Caritas Norge på Sri Lanka

/Caritas Norge på Sri Lanka
Caritas Norge på Sri Lanka 2021-04-14T09:53:09+00:00

Sri Lanka er en liten øy med India som nærmeste nabo. Caritas jobber med marginaliserte småbønder for å bedre matsikkerheten på Sri Lanka og med å bygge fredelige relasjoner blant mennesker fra ulike etniske og religiøse grupper. Sri Lanka er i dag et mellominntektsland, men preges fremdeles av underutvikling i rurale områder og ettervirkningene av en blodig borgerkrig. I 1979 startet en 30 år lang borgerkrig mellom tamiltigrene (LTTE) og regjeringen som førte til at om lag 100 000 mistet livet og marginalisering av spesielt tamilske områder i nord etter krigens slutt i 2009. Caritas Sri Lanka drev humanitært arbeid under krigen og senere under tsunamikatastrofen i 2004, som tok 35 000 liv og fordrev 835 000 fra sine hjem. Dette arbeidet har gitt Caritas tillitt i brede lag av befolkingen og hos myndighetene.

 1. Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ fireårige landprogram på Sri Lanka (2018-2021) er å redusere fattigdom gjennom å støtte småskalabønder med økt matsikkerhet, klimatilpasset jordbruk, øke bøndenes inntekter, og tilgang til grunnleggende tjenester og rettigheter. Programmet fokuserer på bærekraftig jordbruk gjennom miljøvennlige teknikker, organisering av selvhjelpsgrupper og styrking av kvinners og sårbare gruppers deltakelse og levekår. Programmet når ut til 26 000 husholdninger, med omlag 104 000 personer i målgruppen; barn, kvinner, menn og eldre. Det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og det er spesielt fokus på ernæring for mødre og barn under 5 år. Programmet implementeres av Caritas Sri Lanka og lokale Caritas-partnere i de 13 bispedømmene som dekker alle de 25 distriktene på Sri Lanka.

Mål for programmet

 • Husholdninger oppnår matsikkerhet og forbedret ernæring
 • Mannlige og kvinnelige småskalajordbrukere øker sin inntekt og markedstilgang
 • Jordbrukssamfunn øker sin motstandsdyktighet til klima- og miljøendringer og sykdommer
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner fungerer som endringsagenter
 1. Religiøse Minoriteter

Prosjektet har som mål å bidra til at ulike religiøse grupper og minoriteter på Sri Lanka kan leve i fredelig og harmonisk sameksistens. Caritas Sri Lanka er kjent som en troverdig og nøytral organisasjon, og har muligheten til å jobbe med alle etniske grupper, uavhengig av rase, religion og økonomisk og sosial status.

Historisk har de ulike religionene på Sri Lanka (Buddhisme 70%, Hinduisme 13 %, Islam (10 %) og Kristendom 7 %) eksistert fredelig side om side. Men de siste årene har religiøs ekstremisme og religiøs og politisk motivert vold blitt mer utbredt. I 2014 valgte Caritas derfor å starte opp et dialogprosjekt for å forsøke å gjøre noe med den situasjonen som var i ferd med å forverres. Basert på en rapport om tiltak for forsoning etter borgerkrigen ble det etablert Interreligiøse Forum for religiøse ledere, representanter for trosbaserte organisasjoner, lærere, ungdommer og representanter for lokale myndigheter. Forumene er et møtested for å skape forståelse og spre et alternativt budskap for å hindre misforståelser og fremmedgjøring. Siden 2015 har programmet blitt stadig utvidet med flere aktiviteter og stor gjennomslagskraft for å redusere konfliktnivået og løse lokale konflikter. De interreligiøse forumene spilte en sentral rolle i å roe ned situasjonen etter anti-muslimske opptøyer i Kandy i 2018 og etter terrorangrepene første påskedag 2019.

Mål for programmet

 • Skape et harmonisk samfunn med forståelse og rom for alle religioner på Sri Lanka.
 • Interreligiøse Forum over hele landet har jevnlige møter hvor de jobber med å bryte ned isolasjon, polarisering og fordommer mellom og blant ulike samfunn.
 • Felles feiring av tradisjonelle religiøse festivaler hvor ulike religiøse grupper får delta og lære om hverandres tradisjoner og kultur for å skape økte forståelse.
 • Årlige nasjonale symposium med religiøse ledere for utveksling av erfaringer mellom ulike områder og innspill til myndigheter for fredelig sameksistens mellom ulike religiøse grupper.
 • Organisering av en ungdomsbevegelse som jobber mot spredning av hatmeldinger i sosiale medier.

 

Mer om Sri Lanka:

 

Massebegravelser på Sri Lanka etter terrorrangrep (25. april 2019)

Innsamling for de etterlatte på Sri Lanka (23.april 2019)

Trygg mat på Sri Lanka (24. november 2017)

Skjebnevalg på Sri Lanka (14. august 2015)

 

Støtt vårt arbeid i Sri Lanka:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Sri Lanka