Caritas Norges årsrapport 2021

//Caritas Norges årsrapport 2021

320 000 mennesker fikk hjelp gjennom våre langsiktige internasjonale utviklingsprosjekter i 2021. 106 500 fikk akutt nødhjelp. Her hjemme hadde vårt ressurssenter for innvandrere i Oslo 15 070 besøk. 5 761 innvandrere fikk individuell veiledning. 277 gikk på norskkurs. 

Les Caritas Norges Årsrapport for 2021 her

I Caritas Norges årsrapport for 2021 kan du lese mer om hva våre ansatte og frivillige fikk utrettet i fjor.

Caritas Norges visjon er «en verden uten sult og ekstrem fattigdom, hvor mennesker kan leve i verdighet». Gjennom vårt internasjonale arbeid, jobber Caritas for at flere skal få nok mat. Dette gjøres både  ved å gi småskalabønder i noen av verdens fattigste land opplæring i klimatilpasset landbruk, men også ved å nå ut med nødhjelp i kriser. I Norge jobber Caritas med å inkludere flyktninger og andre innvandrere i det norske samfunnet ved å tilby norskundervisning, rådgiving og veiledning.

2021 ble nok et spesielt år, hvor vårt hjelpearbeid i stor grad var preget av pandemien og alle konsekvensene som fulgte. Å tilpasse våre aktiviteter de stadig skiftende smitteverntiltakene, krevde mye av oss. I tillegg førte pandemien med seg nye oppgaver, som informasjonsarbeid om Covid-19. Det har vært imponerende å være vitne til hvordan alle deler av organisasjonen har mobilisert på vegne av menneskene som trenger oss. Ingenting av dette hadde vært mulig å gjennomføre uten bidragene fra våre private givere og offentlige støttespillere. Tusen takk! Dessverre vil behovene for vår innsats øke i tiden fremover- ute i verden, så vel som her hjemme. Vi håper derfor dere blir med oss videre og støtter både kampen mot sult og vårt arbeid for et mer inkluderende Norge. – Styreleder Stian Berger Røsland i forordet.

2022-07-07T12:55:11+00:00 7th juli, 2022|

About the Author: