Caritas Norges årsrapport 2016

//Caritas Norges årsrapport 2016

«2016 var et år hvor vår forståelse av solidaritet og fellesskap ble utfordret på en rekke måter». Det skriver styreleder i Caritas Norge, Terje Osmundsen i innledningen til organisasjonens årsrapport som mange av våre støttespillere har fått i postkassen. De som ikke har fått den, kan lese om vårt arbeid og resultater i 2016 i den elektroniske utgaven som er tilgjengelig på våre nettsider her.

Caritas Årsrapport 2017_cover

Kjære Caritas-venn

Sultkatastrofen i land som Sør-Sudan, Nigeria og Somalia gir oss en smertelig påminnelse om hvordan krig, klimaendringer og skjevfordeling rammer de fattige hardt. Signeringen av fredsavtalen i Colombia gir håp om at fellesskap og forsoning på ny kan vokse frem fra en 50 år lang konflikt. Dette har Caritas Norge arbeidet for i over 25 år.

Pave Frans’ besøk til Sverige i forbindelse med 500-årsmarkeringen av reformasjonen, der Caritas og Lutherian World Service signerte en avtale om tettere samarbeid, gir håp om at nestekjærlighet kan bygge fellesskap der man i århundrer har vært splittet.

Caritas hadde også i 2016 en sentral plass i de store endringer og hendelser som vil prege vår fremtid. Hundretusener av mennesker fikk mat på bordet med Caritas Norges hjelp. Mange som nødhjelp i en akutt krise, mens andre fikk hjelp til å drive effektivt landbruk som gir nok, trygg og næringsrik mat til å kunne leve aktive og sunne liv.

For tusenvis av innvandrere og flyktninger var Caritas i Norge også et lyspunkt i hverdagen. Caritas Ressurssenter i Oslo fikk alene nærmere 14 000 henvendelser, og med nyoppstartede kurs i asylmottak nådde Caritas ut til over 4 000 asylsøkere i 28 forskjellige mottak. En av dem som fikk støtte i Norge er 32 år gamle Tewelde fra Eritrea. Elektrikeren møter jevnlig norske Lizette som er en av mange frivillige i Caritas. Sammen har de nå et felles mål om at Tewelde skal få jobb.

Arbeid er en rød tråd i Caritas’ innsats, både i utviklingsland og her hjemme. Å få sjansen til å arbeide under rettferdige forhold, er for de fleste av oss mer enn bare en måte å tjene til livets opphold. Arbeid gir muligheten til å utvikle oss som personer og til å ta del i fellesskapets utvikling. For flyktninger og arbeidsinnvandrere i Norge er arbeid en viktig døråpner inn i det norske samfunnet, et samfunn vi bokstavelig talt bygger sammen.

For soldatene i FARC-geriljaen i Colombia, som nå skal bli sivile borgere, er det avgjørende at de raskt får meningsfylte oppgaver. Blir de sittende passive i leirene som er opprettet for dem, er risikoen stor for at de ønsker seg tilbake til sitt tidligere liv.

For bonden i DR Kongo er det avgjørende at han gjennom sitt arbeid produserer nok til å brødfø seg selv og sin familie. Når han gjennom Caritas får hjelp til å øke matproduksjonen, slik at han også blir i stand til å selge landbruksvarer og dermed får råd til å sende barna på skolen, gror det også fram helt nye framtidsutsikter.

Arbeid gir verdighet, men det er ingen verdighet i at barn må arbeide for å skaffe mat til seg selv og sin familie. Barn og unge hører hjemme på skolebenken, ikke i en gruve, på en fabrikk eller tiggende på gata. Caritas er derfor stolte av ungdommene i NUK som i 2016 satte ny innsamlingsrekord i forbindelse med Adventsaksjonen til inntekt for Caritas Norges skoleprosjekter i Vietnam. Prosjektene gir funksjonshemmede barn og migranter mulighet til å gå på skole.

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det Caritas Norge arbeidet med i 2016. Det arbeidet som er blitt gjort ville ikke vært mulig uten våre viktige støttespillere og givere. På vegne av alle dem som har fått hjelp, retter jeg derfor en stor takk til alle dere som har støttet Caritas´ viktige arbeid.

 

Med vennlig hilsen

Terje Osmundsen
Styreleder i Caritas Norge

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:32+00:00 23rd juni, 2017|

About the Author: