Caritas Norge doblet antall frivillige i fjor

//Caritas Norge doblet antall frivillige i fjor

– Frivillig arbeid er motiverende, fordi jeg ser en mening med det jeg gjør. Jeg merker at folk er takknemlige for at jeg hjelper dem og gir dem noe de trenger. Og jeg lærer noe nytt hver dag, sier Egle Kaminskaite.

Egle Kaminskaite Foto: Caritas Norge

Egle Kaminskaite kom til Norge fra Litauen for tolv år siden og begynte som frivillig ved Caritas Ressurssenter i Oslo for ett og et halvt år siden. Et ønske om å jobbe mer med mennesker, var en av grunnene til at hun tok kontakt. Egle er utdannet lingvist. Tidligere jobbet hun med innkjøp, salg og kundeservice. Som frivillig har hun holdt kurs om norsk arbeidsliv, og gitt veiledning til innvandrere. Nå er hun ansatt som prosjektmedarbeider på Caritas’ au pair-senter. I tillegg har hun ansvar for å koordinere frivillige og ansatte som skal holde kurs for asylsøkere i mottak.

-I Caritas får jeg brukt den erfaringen jeg selv har fått som ny i et fremmed land. Jeg håper innsatsen i Caritas kan føre meg videre til andre spennende muligheter, sier Egle Kaminskaite

Ønsker å gi noe tilbake

– Jeg fikk selv veldig mye hjelp av ulike organisasjoner da jeg var ny i Norge, derfor ønsker jeg å gi noe tilbake, forteller Nassir Hassan. Hassan er opprinnelig fra Somalia, har bodd 16 år i Norge og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Siden november i fjor, har Nassir Hassan stilt opp som frivillig i veiledningen ved Ressurssenteret i Oslo en gang i uken. Der liker han seg godt:

–  Arbeidet er interessant og spennende, men krever en del. Livssituasjonen til mange som kommer til Norge som arbeidsinnvandrere er vanskelig. De får ikke noe introduksjonskurs, slik flyktninger gjør, heller ikke gratis språkkurs. Men selv om de har andre forutsetninger enn innvandrere som meg som er fra land utenfor Europa, kjenner jeg meg igjen i fortvilelsen de føler dersom noe går galt. Og jeg vet hvor viktig frivillige organisasjoner er i integreringsarbeidet. Staten kan ikke gjøre alt, sier Nassir Hassan.

Nassir Hassan Foto: Caritas Norge

Antall frivillige doblet

Caritas Norge hadde i 2017 en stor økning i antall frivillige. Hele 265 personer var engasjert i organisasjonens integreringsarbeid i Oslo. I tillegg bidro frivillige ved Caritas i Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og fra lokale Caritas-grupper i menighetene til integreringsarbeid.

-Kjernen i Caritas Norges innenlandsarbeid er de frivillige medarbeiderne våre som vi er helt avhengig av for å kunne gjennomføre alle våre aktiviteter i Oslo og rundt omkring i landet. De gjør en utrolig flott og viktig innsats, sier Per Wenneberg, leder for Innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

De fleste frivillige er tilknyttet Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo. Her tilbys alt fra drop-in veiledning, juridisk rådgiving, helserådgiving, jobbsøkerkurs, norskkurs og en arbeidslivsfadderordning. En arbeidslivsfadder er en personlig mentor som gir flyktninger eller arbeidsinnvandrere ekstra støtte i jobbsøkerprosessen. I tillegg til daglig leder og to deltidsansatte, er senterets tjenestetilbud basert på frivillighet.

– Til enhver tid er det om lag 50 frivillige tilknyttet informasjons og veiledningstjenesten, inkludert 15-20 frivillige advokater og helserådgivere. I tillegg har vi frivillige som jobber med forskjellige kurs som lærere eller assistenter, og som arbeidslivsfaddere. I løpet av 2017 hadde Ressurssenteret rundt 130 frivillige knyttet til senterets forskjellige tilbud. På grunn av behov for flerspråklige veiledere med nødvendig kulturkompetanse, har de fleste frivillige selv innvandrerbakgrunn, forteller Wenneberg.

Innvandrerbakgrunn et pluss

Vegg i vegg med Ressurssenteret i Oslo ligger Caritas Au pair senter som er en nasjonal rådgivingstjeneste for vertsfamilier og au pairer. Au pair-senteret har også avdelinger i Bergen og Stavanger. Caritas åpnet dette tilbudet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet høsten 2017.  I tillegg til rådgivingsarbeidet, arrangerer Au pair-senteret generelle informasjonsmøter for både au pairer og vertsfamilier, og tilbyr sosiale aktiviteter som bowling, skøytetur eller markering av ulike høytider. 15 frivillige var i 2017 tilknyttet Au pair-senteret.

Fra 2016 har Caritas Norge også engasjert seg i integreringsaktiviteter for flyktninger i asylmottak. Det dreier seg om kurs- og karriereveiledning slik at flyktningene raskere kommer i jobb. Her bidro 45 frivillige. Enda flere har meldt seg for å gi flyktningbarn adspredelse og lek. Hele 90 frivillige har fått opplæring gjennom Caritas i barneaktiviteter som sang, dans, maling og andre formingsaktiviteter. Disse bidro i fjor til å gi barn på ni ulike mottak glede i hverdagen.

FAKTA:

Vil du bli frivillig?

Caritas trenger blant annet frivillige innenfor disse aktivitetene:

  • Lekeaktiviteter for barn og unge i asylmottak
  • Norsklærere
  • Tolker til arabisk, amharisk, farsi, dari, somalisk eller tigrinja
  • Sykepleiere og leger
  • Jurister
  • Kursassistenter
  • Veiledere og informasjonskonsulenter ved ressurssenteret

Mer informasjon på frivillig.no

Artikkelen sto først på trykk i St Olavs kirkeblad nr 2/2018

 

 

 

 

 

2018-06-16T15:56:17+00:00 15th juni, 2018|

About the Author: