Caritas Norge på Filippinene

/Caritas Norge på Filippinene
Caritas Norge på Filippinene 2023-03-16T14:31:21+00:00

På Filippinene har det i nærmere 60 år pågått to væpnede konflikter. Deres største ofre er fattige filippinere, som også er de mest sårbare for stormer og tyfoner som jevnlig rammer landet. Caritas Norge har siden 1980  vært engasjert på Filippinene gjennom langsiktig fredsarbeid og gjenoppbyggingsarbeid etter naturkatastrofer.

Filippinene 2

Filippinene er en øystat i Stillehavet med mer enn 100 millioner innbyggere fordelt på 7 107 øyer. Landet er en republikk, og siden 2022 er Ferdinand Romuladez Marcos Jr.  president.  På tross av økonomisk utvikling, lever store deler av befolkningen i fattigdom. Én av grunnene til dette er skjev fordeling av inntekter og en rekke konflikter mellom ulike opprørsgrupper og myndighetene. Fredsforhandlingene mellom den kommunistiske geriljaen National Democratic Front (NDF) og regjeringen har de siste årene stått i stampe. Regjeringen og den muslimske frigjøringsgruppen MILF inngikk i 2014 en fredsavtale som gir håp om en slutt på en like langvarig konflikt på den sørlige øya Mindanao.

 

Prosjekt 1: Det filippinske fredsprogrammet

Hva gjør vi?

Caritas Norge (CN) støtter et fredsprogram på Filippinene som har som mål å skape en fredelig løsning på de to store konfliktene i landet. Sammen med den filippinske økumeniske fredsplattformen, søker prosjektet å bygge opp en nasjonal fredsbevegelse som legger press på myndighetene og NDF til å sette seg ved forhandlingsbordet. Prosjektet bringer synspunktene til lokalbefolkningen frem til forhandlingspanelene, slik at en eventuell fredsavtale blir bærekraftig og avspeiler folkets behov. Norge er tilrettelegger for disse fredsforhandlingene, og prosjektet er utviklet i samarbeid med UD for at sivilsamfunnet skal være bedre representert i forhandlingene og kunne legge press på partene. Fredsprogrammet omfatter også et samarbeid med Catholic Relief Services (CRS) på Mindanao om å bygge lokal kapasitet til å løse konflikter mellom ulike grupper på øya, og bidra til en vellykket implementering av fredsavtalen mellom myndighetene og MILF. For å møte utfordringene representert ved folks rotfestede fordommer mot hverandre, er det iverksatt bred toleranseskolering i form av interreligiøse dialoger, fredsopplæring på skoler og i lokalsamfunn, samt kursing av lokale regjeringsrepresentanter og andre nøkkelpersoner.

 

Hvorfor gjør vi det?

Om lag 80 prosent av befolkningen på Filippinene er katolikker, og Den katolske kirke har en betydelig innflytelse på alle samfunnsnivåer. Det betyr at Kirken i samarbeid med andre partnere, kan spille en viktig rolle i å øke folkelig oppslutning omkring fredsforhandlingene. Kirkens sterke posisjon betyr også at Den filippinske økumeniske fredsplattformen har direkte tilgang til regjeringen og kommunistenes fredspaneler, og kan påvirke partene til å forhandle med hverandre. På Mindanao har Caritas Norges partner CRS jobbet med fred siden 1996. Et pilotprosjekt i regi av CN/CRS fra 2010-2013 gav svært gode resultater i arbeidet med å skape underliggende forhold slik at fred er mulig, og CN har derfor videreført støtten til prosjektet.

 

foto: Caritas Filippinene

 

Prosjekt 2: Gjenoppbygging etter tyfon Haiyan

Hva gjør vi?

Caritas Norge har over flere år støttet humanitært arbeid i forbindelse med naturkatastrofer på Filippinene. Dette har blant annet skjedd i etterkant av den tropiske stormen Washi i 2011, tyfonen Bopha i 2012, jordskjelvet i Bohol og tyfon Hayian i november 2013. Caritas Norge har finansiert gjenoppbygging av hus etter tyfonen Haiyan. Programmet er todelt: I et integrert gjenoppbyggingsprogram implementert av CRS bidrar Caritas Norge primært med en mer permanent form for husly (transitional shelter) og latriner, med en målgruppe på totalt 2 000 husholdninger, med geografisk fokus på øya Samar. I et annet gjenoppbyggingsprogram implementert av Caritas Filippinene dekker Caritas Norge tiltak for å fjerne vrakrester, og bygging av mer varige og sikre permanente boligløsninger i Ajuy, Iloilo. Som en del av gjenoppbyggingsfasen kommer 500 familier til å ha nye og mer solide hjem som er laget basert på gjenbruk av materialer, bedre rustet til å møte ekstremvær, og som vil gjøre mindre skade på mennesker dersom en ny naturkatastrofe treffer øyene.

 

Hvorfor gjør vi det?

Gjennom sitt sterke nasjonale nettverk i Filippinene har Caritas Norge gode forutsetninger for å kunne respondere raskt og effektivt i nødssituasjoner. Dette kom sist til uttrykk under og etter tyfon Hayian. I mange isolerte lokalsamfunn var det nettopp Caritas og Kirken som var de første til å hjelpe dem som var rammet av katastrofen. Som en grasrotbasert organisasjon er Caritas tilstede før, under og etter en krise, noe som bidrar til en lokalt forankret og bærekraftig respons.

 

Støtt vårt arbeid på Filippinene:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Filippinene