Caritas Norge i Syria

/Caritas Norge i Syria
Caritas Norge i Syria 2018-02-05T14:48:17+00:00
Bilde Syria 1

Caritas har blant annet gitt nødhjelp til internt fordrevne i Syria (foto: Det Islamske Forbund i Norge)

Caritas Norge har siden starten av 2013 støttet nødhjelpsarbeidet for flyktninger fra Syria. Her støtter vi to prosjekter som arbeider med internt fordrevne i Syria.

Et av tiltakene Caritas Norge støtter i Syria er Al Mukhales-senteret i Homs. Dette senteret tjener et dobbelt formål. Det er samlingspunkt og skole for barn i Homs, noe som er svært viktig akkurat nå når landets infrastruktur er brutt nesten fullstendig sammen. Senteret ble igangsatt som et pilotprosjekt i april 2012 og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en særlig enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn. Gi et bidrag til Al Mukhales-senteret her.

I samarbeid med Det Islamske Forbundet i Norge bistod vi i 2013 internt fordrevne i Syria. Vi fokuserte i dette prosjektet på å dekke de mest grunnleggende behov som mat og grunnleggende nødhjelpsartikler som tepper på vinteren og lignende. Hjelpen ble distribuert i krigsrammede områder der få andre organisasjoner når fram. Også i 2014 vil vi samarbeide med Det Islamske Forbund om utdeling av nødhjelpsmateriell i Syria.

Støtt vårt arbeid i Syria
Vil du støtte vårt arbeid i Syria? Gi et bidrag online her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”Syria”.