Caritas Norge i DR Kongo

/Caritas Norge i DR Kongo
Caritas Norge i DR Kongo 2018-02-13T11:47:30+00:00

Få land i verden har så store naturressurser som DR Kongo. Likevel preger fattigdom og vold hverdagen til et stort antall av befolkningen. Caritas arbeider for å øke folks inntektsgrunnlag, redusere sult og sikre barn i konfliktområder tilgang til utdanning.

DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia i 1960 vært preget av stadige kriger og konflikter. Flere millioner mennesker ble drept mellom 1998 og 2003 i det som også kalles Afrikas verdenskrig. Som en følge av konfliktene og en svært svak stat er DR Kongo, til tross for store naturressurser, et av de mest underutviklede og fattige landene i verden. Ifølge FN lider 6,7 millioner kongolesere av kronisk sult, og 2,7 millioner er internt fordrevne.

Matsikkerhetsprogram

Caritas Norges matsikkerhetsprogram i DR Kongo har som mål å redusere fattigdom og matusikkerhet, og øke folks samfunnsbevissthet i områdene Kisantu (vest), Kongolo (øst) og Kindu (øst). Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt temaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er i hovedsak fattige familier som primært lever av jordbruk, og det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Om lag 30 000 mennesker deltar i programmet, som implementeres av Caritas Kongo og tre lokale Caritas-partnere.

Caritas Kongo er blant de største NGOene i DR Kongo, og når ut til over 10.000 lokalsamfunn gjennom regionale og lokale Caritas-organisasjoner og kirkelige strukturer. På denne måten når Caritas fattige på landsbygda som har mottatt liten eller ingen støtte fra myndigheter og det internasjonale samfunnet. Caritas har blitt værende i lokalsamfunnene under og etter de mange kriser som har rammet DR Kongo. Den lokale forankringen og kontinuerlig tilstedeværelsen sikrer en langsiktighet som er nødvendig for å drive effektive og bærekraftige matsikkerhetsprosjekter.

Resultater:

  • Siden programmet startet i 2013 er antallet underernærte i programområdet redusert, spesielt blant barn og gravide kvinner. I Kisantu er antallet underernærte barn mellom 0 og 5 år redusert med 24 prosent.
  • Deltakerne i programmet har økt produksjonen av mais, nøtter, ris og grønnsaker betraktelig. For eksempel ble produksjonen av peanøtter på fellesåkrene i Kindu doblet fra 0,7 tonn før programstart i 2012 til 1,5 tonn i 2014. I Kisantu har bøndene hatt en 30 prosent økning i kassavaavlingene.
  • Småbønder i programområdet tar i bruk nye og bærekraftige jordbruksteknikker som å tildekke jorda med kompost, planting av trær, samplanting av ulike vekster og rotasjon av avlinger. Dette har gjort dem bedre rustet til å møte plantesykdom, tørke og klimaendringer. I Kongolo har 2500 frukttrær blitt plantet.
  • 95 lokale konflikter er så langt løst gjennom programmets konfliktløsningsmekanismer.
  • Fattige bønder har organisert seg i bondeorganisasjoner for å øke produksjonen og få lettere tilgang til lokale markeder. I Kongolo er til sammen 100 slike organisasjoner opprettet i landsbyene som deltar i programmet.

Hjelp oss å bekjempe sult829A5265

 

 

 

 

 

 

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet i DR Kongo har som mål å bedre tilgangen til utdanning i konfliktutsatte områder i østlige deler av landet, henholdsvis i Butembo-Beni og Wamba i Nord-Kivu-regionen og Uvira i Sør-Kivu. Formålet med programmet er å rehabilitere skoler som er ødelagte på grunn av konflikt, og å bedre kvaliteten på utdanningen. Programmet implementeres av lokale Caritas-partnere på syv skoler med totalt 1700 elever.

Caritas har en helhetlig og langsiktig tilnærming til utdanning i DR Kongo med et sterkt fokus på lokalsamfunnsmobilisering. Tilstedeværelsen både nasjonalt og lokalt gjennom de kirkelige strukturene gir en tilgang til lokalsamfunnene få andre organisasjoner har. I programmet jobbes det gjennom lokale eksisterende strukturer som foreldrekomiteer, lærerkomiteer og elevkomiteer. Det legges også vekt på tett samarbeid med lokale og regionale myndigheter, samt nettverket for de katolske skolene i DR Kongo. Programmet er i tråd med kongolesiske myndigheters nasjonale utdanningsprogram.

Resultater

  • Skolene i programmet har hatt en 25 prosent økning i antall elever skoleåret 2014/2015 sammenliknet med året før. Færre elever dropper ut av skolen nå enn tidligere.
  • Fem skoler er rehabilitert med nye vinduer og oppussede klasserom med tavle og pulter til elevene. I tillegg er 15 latriner og 15 vaskestasjoner bygget. Dette har bidratt til at både lærere og elever trives bedre på skolen og møter opp til timene oftere enn før.
  • Lærerne ved skolene har gått på kurs der de har lært om pedagogikk, barns rettigheter og psykososial støtte, likestilling og fredsundervisning. Både lærere og elever mener dette har gitt en bedre kvalitet på undervisningen, og lærerne praktiserer i mindre grad enn tidligere fysisk avstraffelse av elevene.
  • 280 mødre deltar i mikrokredittordninger som gjør det mulig for dem å investere i inntektsbringende aktiviteter. På denne måten har flere fått råd til å sende barna sine på skolen.

829A4398

 

 

 

 

 

 

Våre siste nyhetsartikler fra DR Kongo:
Fra mer mat til økt likestilling

Krig, konflikt og fattigdom holder barna borte fra skolen
Satsing på matsikkerhet gir resultater i DR Kongo
Barn i øst-Kongo tilbake på skolebenken

Støtt vårt arbeid i DR Kongo:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: DR Kongo