Caritas Norge i Romania

/Caritas Norge i Romania
Caritas Norge i Romania 2018-02-05T14:48:17+00:00

Våren 2014 starter Caritas Norge opp tre prosjekter sammen med Caritas i Romania. Sammen skal vi arbeide for å bedre situasjonen for fattige og marginaliserte grupper.

Vår samarbeidspartner Caritas Romania er med sitt nettverk av lokale Caritas-organisasjoner en av de største leverandørene av sosiale tjenester i Romania. Over 700 000 personer blir hjulpet gjennom disse programmene, 15 000 av disse er eldre eller funksjonshemmede med behov for hjemmetjenester. Det er allikevel et stort behov for sosiale tiltak, særlig knyttet til problemene rundt arbeidsmigrasjon. På grunn av få muligheter til arbeid lokalt, reiser mange ut for å arbeide eller lete etter arbeid i andre deler av Europa. Eldre og barn blir ofte igjen hjemme, med økt risiko for å falle utenfor skole og samfunn.

Fabian-Weiss_The-Dima-girls

Rombarn på dagsenter – bilde Caritas Alba Iulia.

Sterkere sammen!
Caritas Norge og Caritas Romania danner partnerskap for samfunnsendring i Romania.Gjennom dette prosjektet skal Caritas Romania bidra til utviklingen av frivillighetssektoren i Romania. Sivilsamfunnet i Romania er fortsatt ungt. Først etter at Ceaușescus kommunistregime falt i 1989 ble de første frivillige organisasjonene etablert, og blant dem Caritas Romania.  Men i løpet av de siste 25 årene har frivillig sektor i Romania spilt en viktigere og viktigere rolle, særlig under finanskrisen, for å hjelpe samfunnets svake grupper.

I Europa kuttes det nå nådeløst i velferdsordninger og sosiale tjenester som følge av eurokrisens innstrammingspolitikk. Frivillige organisasjoner møter stadig større utfordringer med å dekke behovene til samfunnets svake grupper; eldre, barn, funksjonshemmede, minstelønnsarbeidere og storfamilier. For å bedre på dette står Caritas Romania i spissen for en lobbykampanje som heter ”NGOs stronger together!”. Prosjektet er inspirert av behovet for å bedre samarbeidet mellom staten og frivillige organisasjoner, og sikre bedre finansiering for frivillige organisasjoner i Romania som tilbyr sosiale tjenester.

I juni kommer en delegasjon fra Caritas Romania til Norge for å se på hvordan frivillig sektor samarbeider med norske myndigheter om sosiale velferdstilbud. Organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Frelsesarmeen er viktige tjenesteleverandører, som også mottar støtte fra det offentlige. Erfaringene fra Norge skal tas med tilbake til Romania for å forsøke å bygge opp et tilsvarende system. Målet er å sikre en bedre mekanisme for å finansiere sosiale tjenester innen 2015.

Inkluderende utdanning
Sângeorgiu de Mures er en landsby med tre etniske grupper – rumenere, ungarere og romfolk. Disse tre gruppene lever nesten helt adskilt, og med store økonomiske og sosiale forskjeller.
Blant utfordringene i lokalsamfunnet som særlig rammer romfolk er ekskludering fra utdanning og helsetjenester, høyt fravær i skole og barnehage, stor grad av analfabetisme, og stort frafall tidlig i skoleløpet. Frafallet minsker sjansene for å få en jobb ytterligere i et allerede diskriminerende arbeidsmarked. Frafall i skolen er også ofte grunnet tidlige ekteskap, som igjen fører til et høyt antall barn å forsørge uten jobb og utdanning. Fattigdom og marginalisering videreføres på denne måten videre generasjon for generasjon.

Inkluderingsprosjektet skal sikre tilgang og like muligheter til utdanning for romfolk, med særlig fokus på barn i risikosonen for å droppe ut av skolen.  Skolemåltider og leksehjelp for å hindre frafall, kapasitetsbygging hos lærerne for å skape bedre integrering i multietniske klasserom, og sosiale aktiviteter på tvers av de tre gruppene for å skape samhold og bekjempe fordommer, er blant kjerneaktivitetene i prosjektet.

Tilgang til helsetjenester for barn og unge med funksjonshemming i rurale områder
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Caritas Blaj, og er et svar på den manglende tilgangen til helsetjenester for barn og unge med funksjonshemming som bor utenfor byene – en effekt av de store forskjellene i levestandard mellom by og bygd. Prosjektet skal sikre mobile tjenester som kan dekke store avstander, utvikle et ressurssenter for fagfolk innenfor det offentlige og frivillig sektor, og sikre erfaringsutveksling og informasjonsdeling på nasjonalt og internasjonalt nivå for å bedre helsetilbudet i Romania. Målgruppen for prosjektet er barn og unge med psykiske eller fysiske funksjonshemminger, deres familier, og helsepersonell. Samtidig skal en informasjonskampanje knyttet til barn med funksjonshemming skal nå ut til 3000 mennesker for å bekjempe fordommer og stigmatisering.

Støtt vårt arbeid på Romania:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Romania