Caritas Norge i Zambia

/Caritas Norge i Zambia
Caritas Norge i Zambia 2021-04-14T09:48:33+00:00

Zambia er en republikk lokalisert i sørlige Afrika, og er en innlandsstat. Landet opplever en jevn, dog noe redusert økonomisk vekst, blant annet grunnet gode kobberpriser og en liberalisering av økonomien. Utfordringen ligger i skjevfordeling av økonomiske ressurser, og den demokratiske deltakelsen er lav. I Zambia arbeider derfor Caritas spesielt med demokratiutvikling, matsikkerhet og bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Zambia regnes av Verdensbanken som et lavere mellominntektsland med positiv økonomisk, samtidig som rundt 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landets gruveindustri, som står for hovedinntektene, preges av gjennomgående svake kontrollsystemer og liten grad av åpenhet og ansvarliggjøring.

Bilde: Michael Stulman, CRS

Matsikkerhetsprogram

Målet med Caritas’ fireårige landprogram i Zambia er å redusere sult og fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet i områdene Luapula, Muchinga og nordlige provinser i Zambia. Programmet fokuserer på å øke jordbruksproduksjonen gjennom miljøvennlige teknikker, opplæring i demokrati og godt styresett samt tverrgåendetemaer som likestilling og hiv/aids. Målgruppen er familier som primært lever av jordbruk, og særlig sårbare grupper som enslige kvinner, mennesker med handikap, eldre og HIV/AIDS-rammede. For å sikre at den økonomiske veksten kommer hele befolkningen til gode, legges det også vekt på påvirknings- og talsmannsarbeid. Programmet implementeres av Caritas Zambia og lokale Caritas-organisasjoner i regionene Mpika, Mansa og Kasama i det nordlige Zambia.

Det finnes Caritas-organisasjoner i de fleste av Zambias regioner, som igjen har Caritas-grupper på lokalt/landsbynivå. Dette gjør Caritas Zambia til et av de mest omfattende sivilsamfunnsnettverkene i landet, og gir organisasjonen et klart fortrinn i nå den fattigste delen av befolkningen. Caritas og Den katolske kirken er til sammen en av Zambias største ikke-statlige leverandører av tjenester, særlig innen helse og utdanning, noe som bidrar til nære gode relasjoner med nasjonale og lokale myndigheter. Caritas Zambia har deltatt aktivt i sivilsamfunnets oppfølging av den nasjonale utviklingsplanen (PRSP), og matsikkerhetsprogrammet er innrettet for å støtte og følge opp hovedpilarene i denne.

Mål for programmet

  • Husholdninger øker sin avling og produktivitet
  • Husholdninger øker sin inntekt
  • Husholdninger øker og varierer sitt ernæringsinntak
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner fungerer som endringsagenter

mikrokreditt kvinner

Caritas jobber med å oppnå disse resultatene gjennom målrettet opplæring i klimavennlige jordbruksteknikker, tilgang til flere daglige måltider, særlig for underernærte barn. I tillegg drives det påvirkningsarbeid for å høyne offentlige budsjetter til jordbrukssektoren, gründerskapstrening og støtte bønder med å sikre en bedre markedstilgang for deres produkter.

(Kilder: Store norske leksikon, Norsk UD, Caritas Norge, Caritas Zambia)

Våre siste nyhetsartikler fra Zambia:
Positive effekter ved grønnsakhager
Hårfin valgseier i Zambia

Støtt vårt arbeid i Zambia:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Zambia