Caritas Norge er med i den globale katolske miljøbevegelsen!

//Caritas Norge er med i den globale katolske miljøbevegelsen!

Caritas Norge har gått med i Global Catholic Climate Movement (GCCM), og støtter opp om et klimaopprop med krav om at verdens stater må enes om en ambisiøs klimaavtale i Paris i desember. 

Foto: Caritas Internationalis

Foto: Caritas Internationalis

Støtt oppropet her.

Av Aron Halfen, programkoordinator 

Den globale katolske klimabevegelsen (GCCM) er en sammenslutning av katolske individer og organisasjoner, lekfolk og prester/biskoper, som har respondert på pavens lærebrev om klima; LAUDATO SI. Her retter paven seg til hele jordens befolkning, for å ta vare på Skaperverket, vårt felles hjem. Det haster nå, hvis vi skal klare å unngå at allerede merkbare klimaendringer skal eskalere og ødelegge grunnleggende økosystemer, samfunn og fundamentet for vår moderne sivilisasjon.

Vitenskapelig grunnlag
Oppropet som Caritas Norge støtter, krever en ambisiøs klimaavtale som setter som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i forhold til førindustrielt nivå. Dette tallet er basert på et vitenskapelig grunnlag utredet gjennom FNs klimapanel (UNPCC) for hva som er holdbart for grunnleggende økosystemer og for å unngå farlige klimaendringer som vi ikke helt vet konsekvensene av. Selv en moderat global oppvarming vil ha ødeleggende og utslettende effekt på en del arter og samfunn. Dette vil skje på grunn av forsuring av verdenshavene, gjennom høyere opptak av karbondioksid fra vår fossildrevne økonomi og havnivåstigning som skyldes isavsmelting.

Caritas Norge til Paris
Caritas Norge vil være tilstede under klimaforhandlingene i Paris, COP21, som pågår fra 30. november til 11. desember 2015. Vårt mål er en ambisiøs klimaavtale og at Norge skal gå i front for å finansiere klimatilpasning og utslippsreduksjoner både globalt og nasjonalt. Vi vil også være en stemme for alle våre samarbeidspartnere i Asia, Afrika og Latin-Amerika, som i økende grad rammes hardt i form av stormer, flom og tørke på grunn av klimaendringer.

Les mer om den globale katolske klimabevegelsen her:

2018-02-05T14:48:58+00:00 10th august, 2015|

About the Author: