Caritas Norge i Venezuela

/Caritas Norge i Venezuela
Caritas Norge i Venezuela 2019-01-30T09:10:00+00:00

Venezuela er et søramerikansk land, som frem til 1811 var en del av det spanske koloniriket. Landet er det syvende største på det amerikanske kontinentet. Av rundt 32 millioner innbyggere er ca. 3% urbefolkning. De fleste av dem bor i Amazonas-jungelen.

Under kolonitiden var Venezuela kjent for å produsere kakao, sukker, tobakk, og kvegdrift. I dag er oljen viktigste inntektskilde, da 95% av statens eksportinntekter stammer fra oljeproduksjon. Siden oljeprisens fall i 2014 har landet mistet mye av sitt inntektsgrunnlag, noe som har ført til sosial uro blant annet grunnet mindre tilgjengelig statlig finansiering, lite kredittverdighet utenlands, og en skyhøy inflasjon, som følge av sviktende inntekter og pengetrykking. Det rapporteres om at det stadig blir mer utfordrende å skaffe seg dagligvarer, medisiner og andre basisvarer som følge av dette.

Den vanskelige situasjonen i landet har ført til at over tre millioner venezuelanere har forlatt landet de siste årene. De fleste migrerer eller flykter til nabolandene Colombia og Peru. De andre latinamerikanske landene Brasil, Ecuador, Chile, Argentina og Panama har også tatt imot et høyt antall venezuelanere. Dette gir nye utfordringer i hvordan disse landene skal håndtere de mange ankomne.

Som følge av utviklingen de siste årene, har Caritas Norge initiert bistand til landet. Fokusområder er humanitær bistand, med vekt på områdene matutdeling, ernæring og helsetjenester. Vårt arbeid er særlig rettet mot barn under fem år, deres familier, gravide og ammende kvinner.

José Delgado er fire mnd. gammel. Moren hans heter Odalis Delgado, hun er 17 år. Hun sluttet på skolen som 14-åring for å hjelpe moren hjemme, men ønsket å ta opp studiene for å bli advokat en gang i fremtiden. Hun har ikke nok melk til gutten. Foto: Marit Sørheim, Caritas Norge

I samarbeid med Caritas Venezuela er Caritas Norge en av få humanitære organisasjoner som arbeider i det søramerikanske landet. Overordnede mål er å sikre tilgang til grunnleggende og nødvendig mat, medisiner og helsehjelp for de mest sårbare gruppene. Videre jobber vi for å styrke lokalsamfunn og institusjoner, slik at de står bedre rustet til å håndtere og redusere konsekvenser av krisen, gjennom bedre monitorering, koordinering og respons.

Kvinner som får bistand i Venezuela, 2018. Foto: Marit Sørheim, Caritas Norge

(Kilder: Store norske leksikon, Caritas Norge og FNs høykommisær for flyktninger).

Våre siste artikler om Venezuela

Slik hjelper Caritas underernærte barn i Venezuela

Venezuela går enda et mørkt år i møte

Krisen i Venezuela splitter familier

Venezuela – den humanitære situasjonen forverres dag for dag

Støtt vårt arbeid i Venezuela:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Venezuela