00 4th juni, 2018|

About the Author: