Caritas Norge i Vietnam

/Caritas Norge i Vietnam
Caritas Norge i Vietnam 2021-04-14T13:17:44+00:00

I Vietnam arbeider Caritas Norge sammen med Caritas Vietnam blant annet med å gi vanskeligstilte barn og unge en god utdanning!

Vietnam 1

Caritas Norge støtter to prosjekter i Vietnam. Et i Saigon og et i Kontum. Begge prosjektene arbeider med utdanning. Der prosjektet i Saigon i stor grad retter seg mot funksjonshemmede og barn av personer som har flyttet til Saigon andre deler av landet. Mens prosjektet i Kantum forkuserer på å gi skolegang til etniske minoritet på landsbygda.

Les mer om prosjektet i Kontum

Les mer om prosjektet i Saigon

Ønsker du å bidra?

  • Gavekonto: 8200.01.93433 (merk innbetalingen Vietnam)
  • Vipps: 12135 (merk innbetalingen Vietnam)