Caritas Norge i Honduras

/Caritas Norge i Honduras
Caritas Norge i Honduras 2018-02-05T14:48:17+00:00

Honduras er et av landene med høyest drapsstatistikk i verden og er utsatt for herjingene til El Niño. Caritas Norges prosjekter  i Honduras støtter utvikling av demokrati og godt styresett, matsikkerhet og bekjempelse av vold blant ungdom.

Til tross for noe økonomisk vekst i Honduras, holder høy ulikhet, korrupsjon, kriminalitet og naturkatastrofer en stor andel av befolkningen i fattigdom. Fattigdom og arbeidsløshet gjør at mange trekkes inn i kriminelle gategjenger og organisert kriminalitet. Landet har i tillegg opplevd politisk ustabilitet siden militæret styrtet president Zelaya i et statskupp i 2009.

Matsikkerhet og styrking av sivilt samfunn

Målet med Caritas’ femårige landprogram i Honduras er å styrke sivilt samfunn og demokratisk styresett. Programmet innebærer skolering i menneskerettigheter, overvåkning av menneskerettighetssituasjonen og politisk påvirkningsarbeid. Innenfor matsikkert, jobber Caritas med trening innenfor naturressursforvaltning med vekt på beskyttelse av skog, vann og jordressurser. Caritas støtter samtidig antikorrupsjonsarbeid i de kommunene vi jobber i.

Caritas Norge har støttet utviklingstiltak i Honduras siden 1987, og har utviklet et nært og godt samarbeid med lokale partnere i landet. Lokal forankring og annerkjennelse, i kombinasjon med nødvendig spesialkompetanse, gir Caritas et godt utgangspunkt for å kunne bidra til en mer stabil tilgang til mat og økt politisk deltakelse for fattige i Honduras.

Resultater:

  • Mer enn 6000 personer, inkludert lokale ledere og representanter for myndighetene, har fått opplæring i menneskerettigheter, demokratisk kultur og deltakelse, lovverk og naturressursforvaltning.
  • Lokale sentre som overvåker menneskerettssituasjonen er opprettet og har gitt juridisk veiledning i minst 375 saker.
  • Omkring 2900 kirkelige ledere og ledere for sivilsamfunnsorganisasjoner har deltatt i kurs i regi av Caritas og er med på å spre kunnskapen videre lokalt.
  • 2000 medlemmer fra 36 miljøorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har fått opplæring i lovverk knyttet til gruvedrift, vannressursforvaltning, skogforvaltning og administrering av landområder. De driver politisk påvirkningsarbeid og bidrar med rådgivning til myndigheter angående mulige klimaløsninger.

Honduras 2Voldsbekjempelse

Siden 2012 har Caritas drevet et regionalt program i Honduras, El Salvador og Guatemala med fokus på voldsforebygging blant barn og ungdom. I disse landene er det særlig unge som er utsatt for rekruttering til gategjenger og organisert kriminalitet. Voldsbekjempelsesprogrammet fokuserer derfor på barn og ungdom mellom 12 og 24 år. Programmet gjennomføres i områder som er kontrollert av eller under sterkt press fra kriminelle gategjenger. Det satses på et sammensatt aktivitetstilbud for de unge som inkluderer lederopplæring, kurs i konflikthåndtering, fritidstilbud og yrkesrettet utdanning. Det har blitt etablert flere selvdrevne ungdomsgrupper innenfor idrett, kunst, kultur og kommunikasjon.

Nyere studier viser at volden i Mellom- Amerika øker både i omfang og i intensitet. En særlig utfordring med ungdomsgjenger er den sterke lokale forankringen og rivaliseringen dem imellom. Dermed er det nødvendig at tiltak for å redusere volden og hindre rekruttering til kriminelle nettverk etableres og drives lokalt. Caritas-organisasjonene i regionen har høyt kvalifisert personale med spesialkompetanse innen ungdomsarbeid og voldsbekjempelse.

Resultater:

  • Så langt har 6000 unge i El Salvador og Honduras fått opplæring eller vært involvert i aktiviteter i prosjektet.
  • Flere av ungdommene som har deltatt i programmet har tatt lederskap i lokalsamfunnet, holdt seg unna gjengene og blitt et forbilde for søsken og andre unge.
  • Ungdommene har selv begynt å ta initiativ til fredsaktiviteter som for eksempel marsjer mot vold og å ta tilbake områder kontrollert av gjenger gjennom å male fredsbudskap på vegger.
  • 450 ungdommer har fått lederopplæring og har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter for å delta i dialog og fora lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Seks voldsforbyggende komiteer er opprettet i intervensjonsområdene. Komiteene inkluderer ungdom, foreldre, lærere, politi, helsevesen, lokale myndigheter, menigheter og andre sentrale aktører i lokalsamfunnet.

 

Støtt vårt arbeid i Honduras:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Honduras