Caritas Norge i Mali

/Caritas Norge i Mali
Caritas Norge i Mali 2021-04-14T09:40:09+00:00

Mali har navn etter Mali-riket, som på 1300-tallet var en av verdens største stater. Landet er nesten fire ganger større enn Norge i areal, samtidig som det er et av Afrikas fattigste land. Over halve landet dekkes av ørken og landet har opplevd mange perioder med tørke og svingninger i nedbør. I løpet av de siste tiårene har landet vært rammet av flere sultkatastrofer. Sahel-regionen er et prioritert område for Caritas, som arbeider med mat- og ernæringssikkerhet for sårbare rurale husholdninger i Kayes-, Koulikoro- og Ségou-regionene i Sentral-Mali.

Mali har flere pågående interne væpnede konflikter, som blant annet har ført til flere terrorangrep de siste årene. Noen opprørsgrupper har forsøkt seg på løsrivelse fra Mali og opprettelse av egen stat, uten suksess. I 2015 ble en fredsavtale signert, men implementeringen går sakte. FN har opprettet en fredsbevarende operasjon i Mali, Minusma. Frankrike har også utplassert militære styrker i landet. Caritas Norge samarbeider med Caritas Mali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Caritas Norge

Matsikkerhetsprogram

I samarbeid med Caritas Mali har Caritas startet et fireårig program for å dempe negative sosiale og økonomiske effekter av manglende matsikkerhet. Programmet har et gjennomgående fokus på likestilling. Målene er å øke jordbruksproduksjonen, samt å redusere negative effekter av klimaendringer. I henhold til FNs bærekraftige utviklingsmål nummer to – utrydde sult, oppnå matsikkerhet, øke ernæring og fremme av et bærekraftig jordbruk, har programmet følgende forventede resultater:

  • Økt ernæringstilgang for sårbare husholdninger
  • Økt produktivitet og økt produksjon i jordbruket blant målgruppens husholdninger
  • at målgruppen forbereder og tilpasser seg effektene av klimaendringer og andre eksterne innvirkninger
  • at sivilsamfunnet (Caritas og ´bondegrupper) leverer tjenester og fremmer strukturelle endringer

Programmet implementeres i regioner hvor 22% av husholdningene lider av manglende matsikkerhet. I praksis bistår Caritas med opplæring innen organisering og verdikjedeutvikling, støtte for å bedre tilgangen til markeder og etablering av spare- og lånegrupper. Videre støttes etablering av grønnsaksdyrking og akvakultur, samt styrket administrasjon av brønner og vannressurser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Caritas Norge

Humanitær assistanse i regionen

Caritas har flere pågående nødhjelpsprogrammer i andre deler av Sahel og Tsjadsjø-regionen, og arbeider for å sette i gang nødhjelpsstøtte også i Mali.

(Kilder: Store norske leksikon, Norsk UD, Caritas Norge, Caritas Mali)

Støtt vårt arbeid i Mali:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Mali