Caritas Norge i Zambia

/Caritas Norge i Zambia
Caritas Norge i Zambia 2018-02-05T14:48:17+00:00

Zambia har det siste tiåret vært kjent som et fredelig land i økonomisk vekst, men de siste to årene har det vært økende tendenser til politisk vold og uro. En stor del av befolkningen lever i fattigdom, og den demokratiske deltakelsen er lav. I Zambia arbeider derfor Caritas spesielt med demokratiutvikling, matsikkerhet og bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Zambia regnes av Verdensbanken som et lavere mellominntektsland med positiv økonomisk vekst de siste ti årene, men veksten har stagnert noe de siste par årene på grunn av fallende kobberpriser. Veksten er svært skjevt fordelt, og over 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Zambias gruveindustri, som står for landets hovedinntekter, preges av gjennomgående svake kontrollsystemer og liten grad av åpenhet og ansvarliggjøring. Etter at president Michael Sata døde i 2014 og frem mot valget i august 2016 var landet preget av økt vold, vilkårlige politiske arrestasjoner og generelt press på demokratiske rettigheter. Det siste året har prisene for mat, forbruksvarer, bensin og strøm steget betraktelig, noe som bekymrer zambiere flest.

Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ femårige landprogram i Zambia er å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt tverrgåendetemaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er 3000 familier (15.000 mennesker) som primært lever av jordbruk, og særlig sårbare grupper som enslige kvinner, mennesker med handikap, eldre og HIV/AIDS-rammede. For å sikre at den økonomiske veksten kommer hele befolkningen til gode, legges det også vekt på påvirknings- og talsmannsarbeid. Programmet implementeres av Caritas Zambia og lokale Caritas-organisasjoner i regionene Mpika, Mansa og Kasama i det nordlige Zambia.

Det finnes Caritas-organisasjoner i de fleste av Zambias regioner, som igjen har Caritas-grupper på lokalt/landsbynivå. Dette gjør Caritas Zambia til et av de mest omfattende sivilsamfunnsnettverkene i landet, og gir organisasjonen et klart fortrinn i nå den fattigste delen av befolkningen. Caritas og Den katolske kirken er til sammen en av Zambias største ikke-statlige leverandører av tjenester, særlig innen helse og utdanning, noe som bidrar til nære gode relasjoner med nasjonale og lokale myndigheter. Caritas Zambia har deltatt aktivt i sivilsamfunnets oppfølging av den nasjonale utviklingsplanen (PRSP), og matsikkerhetsprogrammet er innrettet for å støtte og følge opp hovedpilarene i denne.

Resultater:

  • Programmet har bidratt til økt inntekt for 80 prosent av deltagerne gjennom spare- og lånegrupper, kurs i entreprenørskap og økt jordbruksproduksjon. Den økte inntekten har gjort det mulig for flere å sende barna på skole og få tilgang til helsetjenester.
  • Over 70 prosent av deltagerne har grønnsakshager, noe som har bidratt til økt inntekt gjennom salg, bedre ernæring og sikret familiene mat i vanskelige perioder.
  • Deltagerne lever mer miljøvennlig gjennom treplanting, bruk av bærekraftige dyrkingsteknikker og bedre systemer for avfallshåndtering.
  • Lokalsamfunnenes deltakelse i politiske beslutningsprosesser har økt.
  • Kontorer og mobile klinikker er opprettet for å gi folk på landsbygda tilgang til rettshjelp. I 2014 fikk minst 181 mennesker hjelp til å løse sine juridiske saker gjennom programmet.
  • Caritas Zambia drev velgeropplæring og monitorering før og under presidentvalgene i 2015 og 2016, noe som bidro til å gi valgprosessen legitimitet blant befolkningen.

mikrokreditt kvinner 829A5747

Våre siste nyhetsartikler fra Zambia:
Positive effekter ved grønnsakhager
Hårfin valgseier i Zambia

Støtt vårt arbeid i Zambia:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Zambia