Caritas Norge i Uganda

/Caritas Norge i Uganda
Caritas Norge i Uganda 2021-04-14T09:42:56+00:00

Uganda ligger ved ekvator midt på det afrikanske kontinentet, uten kystlinje. Nesten en femtedel av landaerealet består av sjøer. Landet har et tropisk klima med to regntider i året, vanligvis i periodene april-mai og oktober-november, selvom regntidene har vært mindre forutsigbare de siste årene, noe som skaper store utfordringer for blant annet jordbruket. Landet har siden frigjøringen fra Storbritania i 1962 opplevd flere perioder med diktatur og borgerkrig. Nord-Uganda har vært særlig utsatt for konflikt som har skapt mange interne flyktninger, særlig hva gjelder de brutale herjingene til Herrens motstandshær. I tillegg har landet  en president som har sittet ved makten siden 1986. Caritas arbeider for å redusere fattigdom og sult, skape arbeidsplasser og styrke folks samfunnsbevissthet.

Uganda har opplevd økonomisk vekst de siste årene og konfliktnivået er redusert. Fremskritt på disse områdene har imidlertid ikke ført til en større grad av demokratisk utvikling. Det er stor økonomisk ulikhet, og mye fattigdom, ikke minst på landsbygda, hvor Caritas arbeider. Caritas har for tiden tre aktive programmer i Uganda: matsikkerhet, opplæring i akvakultur og humanitær assistanse til sørsudanske flyktninger i Bidibdi-leiren.

1. Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ fireårige landprogram i Uganda er å redusere fattigdom gjennom å støtte småskalabønder med økt matsikkerhet, klimatilpasset jordbruk og øke bøndenes innteker, i tillegg til at bønder støttes i deres rettigheter. Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt tverrgående temaer som likestilling og inkludering av sårbare, funksjonshemmede og personer med hiv/aids. Programmet når ut til 9000 jordbruksfamilier, som utgjør ca. 45 000 barn, kvinner, menn og eldre. Det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Programmet implementeres av Caritas Uganda og lokale Caritas-partnere i distriktene Lira og Nebbi i Nord-Uganda.

Mål for programmet

  • Husholdninger oppnår matsikkerhet og forbedret ernæring
  • Mannlige og kvinnelige småskalajordbrukere øker sin inntekt og markedstilgang
  • Jordbrukssamfunn øker sin motstandsdyktighet til klima- og miljøendringer og sykdommer
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner fungerer som endringsagenter

En av jordbruksgruppene i Lira-distrikt, som produserer solsikker. foto: Tobias Wilbers, Caritas Norge

 

Installasjon for å lagre matvarer for bruk senere på året. Foto: Tobias Wilbers, Caritas Norge

 

2. Utdanningsprogram i akvakultur

I samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua og Caritas Uganda har Caritas Norge to akvakulturskoler i distriktene Gulu og Arua. Disse områdene er preget av mye fattigdom, arbeidsløshet og har mange internt fordrevne flyktninger. Her får 860 ungdommer og unge mennesker yrkesopplæring i fiskeoppdrett, både teori og praksis. Videre får elevene kunnskap om og støtte til å starte egne bedrifter, som skal sikre dem og deres familier et livsgrunnlag, gjennom entreprenørskap. Skolene drives i henhold til nasjonale regelverk og selve utdanningen er godkjent av ugandiske myndigheter, noe som er viktig når elevene skal ut i arbeidslivet. I et større perspektiv skal programmet støtte utviklingen av akvakulturindustrien i Nord-Uganda, samt sikre matsikkerhet for deltakere i programmet. Programmet støtter særlig unge jenters utdanning.

foto: Caritas Uganda, Christopher Olenge Dougg

foto: Tobias Wilbers, Caritas Norge

Mål for programmet

  • Marginalisert ungdom og unge voksne i Nord-Uganda har dokumenterte og overførbare kunnskaper og kvalifkasjoner som trengs i akvakultursektoren, og som bidrar til entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet
  • Bærekraftige akvakulturbedrifter har blitt etablert i Nord-Uganda (Gulu og Arua), som gir marginalisert ungdom og unge voksne jobbmuligheter og inntekt

 

3. Humanitær assistanse for unge jenter og unge kvinner i Bidibidi bosettingsleir

Uganda tar imot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. Størsteparten kommer fra det konfliktfylte nabolandet Sør-Sudan. Sammen med Den norske ambassaden i Uganda og Caritas Uganda operer Caritas Norge en treårig assistanse til unge jenter og kvinner fra Sør-Sudan som er bosatt i Bidibidi, en av verdens største flyktningleirer, plasser i Nord-Uganda opp mot grensen til Sør-Sudan. Programmet fokuserer på gode hygiene og sanitære forhold, matsikkerhet og yrkesopplæring. Brorparten av målgruppen er flyktninger, mens aktivitene også er rettet mot lokalbefolkningen, for å bidra til å skape fungerende forhold og sameksistens mellom gruppene. Totalt deltar 4700 unge kvinnelige flyktninger, samt 300 ungdommer fra næliggende lokalsamfunn.

Mål for programmet

  • Forbedret helse, hygiene og sanitære forhold i Bidibidi og i vertssamfunnet
  • Kvinner og jenter har gjennomført relevant yrkesopplæring som gir dem inntekt
  • Forbedret mat- og ernæringssikkerhet for flyktninger og vertssamfunnet
  • Økt kunnskap og respons hva gjelder seksuell kjønnsbasert vold og vern av barn

(Kilder: Store norske leksikon, Caritas Norge, Caritas Zambia)

Våre siste nyhetsartikler fra Uganda:
Frykt for vold under Ugandas presidentvalg
Pave Frans og Caritas Norge i Uganda
Klimatilpasset landbruk gir mer mat
Satser på kvinnelige bønder!

Støtt vårt arbeid i Uganda:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Uganda