Caritas Norge på Sri Lanka

/Caritas Norge på Sri Lanka
Caritas Norge på Sri Lanka 2018-02-05T14:48:17+00:00

Caritas Norge jobber med bærekraftig landbruk for å bedre matsikkerheten på Sri Lanka, og med å bygge relasjoner blant mennesker fra ulike etniske og religiøse grupper.

Sri Lanka har vært utsatt for mange ødeleggelser gjennom årene. I 1979 startet en 30 år lang borgerkrig mellom tamiltigrene (LTTE) og regjeringen. Krigen gikk spesielt hardt utover befolkningen i den nordlige delen av landet. Da tsunamikatastrofen inntraff i 2004, ble den sosiale og økonomiske situasjonen i landet ytterligere forverret, og de fattigste blir hardest rammet. Borgerkrigen drepte omlag 100.000 mennesker og tsunamikatastrofen tok med seg omtrent 35 000 menneskeliv, og 835 000 ble fordrevet fra sine hjem. Den vanskelige situasjonen etter borgerkrigen har vist tegn til forbedring det siste året. Den nye politiske situasjonen med Maithripala Sirisena som president ser Caritas positiv utvikling og rom for økt norsk engasjement.

Les også: Ti år etter tsunamikatastrofen Skjebnevalg på Sri Lanka? Maithripala Sirisena som ny president

Matsikkerhetsprogram

Caritas Norges matsikkerhetsprogram på Sri Lanka startet opp i 2013, og har som mål å bedre matsikkerheten og bidra til en helhetlig utvikling, sosialt, kulturelt, politisk og økonomisk for den marginaliserte delen av befolkningen. Det er viktig for Caritas Norge å ha en balansert tilnærming til utviklingen på Sri Lanka, og vi har derfor valgt å støtte prosjekter i både tamilske og singalesiske områder. I programmet er det dessuten en målsetning å involvere srilankisk diaspora i Norge. Bakgrunnen for dette er at det her finnes et aktivt engasjement, stor språklig – og kulturell kompetanse og inngående kjennskap til de utfordringer befolkningen på Sri Lanka møter i hverdagen. Caritas Norge (CN) og Caritas Sri Lanka (CSL) har i samarbeid med regionale Caritas-organisasjoner organisert selvhjelpsgrupper i lokalsamfunnene og vil bruke disse i implementeringen av programmet. Det er organisert mikrokredittordninger som medlemmene har tilgang til, og noen av de mest fremgangsrike selvhjelpsgruppene har inngått strategiske partnerskap for å fremme utvikling i distriktet.

Hele 32 prosent av den totale arbeidsstyrken, 20 prosent av Sri Lankas befolkning har risdyrking som sitt livsgrunnlag. Disse 879 000 familiene har normalt om lag ett mål land til jordbruksformål og benytter seg av tradisjonelle jordbruksmetoder som gir svært ustabile avlinger. I tillegg til å være sårbare overfor klimatiske endringer og påfølgende variasjoner i landets to regntider (Yala og Maha) er eiendom ofte ikke registrert og deres juridiske rettigheter til landet er svake. Inntektsgrunnlaget er dermed lavt, ustabilt og usikkert.

Les også: Flom på Sri Lanka Når klimaendringene truer matsikkerheten

Resultater:

 • 3 723 Bønder har økt sin matproduksjon ved å administrere lokale ressurser uten å måtte stole på eksterne, eller matdistribusjonssystemer som de har liten kontroll og/ eller tilgang til.
 • Etablert 4 033 kjøkkenhager og 14 markedsplasser som gir bøndene tilgangen på kreditt og utviklet uproduktive grønnsakhager og rismarker.
 • Lokalsamfunn er mobilisert og hittil har vi formet 363 selvhjelpsgrupper. Disse gruppene styrkes innen ledelse, økonomistyring, gruppedynamikk og motivere dem til å starte sine egne økologiske grønnsakhager – «hjemmehager».
 • Bøndene blir gjort oppmerksomme på de negative virkningene av agro-kjemikalier og fordelene ved økologisk landbruksteknikker.
 • Workshops med 1 269 deltakere. Gjennom workshopene identifiseres de mulighetene og hindringene for å oppnå bedre matsikkerhet og ernæring på husholdningsnivå.
 • Så langt har det blitt etablert 92 lokalsamfunnsbaserte organisasjoner i forlengelsen av selvhjelpsgruppene i de utvalgte landsbyene. Noen av organisasjonene har spart Rs. 100,00 per måned for å danne et felles sparefond.

Utdanningsprogram

Caritas Norge har et program i nord i nærheten av Jaffna der vi støtter enker etter borgerkrigen og deres barn.  Flere av de etterlatte enkene har problemer med å brødfø seg og sin familie, blant annet har mange av kvinnene vanskelig for å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Gjennom Caritas yrkesrettede tiltak får enkene opplæring og bistand til å starte sine egne hjemme bedrifter (for eksempel systuer, matleveranser til ulike butikker, restauranter m.m.) og bli med i selvhjelpsgrupper og sparegrupper. Enkene får også tilbud om psykososial assistanse. Deres barn får støtte til utdanning, leksehjelp og psykososial assistanse.

