Caritas Norge i DR Kongo

/Caritas Norge i DR Kongo
Caritas Norge i DR Kongo 2023-03-16T13:38:26+00:00

Få land i verden har så store naturressurser som DR Kongo. Likevel preger fattigdom og vold hverdagen til et stort antall av befolkningen. Caritas arbeider for å øke folks inntektsgrunnlag, redusere sult og sikre barn i konfliktområder tilgang til utdanning.

DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia i 1960 vært preget av stadige kriger og konflikter. Flere millioner mennesker ble drept mellom 1998 og 2003 i det som også kalles Afrikas verdenskrig. Som en følge av konfliktene og en svært svak stat, er DR Kongo, til tross for store naturressurser, et av de mest underutviklede og fattige landene i verden. I partnerskap med Caritas Kongo og et stort nettverk av lokale bispedømmer, arbeider Caritas Norge med programmer innen langsiktig matsikkerhets- og ernæring, COVID-19-tiltak og utdanning.

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Matsikkerhetsprogram

Caritas Norges matsikkerhetsprogram i DR Kongo har som mål å redusere fattigdom og matusikkerhet, og øke folks samfunnsbevissthet i områdene Kisantu (vest), Kongolo (øst) og Kindu (øst). Programmet, som er støttet av Norad, fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt temaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er i hovedsak fattige familier som primært lever av jordbruk, og det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Om lag 30 000 mennesker deltar i programmet som implementeres av Caritas Kongo og tre lokale Caritas-partnere.

Caritas Kongo er blant de største NGOene i DR Kongo, og når ut til over 10 000 lokalsamfunn gjennom regionale og lokale Caritas-organisasjoner og kirkelige strukturer. På denne måten når Caritas fattige på landsbygda som har mottatt liten eller ingen støtte fra myndigheter og det internasjonale samfunnet. Caritas har blitt værende i lokalsamfunnene under og etter de mange kriser som har rammet DR Kongo. Den lokale forankringen og kontinuerlig tilstedeværelsen sikrer en langsiktighet som er nødvendig for å drive effektive og bærekraftige matsikkerhetsprosjekter.

Resultater:

 • Siden programmet startet i 2013 er antallet underernærte i programområdet redusert, spesielt blant barn og gravide kvinner. I Kisantu er antallet underernærte barn mellom 0 og 5 år redusert med 24 prosent.
 • Deltakerne i programmet har økt produksjonen av mais, nøtter, ris og grønnsaker betraktelig. For eksempel ble produksjonen av peanøtter på fellesåkrene i Kindu doblet fra 0,7 tonn før programstart i 2012 til 1,5 tonn i 2014. I Kisantu har bøndene hatt en 30 prosent økning i kassavaavlingene.
 • Småbønder i programområdet tar i bruk nye og bærekraftige jordbruksteknikker som å tildekke jorda med kompost, planting av trær, samplanting av ulike vekster og rotasjon av avlinger. Dette har gjort dem bedre rustet til å møte plantesykdom, tørke og klimaendringer. I Kongolo har 2500 frukttrær blitt plantet.
 • 95 lokale konflikter er så langt løst gjennom programmets konfliktløsningsmekanismer.
 • Fattige bønder har organisert seg i bondeorganisasjoner for å øke produksjonen og få lettere tilgang til lokale markeder. I Kongolo er til sammen 100 slike organisasjoner opprettet i landsbyene som deltar i programmet.

Prosjekt mot moderne slaveri

Caritas Norge jobber med å bekjempe moderne slaveri i Mwenga (Sør-Kivu) og Wamba, (Haut-Uele) i samarbeid med Caritas Kongo og lokale bispedømmer. Der får flere tusen ungdommer tilbud om utdanning på barne- og ungdomsskolen eller yrkesopplæring innen utgangen av 2023. Unge og deres foreldre lærer også om menneskerettigheter og tilbys sparegrupper og psykososial støtte. Støtten er samlet inn av norsk ungdom gjennom Operasjon Dagsverk i 2019. Caritas sitt arbeid mot moderne slaveri  er også støttet av Norad.

FAKTA: DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN KONGO (DR KONGO)

 • Er Afrikas nest største land med rundt 95 millioner innbyggere
 • 46,5 prosent av befolkningen er under 15 år
 • Er rikt på naturressurser og dyrebare mineraler, som gull, coltan, kobbolt m.m.
 • Har utbredt fattigdom og korrupsjon
 • Kun 80 % starter barneskolen, mens 43 % går videre til ungdomsskole
 • Har vært plaget av krig og humanitære kriser de siste 30 år
 • Nesten 60 % av befolkningen lever av uformell sektor, som er preget av lave eller uregelmessige inntekter, dårlige arbeidsforhold og mangel på sosial beskyttelse.
 • Rundt 27,3 millioner mennesker, nesten 30% av befolkningen er rammet av akutt matvareusikkerhet. DR Kongo er dermed det landet i verden med det høyeste antallet mennesker som trenger humanitær bistand.
 • Caritas Norge (CN) har vært til stede i DR Kongo siden 2000.

 

Våre siste nyhetsartikler om DR Kongo:

Økte avlinger ga byggeboom i landsbyen

Norad besøkte Caritas-prosjekter i DR Congo

Kirken er en viktig aktør i kampen mot moderne slaveri
Operasjon dagsverk 31. oktober
Ebola krever stadig flere liv i DR Kongo  
Caritas Norge tildelt Operasjon Dagsverk 2019
Store behov, utilstrekkelige løfter
Caritas håper giverlandskonferanse kan avverge katastrofe i DR Kongo

Norske medier om  DR Kongo og Caritas

Nødhjelpskrise skapt av vold, korona og flom i DR Kongo Bistandsaktuelt 29. september 2020
Telefonen og elbilen din er avhengig av sjeldne metaller. De kan være utvunnet av barn i Kongo.  Aftenposten 30. oktober 2019
Mukamba har jobba i gruva sidan han var åtte: 11 timars arbeidsdag og 1 dollar i lønn nrk.no 26. oktober 2019
Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas intervjues om Operasjon Dagsverk og DR Kongo:
NRK Urix på lørdag 26. oktober 2019 fra ca 16 min 20 sek
Fra gruvesjakt til skolebenken.  katolsk.no 10. oktober 2019

Støtt vårt arbeid i DR Kongo:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: DR Kongo