Caritas Norges årsrapport 2017

//Caritas Norges årsrapport 2017

Tusen takk for din verdifulle støtte. Enten du bidro med gaver eller tid, skal du vite at din innsats er helt avgjørende for de gode resultatene du kan lese om i Caritas’ Årsrapport for 2017.  Her kan du lese den elektroniske utgaven.

I årsrapporten kan du lese om våre resultater fra 2017 og møte noen av dem vi hjelper gjennom vårt internasjonale hjelpearbeid. Du  kan også bli kjent med noen av de mange frivillige som stiller opp i vårt integreringsarbeid i Norge.

Våre viktigste resultater i 2017 var:

MIGRASJON OG INTEGRERING
• 2 000 asylsøkere på 16 ulike asylmottak fikk norsk- og arbeidsrettede kurs.
• 90 frivillige arrangerte 98 enkeltaktiviteter for barn i ni asylmottak.
• Caritas Au Pair senter åpnet 1. august, og mottok 563 henvendelser frem til årsskiftet.
• 14 973 besøkte Caritas Ressurssenter hvorav 6 862 kom til informasjons- og veiledningstjenesten.
Resten er fordelt mellom kompetansehevende kurs og aktiviteter.
• Ca. 150 personer har fått ordinært arbeid gjennom ressurssenterets tilbud.
• 265 personer har bidratt frivillig til integreringsarbeidet i Norge, mer enn dobbelt så mange som året før.

MATSIKKERHET
• 22 000 husholdninger spiser nå tre måltider om dagen. Økningen er fra 25 prosent i 2013 til 86 prosent i 2017.
• I Sri Lanka er 70 prosent av familiens matbehov nå dekket ved hjelp av grønnsakhager.
• 90 prosent av målgruppen innenfor matsikkerhetsprosjektene bruker bærekraftige landbruksmetoder.
• 14 400 husholdninger og 4 000 lokale ledere blir stadig mer delaktige i demokratiske prosesser i sine lokalsamfunn.
• 5 132 barn har fått skolegang.
• 8 000 har deltatt i aktiviteter for religiøs forsoning og fått økt kunnskap om sine rettigheter.

NØDHJELP
• 110 000 mennesker i krig- og katastrofeområder fikk i 2017 livreddende matvarehjelp av Caritas Norge.
• I Sør-Sudan har Caritas delt ut mat og skaffet vann til 30 000 ofre for konflikten, i tillegg til såkorn og fiskeredskaper.
• 30 000 mennesker i Den sentralafrikanske republikk fikk mat, jordbruksredskaper og såfrø, i tillegg til opplæring i kjøkkenhager og fiskeoppdrett.
• 41 000 flyktninger og innbyggere i områdene flyktningene kommer til i Nigeria og Niger fikk bedret matsituasjon og levekår.
• 5 000 mennesker i Bidi Bidi flyktningeleiren nord i Uganda fikk matvarehjelp.
• 5 000 mennesker i tørkerammede Eritrea fikk matvarehjelp

 

 

2018-06-22T13:20:52+00:00 14th juni, 2018|

About the Author: