Caritas Norge i El Salvador

/Caritas Norge i El Salvador
Caritas Norge i El Salvador 2018-02-05T14:48:17+00:00

El Salvador er det landet i verden med høyest drapsstall per innbygger. Landet er også blant de mest utsatte for klimaendringer og værfenomener som El Niño. Caritas Norge støtter matsikkerhets- og voldsbekjempelsesprogrammer i El Salvador.

El Salvador regnes som et mellominntektsland, men har det siste tiåret opplevd en svak økonomisk vekst. En svært skjev økonomisk fordeling er et viktig hinder for utvikling. I tillegg er voldssituasjonen og sårbarhet for klimaendringene store utfordringer for økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse. 38 prosent av befolkningen regnes som fattige, og om lag 20 prosent av alle barn i El Salvador er kronisk under- og feilernærte.

Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ femårige landprogram i El Salvador er økt matvaresikkerhet og styrking av sivilt samfunn. Programmet retter seg mot 2500 bondefamilier i 20 av de fattigste områdene i landet. Målgruppen får opplæring i nye og bærekraftige teknikker for matproduksjon og kommersialisering av jordbruksprodukter, slik at de kan skape seg en ekstra inntekt. Lokalsamfunnene får samtidig økt kunnskap om lovfestede rettigheter og plikter, og styrket sin evne til lokal organisering, drive talsmannsarbeid og etterspørre offentlige tjenester.

Caritas-nettverket har arbeidet i El Salvador siden 1960-tallet, og er dermed godt forankret lokalt og en anerkjent organisasjon både blant befolkningen og myndighetene. Dette i kombinasjon med faglig ekspertise gir Caritas et godt utgangspunkt for å kunne bidra til en mer stabil tilgang til mat og økt politisk deltakelse for fattige i El Salvador.

Resultater:

  • De 2500 familiene i programmet har fått stabil og tilstrekkelig tilgang til næringsrik mat, og kan nå spise minst tre måltider per dag.
  • 40 prosent av familiene har fått økte inntekter takket være salg av ulike jordbruksprodukter.
  • 15 frøbanker er opprettet i de ulike lokalsamfunnene, og gjør bøndene mer motstandsdyktige mot tørke og klimaendringer.
  • Fem bondeorganisasjoner er opprettet og driver påvirkningsarbeid på lokalt og nasjonalt nivå for å sikre fattige bønders rettigheter.
  • Det er etablert lokale utviklingskomiteer i 20 lokalsamfunn. Komiteene identifiserer utfordringer og løsninger innen matsikkerhet, avskoging, avfallshåndtering og naturressursutvinning.

 

Programkoordinator Asia/Afrika, Aron Halfen på feltbesøk i El salvador. Foto Caritas Norge

Programkoordinator i Caritas Norge, Aron Halfen, på feltbesøk i El Salvador. Foto Caritas Norge

Voldsbekjempelsesprogram

Siden 2012 har Caritas drevet et regionalt program i El Salvador, Honduras og Guatemala med fokus på voldsforebygging blant barn og ungdom. I disse landene er det særlig unge som er utsatt for rekruttering til gategjenger og organisert kriminalitet. Voldsbekjempelsesprogrammet fokuserer derfor på barn og ungdom mellom 12 og 24 år. Programmet gjennomføres i områder som er kontrollert av eller under sterkt press fra kriminelle gategjenger. Det satses på et sammensatt aktivitetstilbud for de unge som inkluderer lederopplæring, kurs i konflikthåndtering, fritidstilbud og yrkesrettet utdanning. Det har blitt etablert flere selvdrevne ungdomsgrupper innenfor idrett, kunst, kultur og kommunikasjon.

Den katolske kirken var største pådriver for våpenhvilen som ble signert mellom de kriminelle gjengene i El Salvador i 2012. Våpenhvilen ble imidlertid brutt i mars 2014, og dette førte til en 70% økning i drap fra 2014 til 2015. Det er nødvendig å etablere lokale tiltak for å redusere volden og hindre rekruttering til kriminelle nettverk i landene i regionen. Caritas-organisasjonene i El Salvador og Honduras har høyt kvalifisert personale med spesialkompetanse innen ungdomsarbeid og voldsbekjempelse.

Resultater:

  • Så langt har 6000 unge i El Salvador og Honduras fått opplæring eller vært involvert i aktiviteter i prosjektet. I et lokalsamfunn har det for eksempel blitt opprettet et radioprogram «ungdom for fred».
  • Flere av ungdommene som har deltatt i programmet har tatt lederskap i lokalsamfunnet, holdt seg unna gjengene og blitt et forbilde for søsken og andre unge.
  • Ungdommene har selv begynt å ta initiativ til fredsaktiviteter som for eksempel marsjer mot vold og å ta tilbake områder kontrollert av gjenger gjennom å male fredsbudskap på vegger.
  • Voldsforbyggende komiteer er opprettet i intervensjonsområdene. Disse består av personell fra skolene, politi, helsevesen, lokale myndigheter, menigheter, ungdommer, foreldre og andre aktører i lokalsamfunnet.

Støtt vårt arbeid for å bekjempe sult i verden:

Vipps

Vipps inn ønsket beløp til: 12135
SMS: send FOOD til 2160 (kr 200,- pr. SMS)
– Du kan sette inn ønsket beløp på gavekontonummer 8200.01.93433
– Sende en e-post til Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post
Merk innbetalingen Food

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.