Siden 2014 støtter Caritas Norge den nordøstlige delen av Sri Lanka gjennom lokale partnere. Disse områdene var åstedet for de hardeste kampene under borgerkrigen og bærer sterkt preg av dette. Fokuset ligger dermed på de marginaliserte samfunnets behov og styrke fellesskapet.

Resultater:

 • Hittil har 58 enker benyttet seg av selvhjelpsgruppen. De får støtte i form av tilskudd og tilgang til rullerende lån samt yrkesopplæring.
 • Fravær fra skolen er redusert og akademiske prestasjoner av målgruppens barn er blitt bedre
 • 100 barn, inkludert 23 barn med nedsatt funksjonsevne mottar månedlig pedagogisk hjelp
 • 23 barn med nedsatt funksjonsevne får medisinsk hjelp
 • 45 økonomisk marginaliserte barn har mottatt sykler. Dette har bidratt til å redusere sykefravær på skolen.
 • 5 fellessamlinger for foreldre med orientering om utdanning og yrke, samt yrkesopplæring.

Fredsprogram

Prosjektet bidrar til å redusere konfliktnivå og sikre livene til religiøse minoriteter på Sri Lanka. Prosjektet har som mål å forstå årsakene til diskriminering av religiøse minoriteter på Sri Lanka. Hovedmålene er å tilnærme og ivareta hensynene til de ekstremistiske elementer for å skape forståelse og finne en felles plattform for dialog. Caritas utnytter eksisterende mekanismer og fora og utvikler nye veier for å spre budskap om fred og forståelse for å hindre diskriminering og sikre rettighetene til religiøse minoriteter i den grad det er mulig. I 2014 valgte Caritas Sri Lanka derfor å starte opp et dialogprosjekt for å forsøke å gjøre noe med den situasjonen som er i ferd med å utvikle seg. I alle de ulike regionene settes det opp dialogfora for religiøse ledere, representanter for trosbaserte organisasjoner, lærere og religionslærere, ungdomsgrupper og andre. Forumene er et møtested for å skape forståelse og spre et alternativt budskap for å hindre misforståelser og fremmedgjøring.

Caritas Sri Lanka er kjent som en troverdig og nøytral organisasjon, og har muligheten til å jobbe med alle etniske grupper, uavhengig av rase, religion, økonomisk og sosial status. De siste årene har religiøs ekstremisme og religiøst motivert vold blitt mer og mer synlig. Det dreier seg særlig om økende spenninger mellom muslimer og ekstremistiske buddhister. Kirker og moskeer er mål for nedbrenning og religiøse minoriteter blir trakassert, diskriminert og truet.  Målgruppene er særlig muslimer og pinsevenner, som utgjør henholdsvis 9,7 prosent og 1,3 prosent av befolkningen (om lag 70 prosent er buddhister). Tradisjonelt sett har de ulike religionene på Sri Lanka eksistert fredelig side om side.  Men økende ekstremisme og fundamentalisme truet freden frem til presidentvalget i januar 2015. Med den nye presidenten har forsoningsarbeidet hatt en positiv utvikling.

Les også: Religiøse konflikter eskalerer Rettighetsaktivister arrestert på Sri Lanka

Resultater:

 • Aktivitetene utføres i alle 13 Bispedømmene, hvor vi når ut til totalt 24 585 deltagere gjennom dette prosjektet.
 • 102 inter-religiøse forums grupper har blitt dannet på landsbynivå med 6 068 medlemmer.
 • Det avholdes jevnlige møter, hvor de jobber med å bryte ned isolasjon, polarisering, divisjon og fordommer mellom og blant ulike samfunn.
 • De feiret 26 tradisjonelle religiøse festivaler med totalt 4 965 deltakere. De inviterte ulike religiøse grupper og familier til å vise og lære dem deres tradisjoner og kultur.
 • Produserer guideboken “Respecting Human Dignity – Expressions from Religious Teachings” på engelsk, singalesisk og tamilsk. Detter er en ny tilnærming til å bringeforståelse og respekt for ulike religioner og etnisiteter.
 • Omtrent 650 skole/søndagsskolelærere med omtrent 15 600 studenter tar i bruk guideboken.
 • 486 elever og 377 lærere deltar i fremmedspråklig undervisningsopplegg i singalesisk og tamilsk.

 

Støtt vårt arbeid på Sri Lanka:
Gi et bidrag her
SMS kodeord: LIV til 2160 (100 kr per melding)
Vipps: 12135
Benytt vår gavekonto: 8200.01.93433

Merk innbetalingen: Sri Lanka