Caritas Norge i Venezuela

/Caritas Norge i Venezuela
Caritas Norge i Venezuela 2023-03-16T14:46:19+00:00

Venezuela er rammet av en humanitær krise som har utløst en dramatisk økning i barnedødelighet og underernæring blant barn under fem år i områder Caritas jobber i.

Årsaken er en kombinasjon av oljeprisfall og feilslått økonomisk politikk, en situasjon som har ført til hyperinflasjon, mangel på mat og medisiner,  samt omfattende korrupsjon og voldskriminalitet. Sanksjonene mot Venezuela er viktige å ta med i betraktningen, men disse ble innført i august 2017, og krisen som har utviklet seg siden før 2014 kan ikke tilskrives sanksjonene. Oljeproduksjonen er halvert siden 2014, noe som har fått svært alvorlige konsekvenser for statens inntekter.

Under kolonitiden var Venezuela kjent for å produsere kakao, sukker, tobakk og kvegdrift. I dag er oljen viktigste inntektskilde, da 95% av statens eksportinntekter stammer fra oljeproduksjon. Siden oljeprisens fall i 2014 har landet mistet mye av sitt inntektsgrunnlag. Den vanskelige situasjonen i landet har ført til at over syv millioner venezuelanere har forlatt sitt hjemland de siste årene. De fleste migrerer eller flykter til nabolandene Colombia og Peru. De andre latinamerikanske landene Brasil, Ecuador, Chile, Argentina og Panama har også tatt imot et høyt antall venezuelanere. Dette gir nye utfordringer i hvordan disse landene skal håndtere de mange ankomne.

Caritas Norge bidrar med nødhjelp, med vekt på matutdeling, ernæring og helsetjenester. Vårt arbeid er særlig rettet mot barn under fem år, deres familier,  samt gravide og ammende kvinner.

 

José Delgado er fire mnd. gammel og alvorlig underernært. Moren hans heter Odalis Delgado, hun er 17 år. Hun sluttet på skolen som 14-åring for å hjelpe moren hjemme, men forteller at hun ønsker å ta opp studiene for å bli advokat en gang i fremtiden. Hun har ikke nok melk til gutten. Foto: Marit Sørheim, Caritas Norge

I samarbeid med Caritas Venezuela er Caritas Norge en av få humanitære organisasjoner som arbeider i det søramerikanske landet. Overordnede mål er å sikre tilgang til grunnleggende og nødvendig mat, medisiner og helsehjelp for de mest sårbare gruppene.

Kvinner som får bistand i Venezuela, 2018. Foto: Marit Sørheim, Caritas Norge

(Kilder: Store norske leksikon, Caritas Norge og FNs høykommisær for flyktninger).

Våre siste artikler om Venezuela

Slik hjelper Caritas underernærte barn i Venezuela

Venezuela går enda et mørkt år i møte

Krisen i Venezuela splitter familier

Venezuela – den humanitære situasjonen forverres dag for dag

Støtt vårt arbeid i Venezuela:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Venezuela