Caritas Norge i Uganda

/Caritas Norge i Uganda
Caritas Norge i Uganda 2018-02-05T14:48:17+00:00

Ettervirkningene av de brutale herjingene til Herrens Motstandshær nord i landet, og en president som har sittet ved makten i 30 år, er blant utviklingsutfordringene i Uganda. Caritas arbeider for å redusere fattigdom og sult, og for å styrke folks samfunnsbevissthet.

Uganda har opplevd økonomisk vekst de siste årene og konfliktnivået er redusert. Fremskritt på disse områdene har imidlertid ikke ført til en større grad av demokratisk utvikling. President Yoweri Museveni har sittet med makten siden 1986, og kritikken mot han har økt de siste årene. Uganda er rangert som nummer 161 (av 187) på FNs indeks for menneskelig utvikling. 29 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensa på 1,25 USD om dagen justert for kjøpekraft – flesteparten av dem bor på landsbygda.

Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ femårige landprogram i Uganda er å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt tverrgåendetemaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er 6000 i hovedsak fattige familier (30.000 mennesker) som primært lever av jordbruk. Det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Programmet implementeres av Caritas Uganda og lokale Caritas-partnere i regionene Arua, Gulu, Hoima og Nebbi.

Caritas har et nasjonalt kontor og lokale Caritas-organisasjoner i 436 sogn i Uganda. Dette gjør at Caritas har tilgang til de fattigste områdene av landet, og er en kjent og troverdig utviklingsaktør i de fleste lokalsamfunn. Caritas og Kirken er en sterk stemme og en viktig tjenesteleverandør innen helse og utdanning, og kan derfor ikke trues til stillhet på samme måte som andre sivilsamfunnsaktører. Caritas Uganda er en av flere sivilsamfunnsorganisasjoner som i grunnloven fra 1995 ble gitt et mandat til å bidra til positiv utvikling for befolkningen i samarbeid med myndighetene. Programmet implementeres i tråd med den nasjonale utviklingsplanen for 2011- 2015.

Resultater

  • 67 prosent av deltakerne spiser nå minst tre måltider om dagen, sammenlignet med 35 prosent ved programmets oppstart. Bøndene har fått opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker som bevaring av vann, lagring av produkter, husdyrhold og frøbanker.
  • Husholdningene i målgruppen med en inntekt på mindre enn UGX 200.000 er redusert fra 95 til 24 prosent.
  • Lokalsamfunnene har fått økt evne til å påvirke lokal politikk, og har fått gjennomslag for en rekke krav som f.eks. bygging av veier, broer og klasserom.
  • 70 prosent av deltakerne i programmet kjenner til demokratiske påvirkningskanaler og 78 prosent til sine rettigheter, sammenliknet med 20 prosent og 35 prosent før programmets oppstart.

SAM_0688 SAM_0669

Våre siste nyhetsartikler fra Uganda:
Frykt for vold under Ugandas presidentvalg
Pave Frans og Caritas Norge i Uganda
Klimatilpasset landbruk gir mer mat
Satser på kvinnelige bønder!

Støtt vårt arbeid i Uganda:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Uganda